Vnější plášť domu (obvodové stěny)

Obvodové stěny oddělují a chrání interiér domu od vlivů vnějšího prostředí. Jejich skladba a použité materiály rozhodují o tom, jak dokonale budou schopny tuto ochrannou funkci plnit a do jaké míry tedy bude nutné dotovat jejich nedostatky vysokými náklady na vytápění.

Prefabrikované panely

Náš dům, stejně jako všechny ostatní stavby RD Rýmařov, byl postaven z velkoplošných prefabrikovaných panelů se sendvičovou skladbou. Panely byly v podobě kompletních stěn s osazenými okny přivezeny na místo stavby na návěsech, odkud je jeden po druhém za pomoci montážníků usazoval jeřáb přímo na základovou desku. Každý z panelů byl podbit izolační fólií a kotevními šrouby upevněn do základů. Sousední panely byly poté vzájemně spojeny samořeznými šrouby. Jeden panel obvykle představuje, dle velikosti a členitosti domu, jednu obvodovou stěnu, další, znatelně užší panely (vnitřní nosné a dělící - nenosné příčky) přichází na řadu až po usazení obvodových stěn. 

Konstrukce panelu

Základní konstrukci panelu tvoří nosný rám z trámů ze smrkového dřeva, umístěných ve vzájemné vzdálenosti 60 cm. Prostor mezi trámy vyplňuje tepelná izolace v podobě minerální vaty, která je z vnější i vnitřní strany přiklopena dalšími vrstvami. S vývojem nových technologií, se zvyšujícími se nároky zákazníků, vlivem konkurence i v rámci konkrétních akcí dochází ke změnám skladby stěn i použitých materiálů. 
Jako příklad materiálové změny můžeme uvést celoplošné nahrazení dříve používané dřevotřísky sádrovláknitými deskami Fermacell, které splňují přísná kritéria na zdravotní nezávadnost, zvukovou neprůzvučnost i protipožární odolnost. Po zkušenostech s použitím fermacellových desek ve stěnách a příčkách začal RD Rýmařov používat i podlahový systém Fermacell.

Obecná skladba stěny:

 1. Fermacell sádrovláknitá deska 15 mm
 2. Dřevěný rám vyplněn tepelnou izolací 40 mm
 3. Parozábrana
 4. Dřevěný rám vyplněn tepelnou izolací 120 mm
 5. Fermacell sádrovláknitá deska 15 mm
 6. Termofasáda: 157 mm fasádní polystyren, 150 mm akrylátová škrábaná omítka, tmel s armovací sítí 7 mm

Dílčí změny ve skladbě stěn

K dílčím změnám ve skladbě stěn došlo například při přechodu z modelu 2009 na model 2010, kdy bylo původní dvojí opláštění interiérové části stěn v podobě 12,5 mm Fermacellu a 12,5 mm sádrokartonu nahrazeno jednou Fermacellovou deskou o tloušťce 15 mm. Dvojí opláštění je na fotografiích stěn našeho domu jasně patrné (náš dům byl projektován i stavěn ještě jako model 2009), stejně jako přidaná izolace v podobě 40 mm montážní předstěny, za kterou jsme my ještě připláceli a která je nyní již součástí obvodových stěn ve standardu všech typových domů.

