Konstrukce podlah

Přestože konstrukci podlahy obvykle tvoří několik vrstev (podkladní, izolační, roznášecí), největší pozornost věnujeme výběru pohledové (nášlapné) vrstvy podlahové krytiny, která se díky svému vzhledu může stát dominantním prvkem místnosti.

Podlaha svým způsobem tvoří naše přímé spojení s domem – denně se jí při chůzi dotýkáme, stojíme na ní, někdy i sedíme nebo ležíme. Občas se na ni mračíme (pokud vidíme prach a smítka) nebo si ji naopak zálibně prohlížíme potěšeni jejím krásným vzhledem. Zároveň také vnímáme, zda nás podlaha studí nebo příjemně hřeje, zda není příliš tvrdá, kluzká, málo odolná a zda se nám dobře udržuje.

Výběr vhodné podlahy

 A všechny tyto vlastnosti bychom také měli při výběru podlahy zohlednit. V první řadě si musíme promyslet, do jaké části domu bude podlaha určena a jakému zatížení a provozu tedy bude vystavena. Mezi nejvíce namáhané místnosti patří zádveří či vstupní chodba, kuchyně a koupelna, se střední zátěží můžeme počítat v obyváku, dětském pokoji nebo pracovně a nejméně frekventovanou místností bývá obvykle ložnice. Podle plánovaného umístění bychom tedy měli vybírat podlahu s odpovídajícími mechanickými vlastnostmi, jako je míra odolnosti proti opotřebení (ochození, poškrábání), přechodnému i trvalému zatížení (pevnost a pružnost podlahy) nebo nárazu (např. pád předmětů). 

Systém suchých podlah v domech RD Rýmařov

V domech RD Rýmařov jsou z důvodu snadné a rychlé montáže instalovány takzvané suché podlahové konstrukce, které na rozdíl od mokrých podlah (např. betonová stěrka, litý potěr, anhydrit) nevyžadují žádný čas pro zrání a vysychání použitých materiálů. Suché podlahy zároveň vyhovují normativním požadavkům na zvukovou a tepelnou izolaci a vykazují vynikající požární odolnost. Na přání zákazníka je možné provést např. ve stropě nad přízemím betonový potěr, požadované akustické parametry (kročejová neprůzvučnost) se však příliš nezlepší a je nutné počítat s časovým skluzem a cenovým navýšením. 

Podkladová, izolační a roznášecí vrstva 

 Základem podlahy je kvalitní podkladová vrstva, která zajistí její tvarovou stálost a zároveň slouží ke korekci případných nerovností (u systému suchých podlah je přípustná nerovnost max. 2 mm na 1 m). V konstrukci podlahy v přízemí domů RD Rýmařov je za tímto účelem používán vyrovnávací podsyp Fermacell, u jiných domů například samonivelační stěrka. První vrstvu přízemní podlahové konstrukce Rýmařovských domů však tvoří parozábrana, která je položena přímo na základové desce a slouží jako ochrana proti případné vlhkosti (klasická základová hydroizolace a radonová izolace se nachází pod touto železobetonovou deskou). Vyrovnávací podsyp Fermacell je aplikován až na  parozábranu.

Následující izolační vrstva chrání podlahu proti tepelným ztrátám, přenosu hluku a otřesům. V místnostech se zvýšenou vlhkostí (koupelna, prádelna) je třeba počítat také s dodatečnou hydroizolací. Nejčastěji se jako podlahová izolace používají desky z pěnového polystyrenu (použit v přízemí domů RD Rýmařov) nebo minerální vata, setkat se můžeme i s lehčeným betonem nebo polystyrenbetonem. V lehkých stropních konstrukcích dřevostaveb se však použití desek z pěnového polystyrenu z technických důvodů nedoporučuje, proto jsou nahrazeny vhodnějšími dřevovláknitými deskami (RD Rýmařov používá jako podlahovou izolaci tlumící hluk hobru).

