Vnitřní povrchové úpravy stěn

Sádrokartonové či sádrovláknité desky, které tvoří poslední interiérovou vrstvu sendvičových stěn montovaných dřevostaveb, poskytují různé možnosti pro finální povrchovou úpravu. Jaké jsme využili my?

Způsobů provedení povrchové úpravy interiérových stěn nejen montovaných dřevostaveb, ale všech staveb u nichž tvoří poslední vnitřní vrstvu sádrokarton nebo sádrovláknité desky, se nabízí celá řada. Stejně jako v mnoha jiných oblastech je i zde výběr limitován pouze vkusem, finančními možnostmi nebo zručností stavebníka. Nejčastěji se můžeme setkat s různými druhy nátěrů, tapet a obkladů, výjimkou nejsou ani jemnozrnné a v poslední době také velmi oblíbené hliněné omítky, vytvořit je však možné také leskle lakované plochy nebo speciální štuky.

Tapety nebo výmalba?

V době, kdy jsme se rozhodovali pro stavbu domku s RD Rýmařov, byly pro Model 2009 součástí standardní dodávky strukturované tapety opatřené bílým nátěrem. Zákazníci však měli možnost vybrat si ze tří variant dokončení – ponechat stěny zcela bez tapet a bez maleb, pouze se zatmelenými spárami a spoji, nebo zvolit dokončení v podobě zabroušeného sádrokartonu či kompletní vytapetování. Tapety je možné vybírat ze čtyř typů hrubosti struktury a po domluvě s montážní partou si je někteří zákazníci nechávají po základním bílém nátěru také ještě barevně vymalovat. 
Počínaje Modelem 2011 však RD Rýmařov nabízí ve standardu jako alternativu ke strukturovaným tapetám také úpravu stěn výmalbou. Zákazník si tedy může bez jakéhokoli doplatku vybrat, jaká varianta mu bude lépe vyhovovat – někteří preferují praktickou omyvatelnost tapet, jiní spíše vzhled dokonale rovných zdí. Pokud bychom my měli tehdy takovou možnost výběru, naše volba by byla stejně jako dnes naprosto jednoznačná. 

Co jsme si vybrali my

Tapety, které jsme viděli ve vzorových domech, se nám příliš nelíbily. Připadlo nám, že díky jejich hrubší struktuře stěny působí tak nějak papírově a uměle, navíc se nám spoje zdály poměrně dost viditelné. Proto jsme se rozhodli pro dodávku kompletně bez tapet a výmalby. Povrchová úprava stěn byla tedy další ze seznamu položek, u kterých jsme se rozhodli pro vlastní dodávku nebo dokončení svépomocí. 
Během stavby nám však vedoucí montážní party nabídl, že by nám kluci mohli minimálně celé přízemí dokončit. Kvůli loňské dlouhé zimě mělo totiž mnoho zákazníků problémy s vyhotovením a předáním základových desek a montážní parta tak měla poměrně dost volného času mezi prací na našem domě a další plánovanou montáží. Tuto nabídku jsme využili a jsme rádi, protože kdybychom si všechno měli dodělávat sami, tak dnes pravděpodobně ještě nebydlíme.

Kvalita povrchové úpravy

Když jsme poprvé uviděli vymalované stěny, nemohli jsme uvěřit, že si někdo dobrovolně vybere tapetu. Vypadaly naprosto skvěle – dokonale rovné, bílé a hladké. Až později jsme zjistili, že večer při umělém osvětlení jsou pod určitým úhlem viditelné tzv. „propadlé“ spáry (především na stropě v obývacím pokoji). Pro dosažení dokonale rovného povrchu by však bylo nutné přetmelit sádrokartonové desky po celé ploše, což by bylo o dost náročnější a také dražší, ale hlavně je třeba se na tomto provedení předem domluvit se řemeslníky. My jsme o tom, že existují čtyři stupně kvality povrchu při spárování sádrokartoných, respektive sádrovláknitých desek, původně vůbec nevěděli, takže nás ani nenapadlo tuto nejpreciznější verzi požadovat. Ale ono to v podstatě není potřeba, během dne vše vypadá dokonale rovné a večer doporučuji "nedívat se na strop."
Shodou okolností řeší tento nedostatek také někteří budoucí klienti RD Rýmařov, kteří se rozhodují mezi tapetami a výmalbou. Ve stavebním popisu pro Model 2011 je totiž k malířským pracem uvedeno, že stěny jsou „upraveny zednickou stěrkou do stupně kvality povrchu Q2 a opatřeny bílou malbou." A jak je možné se dočíst v informacích přímo ke spárování sádrovláknitých desek Fermacell, používaných v domech RD Rýmařov jako finalní vnitřní vrstva, kvalitativní stupeň 2 nevylučuje „propadlé“ spáry, viditelné především v rozptýleném světle. Pokud tedy někdo vyžaduje dokonalost v každém detailu, měl by uvážit, zda si připlatí za provedení ve stupni kvality povrchu Q4, u kterého již nerovnosti v oblasti spár nesmí být viditelné. Dle našeho názoru je však standardní provedení naprosto dostatečné a vypadá velmi dobře.

Co nás čeká v podkroví

 Protože jsme se rozhodli pro dokončení podkroví svépomocí, budeme provádět finální povrchovou úpravu stěn ve všech místnostech kromě haly a schodiště sami. Původně jsme si mysleli, že bychom to mohli stihnout během letošní zimy, ale podle aktuální situace to vypadá spíše na léto. Jak je patrné z fotografií, montážní parta dokončila podkrovní místnosti do fáze přelepení spár zpevňovací dilatační páskou a přetmelení všech spár a spojů stěrkovacím tmelem. Nám tedy zbývá všechny přetmelené části zabrousit, dle potřeby znovu přetmelit a po vytvrdnutí znovu zbrousit. Pokud bychom chtěli dosáhnout opravdu dokonalého výsledku, můžeme ještě celou plochu „vyrovnat“ přestěrkováním jemným finálním tmelem nebo plošnou sádrovou stěrkou, ale pravděpodobně skončíme jen u vymalování barvou na sádrokartonové povrchy, stejně jako je tomu v přízemí.  
RD RÝMAŘOV - jižní Čechy Poslat poptávku