Umístění oken a dveří v konstrukci

Z hlediska tepelně technických vlastností představují okna a vchodové dveře nejslabší článek obvodového pláště budovy, z architektonické stránky však jejich tvar, velikost, počet a umístění může být naopak dominantou celkového vzhledu domu. Okna a dveře tvoří také spojení obyvatel domu s okolím, a i proto je třeba věnovat jejich výběru a rozmístění náležitou pozornost.

Při výběru vhodných oken je třeba zohlednit nejen materiál, z nějž jsou vyrobeny rámy a jejich tvar a velikost, ale především tepelně a zvukově izolační vlastnosti, těsnost, mechanickou odolnost a také kvalitu povrchové úpravy, která výrazně ovlivňuje životnost a vzhled oken. Důležitou roli hraje rovněž poloha oken ke světovým stranám kvůli pasivním tepelným ziskům ze slunečního záření, optimální poměr prosklených ploch vůči velikostem místností, který zajistí dostatek přirozeného světla, a v neposlední řadě také použité kování a odpovídající stínící prostředky.

Tepelné ztráty a větrání

Co se týče tepelně izolačních vlastností, nejdůležitějším parametrem pro posuzování kvality oken je hodnota součinitele tepelné prostupnosti U, která udává tepelnou ztrátu zasklení, rámu (je vždy horší než u skleněných výplní) a celého okna (Uw - údaj, podle nějž je třeba se orientovat). Čím je hodnota Uw nižší, tím jsou okna kvalitnější a lépe izolují. V souvislosti se zlepšujícími se tepelně technickými parametry zasklení se však poukazuje na zhoršení propustnosti slunečního záření a tedy úbytek světla v interiéru.

Snaha o minimalizaci tepelných ztrát oken v kombinaci se vzduchotěsnou obálkou dřevostaveb s difúzně uzavřenou konstrukcí však také přináší problémy se zvýšenou vlhkostí a dodržením požadavků na hygienickou výměnu vzduchu v interiéru. Zatímco u starších a méně kvalitních oken docházelo sice k nechtěnému, ale potřebnému větrání netěsnostmi, u moderních kvalitních oken je nutné zajistit výměnu vzduchu větráním otevřenými okny, případně mikroventilací, větrací lištou či speciálním těsněním (ve všech případech za cenu tepelných ztrát). Ideálním řešením je instalace nuceného větrání s rekuperací tepla, které zajistí dostatečný přísun čerstvého vzduchu i odvod vlhkosti z interiéru při minimálních tepelných ztrátách. Následkem nedostatečné výměny vzduchu může docházet ke kondenzaci vlhkosti doprovázené v horších případech tvorbou plísní. 

Okna a dveře jako součást standardní dodávky

Protože je většina domů RD Rýmařov realizována v podobě kompletní dodávky na klíč, jsou okna a vchodové i interiérové dveře její součástí. Ve standardu pro modely 2011 jsou domy RD Rýmařov osazeny plastovými okny z 5 komorových profilů bílé barvy s izolačními trojskly a součinitelem tepelné prostupnosti celého okna Uw menším nebo rovnajícím se 1,0 W/(m2K), případně střešními okny VELUX GGL 3065 s izolačními trojskly a hliníkovým oplechováním (Uw je menší nebo rovno 1,0 W/(m2K)). Mikroventilace u oken bohužel není součástí standardní dodávky a pokud dům nebude vybaven nuceným větráním s rekuperací tepla, měli by si majitelé domku za její instalaci ve vlastním zájmu připlatit (problémy s nedostatečným odvětráváním vlhkosti, rosení oken atd.).