Nosnou, roznášecí vrstvu nad izolací tvoří v přízemí i podkroví rýmařovských domů dvouvrstvé sádrovláknité podlahové desky Fermacell (2 x 12, 5 mm), v polodrážce slepené a sešroubované.

Na okrajích podlahy (okolo stěn místností) je instalována okrajová izolační páska Fermacell MF, která slouží k akustickému oddělení podlahových prvků od sousedních stavebních dílů. Horní hrana okrajové izolační pásky by měla nejméně o 0,5 cm převyšovat podlahový dílec - přesahující materiál je odřezán až po položení podlahové krytiny. 

Tepelně technické a akustické vlastnosti podlahy

Neméně důležité jsou také tepelně technické (tepelný odpor a tepelná jímavost) a akustické (vzduchová a kročejová neprůzvučnost) vlastnosti podlahy. Míra tepelné jímavosti neboli schopnosti podlahy odvádět teplo z chodidel ovlivňuje náš tepelný komfort – chůze naboso po studené dlažbě nás odrazuje, zatímco „teplá“ dřevěná podlaha je nám příjemná. Ideálním řešením je v tomto případě instalace podlahového topení nebo elektrické topné rohože, kabelu či fólie, které se výborně kombinují právě s dlažbou. 
Odpovídající akustické vlastnosti jsou vyžadovány především u podlahových konstrukcí ve vícepodlažních budovách, kde mají zabránit přenosu nežádoucího a rušivého hluku vyvolaného pobytem, činnostmi a pohybem osob v podlaží. Zatímco vzduchovou neprůzvučnost stropní konstrukce (odpor materiálu vůči šíření zvuku vzduchem) může složení podlahy ovlivnit jen částečně, pro kročejovou neprůzvučnost (přenos zvuku vyvolaného přímým kontaktem s konstrukcí) je skladba podlahové konstrukce zásadní.
Pro zvýšení kročejové neprůzvučnosti je třeba zamezit přenosu zvuku hmotou, čehož lze dosáhnout oddělením podlahy od stropní konstrukce vrstvou zvukové izolace, která zároveň tlumí její kmitání. Proto je jako ideální řešení doporučována plovoucí podlaha, která je od stropní konstrukce oddělena pružným materiálem, a koberce, které velmi dobře tlumí kročejový hluk. 

Podlahy v našem domě

V naší Nově 78 máme v podstatě tři podlahy (v přízemí, v podkroví a na půdě), ale půdní prostor prakticky nevyužíváme. Máme zde instalovanou pouze pochůzí lávku, která nám slouží pro přístup ke komínu a ke kontrole střechy, o zaklopení a zpříštupnění celé půdy zatím neuvažujeme. Jak již bylo zmíněno, skladba podlahové konstrukce v přízemí a podkroví se s ohledem na rozdílné technické požadavky značně liší:

Skladba podlahové konstrukce v přízemí

  1. Podlahová krytina, 10 mm (v případě masivní dřevěné podlahy více) – podlahová krytina plní funkci estetickou, mechanickou (odolnost povrchu) a tepelnou (dotykovou). Dle preferencí zákazníka může být pokládka podlahové krytiny součástí úplné nebo částečné (zákazník dodá vlastní materiál, který položí pracovníci RD Rýmařov) dodávky na klíč nebo si zákazník zajistí materiál i pokládku sám. 
  2. Podlahové dílce Fermacell, 25 mm – Fermacellové desky plní mechanickou a zátěžovou funkci, podepírají podlahovou krytinu a přenáší užitné zatížení na spodní vrstvy podlahové konstrukce. Jejich mimořádnou předností je vysoká požární odolnost.
  3. Desky z pěnového polystyrenu – podlahová izolace
  4. Vyrovnávací podsyp Fermacell, 60 mm – sušený minerální granulát sloužící ke korekci případných nerovností základové desky, jeho předností je mnohostranné použití, požární odolnosti, nízká hmotnost a snadné použití. Podsyp zvyšuje zvukovou a kročejovou neprůzvučnost a současně slouží jako tepelná izolace. 
  5. Parozábrana, cca 0,250 mm fólie – parozábrana chrání podlahovou konstrukci před průnikem vlhkosti ze základové desky.

