Stavíme za každého počasí!

Dřevostavby se staví za každého počasí – to můžeme potvrdit na základě vlastních zkušeností ze stavby našeho domu. V noci na první den stavby napadl sníh a zimní počasí kombinované s aprílovými přeháňkami nás doprovázelo téměř celý první týden montáže. O víkendu však vykouklo sluníčko a s ním konečně přišlo jaro a téměř letní teploty. A tak zatímco první ráno na stavbě všichni mrzli a vymetali sníh a led ze základové desky, v následujícím týdnu se muselo čekat s nanášením barvy, až se stočí sluníčko, aby fasáda nevysychala příliš rychle. I přes studený a deštivý začátek jsme však v porovnání s těmi, co stavěli v lednových mrazech nebo květnových přívalových deštích, měli na stavbu v podstatě ideální počasí. Jak je vůbec možné, že i v takových podmínkách se dají stavět domy?

Technologie suché výstavby

Odpověď se skrývá v materiálech použitých ve stavebních konstrukcích domu a ve způsobu jejich vzájemného spojení – mokré procesy jsou minimalizovány a stavba je realizována takzvanou suchou cestou (technologií suché výstavby). Narozdíl od klasické zděné stavby nepotřebuje dřevostavba „vymrznout“ a stavbu není třeba odkládat ani v mrazivých dnech, kdy nelze klasická zdící pojiva nebo beton použít. Pokud se vyskytnou situace, kdy nelze k montáži dřevostavby přistoupit, většinou je to zaviněno nutnou návazností na předchozí stavební práce – například kvůli letošní dlouhé a tuhé zimě museli klienti RD Rýmařov odložit stavbu základových desek (klasický příklad výstavby mokrou cestou) a z tohoto důvodu muselo dojít i k posunutí harmonogramu montáží domů.

Se způsobem stavby suchou cestou se většinou setkáme při výstavbě a rekonstrukci interiérů. Patří sem například montáž podhledů, nenosných a dělících příček, instalačních a předsazených stěn, odhlučnění a zateplení stropů a příček, rekonstrukce bytových jader v panelových domech či pokládka podlah.

Nejčastěji používanými materiály pro suchou výstavbu jsou sádrokartonové, sádrovláknité, dřevotřískové, dřevovláknité a cementovláknité či cementotřískové desky, které jsou instalovány na různé druhy nosných prvků a konstrukčních profilů pomocí vhodného kotvení (vruty, šrouby, spojky, závěsy).
Výhody technologie suché výstavby

Výhodami suché výstavby jsou jednoduchost (snadná manipulace a montáž), rychlost (úspora času potřebného pro vysychání, možnost okamžitého nastěhování) a čistota provedení, nízká hmotnost konstrukcí, možnost jednoduché změny dispozic a snížené množství a snadná likvidace odpadu.

Všechny jmenované výhody suché stavby oceníte nejen při výstavbě, ale také při rekonstrukci či likvidaci dřevostaveb. Stavební konstrukce na bázi dřeva umožňují díky své hmotnosti a způsobu kotvení snadné úpravy a demontáž, čímž flexibilně reagují na změny potřeb a preferencí svých majitelů. Této možnosti jsme využili hned první den montáže, kdy jsme nechali u schodiště odstranit část příčky, se kterou jsme v domě vůbec nepočítali. Zatímco bourání příčky ve zděném domě by si vyžádalo nejen určitý čas, ale také vynaložení nemalé fyzické síly a následný úklid, v případě dřevostavby bylo vše hotovo za pár minut včetně vynesení příčky před dům.

Stejně snadné jako rekonstrukce a změny dispozičních řešení jsou i likvidace dřevostaveb, které jsou díky použitým stavebním materiálům ekologické a energeticky nenáročné. Až jednou dům doslouží, nebo jednoduše přestane splňovat nároky svých majitelů, nebude nijak složité jej demontovat a ekologicky zlikvidovat.
Další nejmenovanou výhodou dřevostaveb, která souvisí s použitými materiály a rychlostí suché výstavby, je úspora vedlejších nákladů. Patří mezi ně například náklady na likvidaci odpadů a náklady na bydlení v průběhu stavby. Výhodou stavebních prvků využívaných při výstavbě suchou cestou je snížené množství odpadů v podobě obalových a převozních materiálů a stavebních zbytků, což vyžaduje mnohem nižší náklady na jejich odstranění.

Ve fázi hrubé stavby domu z prefabrikovaných panelů (způsob výstavby domů RD Rýmařov) je odpad naprosto minimální – kamion přiveze hotové panely, po jejichž složení a smontování nezůstane prakticky žádný odpad. Ten vzniká až z materiálů používaných pro dokončovací interiérové práce a jeho odstranění není nijak náročné ani nákladné. Naopak vítaným odpadem byly pro nás různé kousky dřeva, které sloužily jako podložky či proklady mezi různými stavebními díly a které chceme dále zpracovat nebo využít jako palivo.

