Konstrukce příček

Na první pohled je patrné, že funkce i skladba vnitřních příček se v porovnání s obvodovými stěnami značně liší. I když některé plní také nosnou funkci, slouží vnitřní příčky především k prostorovému vymezení interiéru, a pro všechny, kdo netouží po jednom velkém otevřeném prostoru, je jejich úloha v domě nezastupitelná. 

Při plánování vnitřní dispozice domu je umístění, počet a velikost vnitřních příček rozhodující pro to, jak dalece bude navržené řešení funkční a účelné. Správné rozvržení, počet a velikost obytných místností, komunikačních prostor a sociálního i technického zázemí ovlivňuje kvalitu života v domě a spokojenost jeho obyvatel s daným uspořádáním. V ideálním případě nemají majitelé ani po letech užívání potřebu nic měnit a stávající situace jim naprosto vyhovuje. Pokud by se však preference a potřeby obyvatel domu změnily, konstrukce a způsob výstavby domů RD Rýmařov umožňuje variabilní změny dispozice i rekonstrukci interiéru jednoduchou demontáží, přemístěním či přidáním vnitřních příček.

Druhy a skladba příček

 V našem domě byly použity dva druhy vnitřních příček, které se vzhledem k funkci liší svou tloušťkou. Užší dělící příčky o průměru 110 mm slouží pouze k prostorovému vymezení interiéru, zatímco masivnější příčky o průměru 170 mm plní i funkci nosnou. V místech, kde není použití příček žádoucí (např. otevřený prostor obývacího pokoje spojeného s kuchyní), ale z hlediska statiky nutné, nahrazují nosné příčky ocelové stropní překlady, přiznané trámy nebo dřevěné sloupy. 
Skladba vnitřních příček je v porovnání s obvodovými stěnami, které chrání interiér domu před vlivy vnějšího prostředí, mnohem jednodušší - použití masivní izolace, montážní předstěny nebo instalace parozábrany by zde totiž nemělo opodstatnění. Rozvody elektroinstalací jsou vedeny přímo v příčkách, rozvody a vyústění vodovodu a kanalizace v instalačních stěnách. 

Složení vnitřních příček v našem domě (model 2009) je tedy následující:

Vnitřní příčky dělící - 110 mm a nosné - 170 mm:

  1. Sádrokarton 12,5 mm 
  2. Fermacell 12,5 mm
  3. Dřevěný rám vyplněný tepelnou izolací – 60 mm (nosné příčky 120 mm)
  4. Fermacell 12,5 mm
  5. Sádrokarton 12,5 mm
V domě jsou použity různé druhy sádrokartonových desek barevně odlišených dle funkce – převažuje obyčejný sádrokarton šedé barvy, stěny v koupelnách jsou obloženy impregnovaným zeleným sádrokartonem a v okolí krbu, komína a na stropech v podkroví je použitý protipožární sádrokarton růžový. Sádrokarton v interiéru tedy funguje jako zvuková, tepelná a požární izolace a po zatmelení a zbroušení spár poskytuje dokonale rovný povrch pro vnitřní omítky (při použití tapet a u obkladů tato finální úprava odpadá).

Počínaje modelem 2010 jsou původní dvě vrstvy (Fermacellová 12,5 mm a sádrokartonová 12,5 mm) nahrazeny jednou Fermacellovou deskou o tloušťce 15 mm. Fermacell vykazuje mimořádnou požární odolnost, plní funkci nosnou, pevnostní a protihlukovou a zároveň slouží k zavěšení obrazů, poliček i např. kuchyňských skříněk. 
Skutečnost, že RD Rýmařov umožňuje individuální změny dispozice (tzn. variabilní rozmístění vnitřních příček) u všech typových domů, byla pro nás jedním z rozhodujících argumentů při výběru stavební firmy. Líbilo se nám, že počet, velikost a rozmístění místností (včetně počtu a velikosti oken a dveří) lze libovolně měnit s tím, že materiál a práce, které budou oproti standardu navíc, budou připočítány a naopak položky, které ubyly, budou odečteny. Navíc je možné si připlatit za zvětšení domu (protažení ve štítových stranách) po modulech o velikosti 60 cm nebo si vybrat některý z architektonických doplňků z katalogu (např. balkóny, arkýře, vikýře, garážová stání…). 
Samozřejmě se nejedná o malé částky a je na zvážení každého, jaký doplněk ke svému domu skutečně potřebuje. My jsme si nechali dům rozšířit o prostor pro zádveří a technickou místnost. Měli jsme totiž možnost navštívit o něco menší domek Nova 722, kde se ve standardním typovém provedení se zádveřím vůbec nepočítá a jeho absence byla opravdu znát.

Každý nově příchozí prakticky rovnou viděl až do obytných místností, otevřeným prostorem lehce vnikal do domu chlad a kvůli umístění vstupů do koupelny a technické místnosti v blízkosti vchodu bylo těžké zabránit roznášení nepořádku po celé chodbě. Proto bylo prostorné a oddělené zádveří jedním z hlavních požadavků, kterými jsme se řídili při změnách dispozice našeho domu. Protože jsme nechtěli zvětšovat zádveří na úkor obytných místností nebo technického zázemí, ukázala se nakonec jako nejjednodušší a nejlepší řešení vnější přístavba, kterou jsme posléze spojili i se zvětšením technické místnosti. Až později jsme zjistili, že pokud bychom technickou místnost ponechali v původní velikosti, polovinu zařízení, která v ní dnes máme, bychom neměli kam dát. 
Při srovnání půdorysů obou domů je tedy zřejmé, že se naše upravená varianta od typového projektu Novy 78 značně liší. Přemístěním, zrušením a naopak přidáním některých příček jsme v podstatě získali čtyři místnosti navíc (v přízemí pracovnu, spíž a prostorné zádveří a v podkroví šatnu). K pro nás ideálnímu řešení vnitřní dispozice domu jsme se dopracovali díky trpělivosti a vstřícnosti pana projektanta, který na naše přání půdorysy mnohokrát upravoval. Co se tedy týká prostorového uspořádání, zatím jsme nepřišli na jedinou věc, kterou bychom chtěli změnit, a jsme se současným stavem naprosto spokojeni.   
RD RÝMAŘOV - jižní Čechy Poslat poptávku