Skladba podlahové konstrukce v podkroví

  1. Podlahová krytina, 10 mm 
  2. Podlahové dílce Fermacell, 25 mm – Fermacellové desky plní mechanickou a zátěžovou funkci, podepírají podlahovou krytinu a přenáší užitné zatížení na spodní vrstvy podlahové konstrukce (hobru). Jejich mimořádnou předností je vysoká požární odolnost.
  3. Hobra, 60 mm - 4 vrstvy dřevovláknitých desek s funkcí mechanickou a protihlukovou, které přenáší užitné zatížení na stropní panely a snižují kročejovou průzvučnost. 
  4. Mirelon – tepelně izolační materiál na bázi pěněného polystyrenu – ohebná a pružná pěna se vkládá do konstrukce podlahy pro zlepšení kročejové neprůzvučnosti (ve starších modelech do roku 2008 nebyla tato vrstva použita).

Plánování, výběr a pokládka podlahové krytiny

 Složení podkladové, izolační a roznášecí vrstvy podlahové konstrukce v domě za nás navrhli projektanti RD Rýmařov a na nás už zbývá ta nejhezčí část práce – výběr podlahové krytiny. Z rozmístění a velikosti jednotlivých místností v projektové dokumentaci lze usuzovat na použitý typ podlahové krytiny - v koupelnách, zádveří, na chodbách a v kuchyni se standardně používá dlažba, v obytných místnostech laminátová podlaha nebo koberec, na přání klienta lze však použití podlahové krytiny libovolně změnit.

Jak již bylo zmíněno, dodání a instalace podlahové krytiny může být dle přání zákazníka předmětem dodávky úplné (materiál i pokládku zajišťuje RD Rýmařov), částečné (zákazník zajistí materiál, RD Rýmařov pokládku) nebo vlastní (zákazník si zajistí materiál a pokládku podlahové krytiny po předání domu). Typy, výrobce a dodavatele dlažby, laminátové podlahy a koberců včetně cen materiálu ve standardu je možné dohledat na webu Úsporné domy a prohlédnout si ve vzornících na obchodních zastoupeních. Stejně jako v případě ostatních volitelných prvků domu je vhodné si promyslet a vybrat typy podlahových krytin předem a nenechávat zásadní rozhodnutí až na konečnou specifikaci. Vlivem nedostatku času i únavy může dojít k volbě takové barvy a materiálu, se kterou nebudete později spokojeni. Ideální je navštívit obchodní středisko, vzorkovny a koupelnová studia a prohlédnou si vybrané materiály v reálu. Příplatky za nadstandard závisí jen na preferencích a možnostech zákazníků.

Pokud budete chtít v domě masivní dřevěnou podlahu nebo parkety, byť se bude jednat o vlastní dodávku, je nutné na tento požadavek upozornit při konečné specifikaci. Vzhledem k větší tloušťce těchto podlah oproti klasické dlažbě či laminu je nutné odpovídajícím způsobem snížit podkladovou vrstvu podlahy, aby byla zajištěna jedna rovina všech podlah a předešlo se nežádoucím odskokům. 
Je třeba počítat také se zpevněním podkladu pro krb nebo těžké akumulační nádoby – místo pod nimi je nutné vyzdít nebo vybetonovat. 
Protože jsme se rozhodli pro dokončení domu svépomocí, zajištění materiálu a montáž podlahových krytin nebyla součástí dodávky RD Rýmařov. Vše jsme si chtěli postupně dodělat sami. Shodou okolností jsme se však nakonec domluvili s naší montážní partou na kompletní realizaci přízemí, a tak nám zbývá na dokončení pouze podkroví. O tom ale více v dalších částech seriálu. 
RD RÝMAŘOV - jižní Čechy Poslat poptávku