Zcela jednoznačná je úspora nákladů na bydlení v průběhu stavby. Zatímco stavba zděného domu trvá minimálně několik měsíců, a v případě stavby svépomocí někdy i let, realizace dřevostavby se počítá na týdny a v případě domu od RD Rýmařov na dny. Průměrná doba výstavby domu na klíč je 18 kalendářních (nebo pracovních?) dní a dům je po předání připraven ihned k nastěhování. Budoucím majitelům tak ušetří několik splátek nájemného či nepohodlí z dočasného soužití s rodiči v případě, že stavbu domu financovali prodejem bytu, který museli uvolnit ještě před stavbou a nechtěli toto přechodné období řešit podnájmem.
Stavba na bázi lehké prefabrikace dřeva

Existují různé způsoby výstavby dřevostaveb – některé jsou prověřeny staletími, jiné představují vývojové novinky posledních let. Do první skupiny takzvaných klasických či tradičních způsobů výstavby můžeme zařadit stavby roubené, srubové, hrázděné či sloupkové a naopak jako moderní můžeme označit stavby z masivních lepených panelů, z prefabrikovaných panelů sendvičového typu, stavby využívající systému Two by Four, rámové, skeletové stavby a další. V moderní architektuře se setkáváme také s uplatněním dřevostaveb a dřevěných prvků a částí v kombinaci s ocelí, sklem, různými přírodními materiály a velmi často rovněž se zděnými či železobetonovými konstrukcemi.

Náš dům, a tedy i všechny dřevostavby RD Rýmařov, byl smontován z velkoplošných prefabrikovaných panelů se sendvičovou skladbou. Jejich základem je nosná masivní konstrukce ze smrkového dřeva (trámy o tloušťce 120 mm) vyplněná tepelnou izolací. Skladba a tloušťka dalších vrstev (termofasáda, fermacell, parozábrana, dodatečná izolace, montážní předstěna atd.) závisí na typu a využití stěny (obvodová stěna pro standardní a pasivní dům, vnitřní nosná a dělící příčka) a stejným způsobem jsou předpřipraveny rovněž stropní dílce (o vlastnostech a složení stěn a stropů bude pojednáno podrobněji v dalších částech seriálu).

Prefabrikace neboli předvýroba umožňuje využití všech výhod výroby dílů v kontrolovaných podmínkách výrobních závodů, hal a továren. Odpovídající výrobní i skladovací prostory nepodléhají narozdíl od místa stavby vnějším povětrnostním vlivům a umožňují dosáhnout a udržet podmínky nutné pro zachování nejvyšší kvality dílů i komponentů, jako jsou například konstantní teplota či vzdušná vlhkost. Pracovníci mají k dispozici kvalitní technické vybavení a zařízení a výroba může probíhat prakticky nepřetržitě ve směnném provozu.
Tento způsob výroby domu byl také jedním z důvodů, proč jsme se rozhodli pro společnost RD Rýmařov. Části domu jsou vyráběny pomocí moderní automatické linky ve výrobních halách, jejich skladba podléhá přísným tuzemským i evropským normám a společnost RD Rýmařov plně ručí za jejich kvalitu, o čemž svědčí i řada certifikátů, které firma vlastní. Stěny domu jsou tak na stavbu převáženy prakticky v hotovém stavu s již vsazenými okny i dveřmi – chybí pouze konečná úprava v podobě vnější fasády a vnitřní výmalby, obkladů či tapet.

Pokud na stěny při montáži naprší, je možné je velmi rychle vysušit, aniž by byly nějakým způsobem negativně ovlivněny tepelné a izolační vlastnosti domu. Z tohoto důvodu nám připadalo sestavování a zateplování jednotlivých dílů až na stavbě poněkud rizikovější a především náročnější na kontrolu, pracovní kázeň a samozřejmě čas.

Z výše uvedeného tedy vyplývá, že jednoznačnou výhodou prefabrikace je rovněž rychlost následné montáže na místě stavby. Stavební díly jsou jeřábem přenášeny přímo na základovou desku, kde se montážní parta obratně postará o jejich ukotvení a vzájemné spojení. Hrubá stavba domu je tak včetně kompletní střechy hotova během několika dnů. Mezitím už však probíhají další práce v interiéru domu.
Co dělat, když prší

Ne vždy mají stavebníci štěstí na počasí – letos jsme si užili opravdu nepříjemně dlouhé období dešťů se záplavami, což může stavbu pozdržet a tím pádem i zkomplikovat navazující práce. V odůvodněných případech lze po domluvě montáž odložit, ale pokud se nečekaná průtrž, vánice či vichřice objeví až v jejím průběhu, většinou nelze udělat nic jiného, než všechny práce okamžitě přerušit, zajistit rozestavěný dům plachtou proti přímému promoknutí a sušit a čekat.

Hned jak se situace zlepší, snaží se montážníci rychle v práci pokračovat, aby bylo dům možné co nejdříve zastřešit - pokud je hotová střecha, interiérové práce mohou pokračovat bez ohledu na počasí. Následně probíhá dosušování domu a v případech většího promoknutí se provádí měření vlhkosti, aby majitelé i montážníci měli jistotu, že dům byl řádně vysušen.

I přes veškerou snahu zabránit proniknutí vlhkosti do domu se však může stát, že si voda najde vlastní cestu. Nám zateklo do stropního dílce v podkroví, což montážníci vyřešili porušením parozábrany tak, aby voda mohla co nejrychleji vytéct (viz foto). Zprvu se mi to vůbec nelíbilo, ale nakonec jsem musela uznat, že nejjednodušší řešení bývají mnohdy nejefektivnější – voda odteče, vlhkost se odpaří a dírka v parozábraně se zalepí speciální izolační páskou. Montážníci si prostě musí umět poradit v každé situaci a za každého počasí. Avšak není nad to, když nad vaší stavbou zajišťuje nezávislý stavební dozor sluníčko – můžeme každému jen doporučit.
RD RÝMAŘOV - jižní Čechy Poslat poptávku