Vchodové dveře jsou rovněž plastové z 5 komorových profilů v bílé barvě, se třemi závěsy a pětinásobným uzávěrem. Vnitřní dveře ve standardu jsou v provedení dýha buk nebo mahagon, s plnými dveřními křídly a obložkovými zárubněmi. Počet a velikost oken a dveří ve standardu odpovídají konkrétnímu typu domu, ve fázi přípravy projektové dokumentace však může budoucí majitel domku jejich počet, umístění a velikost libovolně měnit. Samozřejmě je nutné počítat s odpovídajícími příplatky či odpočty, které jsou stanoveny po konečné specifikaci, při níž se vybírají dekory, zpracování, úpravy i použité materiály standardní i nadstandardní. Mezi nejčastěji volené nadstandardní úpravy patří arkýře či vikýře s okny, přidaná střešní okna, příplatky za dřevěné vchodové dveře a protipožární dveře pro průchod mezi garáží a domem, výběr jiného dekoru a provedení interiérových dveří (masiv, prosklení, posuvné dveře po stěně či do pouzdra apod.).

Při konečné specifikaci je po domluvě možné provést ještě drobné korekce velikosti nebo umístění některých oken či dveří oproti projektu, pozdější úpravy by však už byly příliš nákladné a komplikované. 

Vlastní dodávka oken a dveří

 Pokud není zákazník spokojen s nabídkou či technickými parametry oken ve standardu, může si připlatit např. za vícekomorové profily s kvalitnějším zasklením či Heat Mirror fólii, která odráží tepelné záření zpět ke zdroji, nebo za okna dřevěná.

V případě, že ani tato možnost zákazníkovi nevyhovuje, umožňuje RD Rýmařov za určitých podmínek vlastní dodávku oken. Výhodou této varianty je možnost vybrat si okna zcela dle svého přání a požadovaných vlastností, včetně možnosti dojednat si individuální slevu nebo využít akční nabídky vybraného dodavatele. Podmínkou však je dodání oken do výrobního závodu v Rýmařově, kde budou okna osazena do prefabrikovaných panelů tak, aby mohla být na místo montáže dodána v kompletní podobě. RD Rýmařov tak ručí za kvalitní usazení oken do obvodových stěn, neručí však za kvalitu oken samotných – tuto záruku poskytuje výrobce. 
Nevýhodou je, že při odběru oken bez montáže je třeba počítat se zvýšenou sazbou DPH (20% místo 10%) a také neochotou některých výrobců poskytnout za těchto podmínek na okna standardní záruku (z mého pohledu se jedná o neoprávněné jednání). Zároveň je nutné zajistit, aby okna byla dodána do výrobního závodu včas a vyžádat si ručení obou stran za případné poškození během přepravy či montáže. Dále je nutné počítat s tím, že zatímco u typových domů jsou odpočty týkající se vlastních dodávek ve stoprocentní výši, u akčních domů, jako je například Nova 101 či Nova 77, pouze ve výši 60%.

Stejné podmínky platí i pro vlastní dodávku interiérových dveří s tím rozdílem, že pokud bude montáž zajišťovat dodavatelská firma, bude ji moci provést až po předání domu.  Přestože je varianta vlastní dodávky oken a dveří časově i organizačně náročnější, nevolili bychom dnes jinak. 

Historie naší vlastní dodávky oken a dveří

Na začátku naší cesty k vlastním dřevěným oknům s parametry pro pasivní dům stála pro mě nepřijatelná představa dřevostavby s plastovými okny a můj odpor k plastovým oknům obecně. Navíc pro model 2009 byla ve standardu pouze dvojskla s hodnotou tepelné prostupnosti zasklení (hodnota pro celé okno by byla ještě vyšší) U bylo menší nebo rovno 1,1 W/(m2K), což mi přišlo dost slabé. 
A tak jsme si nechali u Rýmařova nacenit dřevěná okna (i vchodové dveře), ke kterým jsme pro zlepšení parametrů přidali Heat Mirror fólii. Dosažená hodnota tepelné prostupnosti oken a výsledné příplatky nám však připadaly natolik vysoké, že jsme začali uvažovat o vlastní dodávce. Na obchodním zastoupení nám však bylo sděleno, že dodávka vlastních oken (jakož i jiných zařizovacích předmětů) není možná, což, jak jsme záhy zjistili, byla nepravdivá informace. Já jsem se však nehodlala svých dřevěných oken jen tak lehce vzdát, a když jsem po trošce pátrání zjistila, že je firma Karde (tehdejší dodavatel oken pro domy RD Rýmařov) v insolvenčním řízení, stouply moje naděje rázem o tisíc procent. 
Ihned jsem volala přímo do Rýmařova s rozhodnutím si vlastní okna vybojovat. K mému velkému překvapení však vlastní dodávku oken považovali za samozřejmou možnost volby zákazníka. Domluvit se na termínu dodávky oken a vchodových dveří k montáži do výrobního závodu už pak nebyl žádný problém.
Interiérové dveře a schodiště dodává do domků RD Rýmařov firma Kasard, jejíž vzorkovnu jsme měli možnost navštívit a kde jsme se přesvědčili, že se jedná o pěkné a kvalitní výrobky. Vždy jsem však chtěla vnitřní dveře od jiné renomované české firmy, a když jsme zjistili, že i v tomto případě je možná vlastní dodávka, neváhali jsme. Počkali jsme na výhodnou akční nabídku a pořídili jsme si do přízemí dvoje posuvné a čtvery klasické dveře v dýze wengé.