V průběhu několika let tak došlo k výraznému snížení hodnoty součinitele prostupu tepla obvodových stěn z původních U= 0,23 W/m2K (model 2008, tloušťka stěny 225 mm) na současných U= 0,16 W/m2K (model 2011, tloušťka stěny 297 mm), k čemuž přispělo i zvýšení vrstvy vnější polystyrenové izolace v termofasádě, která z původních 67 mm dosáhla celkové tloušťky současných 107 mm.
Skladba jednotlivých vrstev obvodových stěn našeho domu je tedy při pohledu z interiéru do exteriéru následující:
 1. Sádrokarton, 12,5 mm – sádrokarton funguje jako tepelná, zvuková a požární izolace a zároveň vytváří dokonale rovný povrch vhodný pro vnitřní konečné úpravy stěn (malby, tapety, omítky, obklady…).
 2. Fermacell sádrovláknitá deska, 12,5 mm – Fermacellová deska s pevnostní, nosnou a protihlukovou funkcí zajišťuje diagonální vyztužení stěnových panelů. Její mimořádnou předností je vysoká požární odolnost. V interiérové části slouží k zavěšení obrazů, poliček i např. kuchyňských skříněk (nosnost jednoho šroubu či dutinové hmoždinky je cca 35 – 50 kg). 
 3. Montážní předstěna vyplněná tepelnou izolací, 40 mm – přidaná izolace slouží nejen ke zlepšení tepelných parametrů obvodové stěny, ale také k vedení rozvodů a tím i k určité ochraně parozábrany. 
 4. Parozábrana, cca 0,250 mm fólie – parozábrana chrání konstrukci před průnikem vlhkosti z interiéru.
 5. Dřevěný rám vyplněný tepelnou izolací, 120 mm – masivní dřevěná konstrukce plní hlavní nosnou funkci přenášením vertikálního i horizontálního zatížení na základovou desku. 
 6. Fermacell sádrovláknitá deska, 12,5 mm – Fermacellová deska s pevnostní, nosnou a protihlukovou funkcí zajišťuje diagonální vyztužení stěnových panelů. Její mimořádnou předností je vysoká požární odolnost.
 7. Termofasáda, 107 mm – vnější vrstva obvodové stěny se skládá z polystyrenu, lepící stěrky se síťovinou a fasády, případně fasádního obkladu. Základním účelem termofasády je tepelně ochranná funkce, dle použitého materiálu může plnit i požadavky protipožární a protihlukové, konečná úprava fasády plní především funkci estetickou. 

Tloušťky obvodových stěn

Celková tloušťka obvodové stěny našeho domu tak činí 305 mm a vykazuje hodnotu součinitele prostupu tepla U= 0,16 W/m2K. 
Silnější obvodovou stěnu mezi rýmařovskými dřevostavbami má už jen pasivní dům (367 mm, U= 0,14 W/m2K) , který byl původně mým velkým přáním. Bohužel v době, kdy jsme řešili stavbu naší Novy 78, byla současná nabídka pasivní Novy 101 pouze hudbou budoucnosti a případná stavba pasivního typu pro nás nepřicházela z hlediska výše nákladů v úvahu. 

Snížení nákladů na vytápění

Jak bylo zmíněno na začátku, parametry a vlastnosti obvodových stěn velmi úzce souvisí s náklady na vytápění domu. Proto je cílem dosáhnout pomocí odpovídající skladby a zvýšeného zateplení co nejnižší tepelné ztráty domu a tím i nízkých nákladů na vytápění (zároveň je nutné uvážit vlastní finanční možnosti a případnou návratnost těchto investic). 
Požadavek na dosažení co nejlepších tepelných parametrů se však netýká jen obvodových stěn, ale celé obálky domu a tedy i oken a dveří, které jsou jejich součástí, a také skladby a zateplení střešního pláště, stropu nad podkrovím a podlahy v přízemí. Tepelná ztráta domu se pak promítá do výpočtu celkové energetické spotřeby vyjádřené v podobě takzvaného Průkazu energetické náročnosti budovy (PENB - podrobněji bude pojednáno ve 24. části seriálu). 

Ověření kvality provedené práce

Kromě použitých materiálů je však zejména v případě dřevostaveb nutné dbát na kvalitu vyhotovení celé stavby – především zabránit vzniku tepelných mostů a porušení parozábrany (u difúzně uzavřených konstrukcí). Kvalitu provedené práce je možné ověřit termovizí (termografický záznam zobrazí místa, kde dochází k úniku tepelné energie - tepelné mosty) a Blower-door testem pro stanovení spárové průvzdušnosti (těsnosti obálky budovy).
RD RÝMAŘOV - jižní Čechy Poslat poptávku