Konstrukce střechy a střešní krytina

Střecha je jednou z nejdůležitějších částí stavby a významným architektonickým prvkem, který zásadně ovlivňuje funkci, celkový vzhled a tedy i originalitu a jedinečnost domu. Aniž bychom si to uvědomovali, je to právě typ, tvar a sklon střechy a také samozřejmě typ a barva střešní krytiny, co hraje při výběru a hodnocení domu jednu z nejdůležitějších rolí. Střecha rozhoduje, jestli se nám vybraný dům líbí, jestli bude moci mít podkroví, vikýře či střešní okna, nebo zda bude vhodný do stávající zástavby.  

Mnohem zásadnější než vzhled je však kvalitní návrh a realizace střešního systému, které zajišťují správnou funkci střechy. Bez ní by nebylo obývání domu prakticky možné. Jak moc důležitou roli v našem životě hraje střecha při vnímání pocitu domova a zázemí jasně vystihuje přirovnání, že nikdo by nechtěl „přijít o střechu nad hlavou.“

Střešní konstrukce domů RD Rýmařov

Společnost RD Rýmařov standardně používá pro stavbu svých domů dva základní typy střech –  sedlovou a pultovou. Sedlovou střechu mají všechny rýmařovské domy z typových řad Solo, Nova a Dimenze, liší se však způsobem vyhotovení krovu a sklonem dle konkrétního typu domu. Střecha pultová je naopak typickým znakem domů řady Kubis.

Zatímco domy řady Solo jsou charakteristické sedlovou střechou se sklonem 38° a hambálkovým krovem, střešní konstrukce domů typových řad Nova a Dimenze mají krov vaznicový a umožňují volit mezi sklonem 45° (Nova 722) a 38° (všechny ostatní domy). 
Variantami sedlové střechy jsou střechy valbové a stanové využívané u přízemních domů bungalového typu řady Largo. Střechy těchto domů se liší pouze sklonem v závislosti na velikosti domu (25° u domů Largo 92 a Largo 98 a 28° u domu Largo 122). Jedinou výjimkou je v této typové řadě dům Largo 147 se sedlovou střechou a sklonem 20°. Domy se sedlovou střechou se velmi dobře uplatňují v původní vesnické i městské zástavbě a také v nově budovaných „satelitech,“ pokud respektují vzhled a charakter okolní výstavby.

Za jejich „moderní“ protějšek bychom mohli považovat domy typové řady Kubis, které za svůj netradičný vzhled vděčí právě pultové střeše o sklonu 10° nebo 15°. Pultová střecha umožňuje plnohodnotné využití patra, což ocení především odpůrci značně snížených a šikmých stropů klasického podkroví. Domy s moderními pultovými střechami se však nehodí do vesnického prostředí a do oblastí, kde stavební nebo památkový úřad povoluje pouze konkrétní typ střechy a často i střešní krytiny.

Střešní krytina

Kromě pultových střech, opatřených velkoformátovou krytinou z ocelového plechu potaženého umělou hmotou, jsou střechy rýmařovských domů standardně pokrývány betonovými střešními taškami ve standardních a příplatkových barvách a typech dle aktuálně platného modelu a sortimentu výrobce. 
Náš dům byl projektován a stavěn ještě jako model 2009, proto byla jako střešní krytina ve standardu použita betonová taška Bramac Alpská Classic s povrchovou úpravou Protektor, která zabraňuje zarůstání střechy, zvyšuje ochranu vůči povětrnostním vlivům a také zaručuje barevnou stálost střešní tašky. Na výběr jsme měli ze čtyř základních barev ve standardu – cihlově červené, červenohnědé, tmavě hnědé a břidlicově černé, nebo z barev příplatkových (světle zelená, tmavě modrá, tmavě zelená, šedá). Rozhodovali jsme se mezi tmavě hnědou a břidlicově černou, kterou jsme nakonec zvolili jako vhodnější k vybrané barvě fasády.

Zatímco někteří stavitelé považují vyšší hmotnost betonové střešní krytiny oproti klasickým páleným střešním taškám za nevýhodu, RD Rýmařov volí tento typ krytiny pro své montované dřevostavby záměrně a vyšší hmotnost naopak vítá – betonová střešní krytina dokonale „usadí“ a zatíží konstrukci domu. Beton je navíc velmi odolný, pevný a trvanlivý materiál s nízkou nasákavostí a tedy i vysokou mrazuvzdorností, což je pro střešní krytinu obzvlášť důležitá vlastnost.

