Vnitřní rozvody sítí

Voda, elektřina, funkční odpady, topení a případně i větrání jsou dnes samozřejmým komfortem, bez kterého si bydlení neumíme představit. Avšak k tomu, aby všechno správně a bez závad fungovalo, je třeba mít dobře navržený a zpracovaný projekt a kvalitní instalaci.

Za jednu z největších výhod stavby na klíč považuji skutečnost, že projektové zpracování a následnou realizaci technických instalací zajišťuje dodavatel domu, který zároveň ručí za dodržení všech příslušných normativních požadavků a samozřejmě za kvalitu provedení. Budoucímu majiteli stačí jen rozhodnout o počtu a umístění vypínačů, zásuvek, umyvadel a dalších zařizovacích předmětů.

Elektroinstalace

Elektrikářské práce začínají první den stavby a probíhají průběžně po celý další týden montáže. Po jejich dokončení musí být provedena řádná revize, kterou je následně třeba spolu s ostatními revizními zprávami doložit ke kolaudaci. 
Elektrorozvody jsou částečně připraveny z výroby – kabely k vypínačům, zásuvkám a elektrickým spotřebičům jsou vedeny v ohebných trubkách ve svislých instalačních zónách stěn a příček, přívody ke světlům jsou uloženy ve stropních podhledech.
Protože jsou výřezy pro zásuvky a vypínače již předchystané v panelech k montáži, není prakticky možné jejich umístění během stavby měnit - narozdíl od vývodů pro světla, které je možné libovolně posunout, což jsme v některých místnostech také udělali. 
Elektrikář z naší montážní party s námi obešel všechny pokoje, abychom před zaklopením stropů odsouhlasili konečné umístění světel.
Každý z typových i akčních domů RD Rýmařov je vybaven určitým počtem vypínačů a zásuvek, jejichž rozmístění je navrženo v projektu elektroinstalace a je třeba je upřesnit při konečné specifikaci. Protože jsme to nevěděli, zakreslili jsme si požadované zásuvky a vypínače do půdorysů přízemí a podkroví a až při konečné specifikaci jsme zjistili, že jsme zdaleka nevyčerpali přidělený počet. 
Původně jsme si chtěli zajistit vlastní dodávku krytek pro zásuvky a vypínače, avšak bílé plastové krytky ve standardu jsou jednou z mála položek, která se z ceny domu neodečítá, tak jsme si je nakonec nechali s tím, že si je v budoucnu vyměníme za nějaké hezčí. Avšak vzhledem k tomu, že jsme si na ně už zvykli a zatím pořád máme v plánu jiné věci, které je třeba vyřešit přednostně, s jejich výměnou v nejbližší době rozhodně nepočítáme.
Součástí standardní dodávky elektroinstalace našeho domu byly také dva vývody pro televizi, vývod pro venkovní světlo, jedna bílá venkovní zásuvka (zapomněli jsme si koupit tmavou, aby na fasádě nezářila), požární hlásič, zvonek a osvětlení půdního prostoru.

Vodovod a kanalizace

Instalace vnitřního vodovodu a domovní kanalizace začíná po dokončení hrubé stavby domu zhruba třetí den montáže. V této chvíli je ještě možné upřesnit vyústění baterií a napojení některých zařizovacích předmětů a kanalizace. Zatímco v přízemí je nutné napojit kanalizaci na připravené prostupy základovou deskou, v patře je ještě možné lehce pozměnit umístění odpadu u záchodu nebo vany. My jsme se například rozhodovali, jakou orientaci bude mít vana a kde bude umístěna vanová baterie, záchod a bidet. Protože místnosti v podkroví včetně koupelny teprve čekají na dokončení, bylo nutné připravené rozvody zaslepit. Instalován byl pouze topný žebřík, aby mohl být uzavřen okruh s rozvodem teplé vody pro topné žebříky v obou koupelnách.
Rozvody studené i teplé vody jsou zhotoveny z plastových nebo měděných trubek obalených izolací a vedeny částečně v podlahové konstrukci a v instalačních stěnách. Rozvody kanalizace a napojení jednotlivých zařizovacích předmětů rovněž tvoří plastové trubky. Odvětrání kanalizace je vyvedeno na střechu domu, kde je zakončeno dvěma černými plastovými komínky. Příjemným překvapením pro nás bylo, že součástí standardní dodávky vnitřního vodovodu je domovní filtrační stanice, která reguluje obsah cizích částic ve vodě a chrání potrubí a připojené spotřebiče proti poškození nadměrným tlakem. 
Po dokončení vnitřního vodovodu je nutné potrubí propláchnout a provést tlakovou zkoušku ověřující, zda instalace vyhovuje a zda ji je možno připojit na veřejný vodovod. Protože jsme v té době ještě neměli hotovou vodovodní přípojku a její realizace byla prakticky v nedohlednu (počkat jsme si měli dalších šest měsíců), přivedli jsme pitnou vodu hadicí ze sousedního domu. Zároveň byla provedena kontrola a zkouška vodotěsnosti a plynotěsnosti vnitřní kanalizace. 