Vlastní dodávky a reklamace 

Nejčastější dotazy ohledně dodávky vlastních oken se týkají záruky a případných reklamací. Záruky jsou však jasně dané – výrobce ručí za kvalitu oken a RD Rýmařov za kvalitu montáže a také za nakládání s okny během dopravy a montáže na staveništi. Jak jsme se sami přesvědčili při řešení dvou malých reklamací, při výběru správného dodavatele oken se ani jeden ze zúčastněných subjektů své zodpovědnosti nezříká. 
První reklamace se týkala podřeného francouzského okna a několika škrábanců, ke kterým došlo během dopravy z Rýmařova a v průběhu stavby. Montážníci sice toto poškození zbrousili a zatřeli, sami však zavolali technika z naší dodavatelské firmy na okna, aby to na náklady RD Rýmařov přijel překontrolovat. Technik vše zkontroloval, opravil drobná poškození, vyměnil protržená těsnění a všechna okna i dveře seřídil.

Později jsme našli uvnitř několika oken slepenou barvu, což už jsme sami reklamovali přímo výrobci. Opět přijel ten samý technik, vady přebrousil a zatřel a v případě potřeby okna i dveře znovu seřídil, za což jsme v rámci záruky na okna od výrobce opět nic neplatili. 
S řešením reklamací týkajících se vlastních oken ze strany RD Rýmařov i výrobce jsme tedy byli spokojeni. Vadilo nám spíš, že okna nebyla pro přepravu dostatečně oblepena fólií (v porovnání s fotkami ze stavby domů, kde okna zajišťoval Rýmařov, je rozdíl patrný) a fakt, že vchodové dveře byly do otvoru v panelu pouze vsazeny bez jakékoli fixace a mohly při neopatrné manipulaci jeřábníka vypadnout, i přes to, že si RD Rýmařov za montáž dveří účtoval nemalou sumu (polovinu částky za montáž všech oken). Následné remcání jednoho z montážníků, že okna nebyla seřízena (jak by je mohla dodavatelská firma seřídit, když nezajišťovala montáž, vážně nechápu) a že k montáži dveří nedodali žádný materiál (za což jsme zaplatili RD Rýmařovu) nás už opravdu rozčílilo. 
Venkovní parapety byly součástí dodávky RD Rýmařov, ty interiérové jsme nakoupili během stavby v jednom z hobbymarketů a montážníci nám je u oken v přízemí usadili (podkroví stále čeká na dodělání, jejich usazení tedy nebylo možné). Co bychom dnes zřejmě udělali jinak, by byla změna Rýmařovem používaných standardních šířek oken tak, abychom si mohli koupit a sami nainstalovat interiérové žaluzie typizovaných rozměrů, které nám teď do oken vůbec nepasují. Zapomněli jsme také na neprůhledné zasklení oken v koupelnách a jiné kování u francouzského okna vedle schodiště. Celkově jsme však s vlastní dodávkou oken a vchodových i interiérových dveří velmi spokojeni.
RD RÝMAŘOV - jižní Čechy Poslat poptávku