Součástí dodávky střechy a střešní krytiny od RD Rýmařov je kromě hřebenáčů, uzávěrů hřebene, krajových a větracích tašek také plastová taška s prostupem pro anténu, vikýřové okno umožňující přístup na střechu a střešní okapy a svody dešťové vody z titanozinku. Naopak je nutné si připlatit za protisněhové tašky a sněholamy, pokud stavíte v oblastech s velkým množstvím sněhových srážek, nebo za tašky nášlapné, pokud bude součástí domu komín. V tomto případě je nutné počítat také s těsnícím pásem a oplechováním komína. Rovněž hromosvod (bleskosvod) není součástí dodávky od RD Rýmařov a jeho instalaci si musí majitel zajistit sám. 

Vaznicový krov 

Krov slouží jako nosná konstrukce střechy, která přenáší zatížení způsobovaná střešní krytinou, vlastní tíhou a povětrnostními vlivy (sněhem, větrem) do nosných stěn a jejich prostřednictvím do základů domu. Konstrukce krovu závisí na velikosti a typu stavby a na rozměrech, sklonu a tvaru střechy. Tradičním a nejčastěji využívaným materiálem pro stavbu krovu je dřevo, setkat se však můžeme také s ocelovými nebo železobetonovými konstrukcemi.

Konstrukci krovu našeho domu tvoří vaznicová soustava složená z vaznic (vodorovné trámy nesoucí krokve) a krokví (svislé trámy nesoucí latě a kontralatě) z jehličnatého dřeva, zpevněných zavětrováním z ocelové pásoviny.

Skladba střešního pláště

Pouze správně navržená a kvalitně vyhotovená skladba střešního pláště může zajistit požadovanou tepelnou pohodu (brání únikům tepla v zimních a přehřívání v letních měsících) a ochranu před povětrnostními vlivy. Nejčastěji používaným typem skladby střešního pláště je dvouplášťová, difúzně uzavřená konstrukce, kterou využívá také RD Rýmařov. 

Schéma střešní konstrukce:

 1. Střešní krytina
 2. Střešní latě - 33 mm
 3. Kontralatě - 33 mm
 4. Difuzní fólie
 5. Krokev 60 x 180 mm, vzduchová mezera - 30 mm, laťování - 60 mm, vyplněno tepelnou izolací 240 mm
 6. Parozábrana
 7. Fermacell sádrovláknitá deska - 15 mm
Složení střešního pláště rýmařovských domů názorně zobrazuje přiložený řez střešní konstrukcí. 

Při pohledu zvenčí směrem do interiéru jdou jednotlivé vrstvy za sebou v tomto pořadí:


 1. Střešní krytina.
 2. Latě nesoucí střešní krytinu.
 3. Kontralatě vytvářející odvětrávanou mezeru (Odvětrávaná mezera umožňuje proudění vzduchu, který odchází větracími střešními taškami v blízkosti hřebene střechy.).
 4. Difúzní střešní fólie (Nejčastějším problémem je u šikmých střech se skládanou střešní krytinou zatékání vody netěsnostmi mezi jednotlivými taškami. Z tohoto důvodu musí být mezi střešní krytinu a tepelnou izolaci instalována pojistná hydroizolace, která zabraňuje pronikání vlhkosti z vnějšího prostředí a její kondenzaci v tepelné izolaci. Zvláštní pozornost je při zajištění proti vlhkosti třeba věnovat hřebenu, oplechování komína a usazení střešních oken.).
 5. Krokev vyplněná tepelnou izolací s laťováním a vzduchovou mezerou.
 6. Parozábrana.
 7. Vnitřní pohledová vrstva interiéru (V našem případě Fermacell a sádrokarton.). 

Půda

Vzhledem k nízké výšce střechy se s využitím půdy k obytným účelům nepočítá, a proto střešní plášť půdního prostoru tvoří narozdíl od podkroví pouze nezateplená část střechy (krokve, difuzní fólie, kontralatě, latě a střešní krytina). V průběhu roku zde tak dochází k velkým teplotním výkyvům, které však díky silné vrstvě stropní izolace nemají vliv na tepelnou pohodu podkroví ani na správnou funkci střechy. V případě rozšíření středové pochozí lávky je možné využívat tyto prostory pro skladování sezónních věcí. 
RD RÝMAŘOV - jižní Čechy Poslat poptávku