Vzduchotechnika

Při výběru vhodného způsobu vytápění jsme se nakonec rozhodli pro teplovzdušné vytápění v kombinaci s nuceným větráním s rekuperací tepla, abychom využili jedněch rozvodů v domě. Nucené větrání s rekuperací jsme chtěli od začátku, takže při spojení s teplovzdušným vytápěním stačilo stávající rozvody jen odpovídajícím způsobem rozšířit. Zároveň nám byly odečteny náklady za rozvody topení, topná tělesa (další výhodou bylo ušetřené místo), elektrokotel a bojler, které jsou součástí dodávky ve standardu. 
Montáž vzduchotechniky byla časově nejnáročnější ze všech rozvodů v domě. Práce probíhaly průběžně od třetího do předposledního dne stavby, kdy byla namontována a zprovozněna vzduchotechnická jednotka Duplex RK2 2000/550 od společnosti Atrea, výhradního dodavatele těchto technologií pro domy RD Rýmařov. Tato jednotka zajišťuje cirkulační větrání a vytápění obytných místností domu zároveň s odděleným odvětráváním sociálního příslušenství. Ze čtyř základních režimů jsme zatím nejčastěji využívali cirkulační vytápění s nárazovým vytápěním, které v pravidelných intervalech přimíchává do oběhu hygienicky nutné množství čerstvého vzduchu.
Čerstvý vzduch z venku je nasáván a naopak odpadní vzduch vyfukován přes protidešťové žaluzie umístěné na fasádě domu. Rozvody cirkulačního vytápěcího a čerstvého vzduchu jsou vedeny plochými kanály v podlaze samostatně do každé místnosti a z ní k jednotlivým podlahovým výustkám pod okny. Vzduch se z místností odvádí škvírami pod dveřmi o velikosti 1 cm, přičemž dveře nesmí mít prahy, které by proudění znemožňovaly. Pro centrální odtah vzduchu jsou v domě umístěny dvě mřížky - první v obývacím pokoji, která zároveň nasává teplo z krbu a druhá v hale v podkroví. 
Obě koupelny, technická místnost a šatna jsou odvětrávány podtlakově, odpadní vzduch je také odváděn ze zádveří a kuchyně, kde byla nainstalována cirkulační digestoř s uhlíkovým filtrem, aby se zabránilo vzájemnému „přetahování“ obou zařízení. V koupelnách jsou navíc umístěny samostatné ventilátory, které se spouští automaticky minutu po rozvícení a po nastaveném čase se znovu vypnou. 
Jako zdroj tepla pro ohřev vzduchu k vytápění a ohřev teplé užitkové vody jsme nakonec zvolili tepelné čerpadlo v kombinaci vzduch - voda, doplněné akumulační nádrží a záložním bojlerem. Tato zařízení nebyla součástí dodávky RD Rýmařov a byla nainstalována až půl roku po převzetí domu z důvodu protahovaného řízení ohledně povolení vodovodní přípojky.

Co bychom udělali jinak

Za těch několik měsíců, co v našem domku bydlíme, jsme narazili jen na velmi málo věcí, které bychom chtěli změnit. Jedna věc, která je spíše záležitostí osobního vnímání a časem otázkou zvyku, mě však zaručeně dokáže vytočit každý den. V zádveří a v hale v přízemí máme dva vypínače umístěné nad sebou tak, že vypínač pro místnost, do které právě vstupujete je dole a pro místnost, ze které jste odešli, je nahoře, což mi přijde naprosto nelogické. Vypínač pro místnost, do které vcházím, je pro mě hlavní a proto by měl být nahoře, ale to je v podstatě drobnost, nad kterou by se většina lidí ani nepozastavila.

Trošku jiné je to v případě teplovzdušného vytápění, pro které bychom se na rozdíl od nuceného větrání s rekuperací, se kterým jsme velmi spokojeni, zřejmě znovu nerozhodli. Vadí nám, že teplotu v jednotlivých místnostech v podstatě nelze regulovat (pokud se teplo klasicky nevyvětrá), poměrně suchý vzduch v interiéru docela trápí i jinak odolné pokojové květiny a chybí nám pocit toho známého hřejivého tepla, které tento typ vytápění jaksi nevyvolává (návštěvám je u nás obvykle zima) – naštěstí však máme krb, který nám to bohatě vynahradí.
RD RÝMAŘOV - jižní Čechy Poslat poptávku