Vložit nový dotaz
Nalezeno 424 dotazů

vynětí ze ZPF pro stavbu bazénu u RD

Dobrý den, mám bazén 3 x 6 m na vlastním pozemku v oplocené zahradě u mého domu v zastavěné čtvrti. Žádala jsem o dodatečné povolení stavby (bazénář řekl, že nic nepotřebuji - později jsem zjistila, že je to jinak) nicméně největší problém nastal na ŽP, kde po mě chtějí 9 tis. Kč za vynětí ze ZPF, po ostatních sousedech nic nechtěli, ale změnila se úřednice. Mají na to právo? Naše ulice je postavena na původním poli a navíc je nedaleko zdroj pitné vody, ale přece jednou už je to zahrada, která je oplocena. Je v řadě, s ostatními nesousedí s polem je zatravněna a jsou tu stromy. Traktor sem už nepojede. Půdu z bazénu jsem zde rozhrnula a navíc jsem půdu navážela. Nechápu, proč mám platit, ZPF nijak neohrožuji a proč mám platit jen já z celé ulice? Děkuji

Jan Krátký

O skutečnosti, zda je zapotřebí zastavěnou plochu vyjímat či nikoliv a zda je za případné vynětí nutné platit je kompetentní rozhodnout…


legalizace roubené stavby na pozemku u RD (zápis do katastru nemovitostí)

Kupujeme rodinný dům z r. 1935 jehož součástí je roubená stavba výměnek z r.1898. RD je zakreslen v katastru, ale roubenka ne. Celkem i s chodbou má roubenka 30,5 m2 a tvoří funkční celek stavby, s RD ale není propojena. Vstup je z venkovní strany. Je vůbec možné a případně jak zakreslit tuto roubenku do katastrální mapy případně je to povinností? Žádné doklady k roubence již neexistují. Řešíme hypotéku na dům a odhadce uvedl, že doporučuje zvážit demolici stavby roubenky a že má být stavba zakreslena. Banka uvedla, že by povolila roubenku zbourat, ale narazili na odhad odhadce. Sami s tím problém nemají, ale odhadce se k tomu nějak nemá. Co s tím? Děkuji

Jan Krátký

Jestliže se projektová dokumentace stavby nedochovala a stavba není zapsána v katastru nemovitostí, je jedinou cestou k její legalizaci…


dostavba bloku řadových garáží

Je obecní pozemek, který má čtvercový půdorys, rozměr cca 200 x 200 m. Na jižní straně tohoto čtverce je bytový dům. Na severní straně tohoto čtverce jsou řadové garáže, které jdou do cca 3/4 severní strany. Zbylá 1/4 je samostatný pozemek veden jako ostatní plocha, jiná plocha, je obdélníkového půdorysu a má rozměr cca 50 m2. Z jedné strany přímo navazuje na stávající zástavbu řadových garáží. Z ostatních stran leží uvnitř již zmíněného velkého čtverce obce. Mám v úmyslu pozemek kompletně zastavět a připojit tak dvě nové garáže ke stávající zástavbě. Po tomto zastavění bude ze tří stran cca 0,5 m obecního pozemku a poté návaznost na pozemky soukromé. V okolí není zástavba kromě bytového domu a řadových garáží. Územním plánem je pozemek určen právě k zastavění garáží. Jsou nějaká omezení v tomto případě? Je možné takto komplet pozemek zastavět? Jsou nějaké podmínky při přístavbě k řadovým garážím? Odstupy? Děkuji za odpověď.

Jan Krátký

Při respektování územního plánu obce a všech platných předpisů, zejm. a vyhlášky č. 501/2006 Sb. „o obecných požadavcích na…


umístění garáže v blízkosti hranice pozemku

Dobrý den, rád bych se zeptal na podobný případ, jako viz. níže uvedený případ na Vašem webu: http://www.ceskestavby.cz/poradna/umisteni-navrhovane-garaze-v-blizkosti-hranice-pozemku-5251.html. Píšete zde, že pokud chce někdo umístit garáž blíže než 2 m ke hranici pozemku a soused s tím nesouhlasí, tak mu SU nejspíše výjimku zamítne. Nicméně jak píšete, je možné stavbu realizovat za předpokladu, že: § 25 vyhl. č. 501/2006 Sb. umožňuje určitou úlevu v umístění vyjmenovaných staveb až na hranici pozemku bez toho, aby bylo žádáno o povolení výjimky. Rád bych se tedy zeptal, za jakých podmínek je toto možné? A zda-li opět nesouhlasné stanovisko souseda s umístěním stavby definitivně stavbu zastaví? Při dotazu na příslušném SU nám bylo sděleno, že se v ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ bez souhlasu souseda do 2 m od hranice pozemku stavět garáž nesmí. Děkuji.

Jan Krátký

Ustanovení § 25 vyhlášky č. 501/2006 Sb. „o obecných požadavcích na využívání území“ za stanovených podmínek připouští…


realizace oplocení pozemku

Dobrý den, chci se zeptat, jak se řeší výstavba nového pletivového plotu mezi mým pozemkem a pozemkem souseda? Jedná se o novostavby a chceme se mezi sebou oddělit právě tím pletivem (investor bude má osoba, nikoliv soused). Jedná se spíše o to, že soused nám nechce podepsat papír, že si můžeme plot postavit. Podle zákona: § 103 Stavby, terénní úpravy, zařízení a udržovací práce nevyžadující stavební povolení ani ohlášení (1) Stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu nevyžadují - 6. ploty; Takže stavební povolení na to tedy v dnešní době už nepotřebuji. Potřebuji tedy územní souhlas (tedy podpis souseda)? Pokud soused s plotem nesouhlasí a tím pádem mi územní souhlas nepodepíše, jaké je další řešení? Jenže § 96 odst. 2 a) nás odkazuje na paragraf 103 odst. 1 a 2 a tam o plotech není žádná zmínka. Pokud mi paragraf 103 říká, že na ploty nemusím mít stavební povolení ani ohlášení, tak proč bych měl někde něco ohlašovat? Jediná podmínka je, že plot musím stavět na svém pozemku. Kde je tedy pravda? Moc děkuji

Jan Krátký

Stavba plotu nepodléhá, v souladu s ustanovením § 103 stavebního zákona, ohlášení ani stavebnímu povolení. Podléhá však schválení…


sousedova hranice dřeva umístěná na hranici pozemku

Dobrý den. Soused si na „černo“ postavil na hranici pozemku plechový plot. Stavební úřad mu nařídil jej zrušit. Plot byl zrušen a místo něj tam soused umístil hranici dřeva z dřevěných palet, proložených kusy dřeva. Tato hranice cca 10 m dlouhá a 4 m vysoká, nahrazuje de facto jeho oplocení, které byl nucen odstranit. Jelikož tato srovnaná hranice dřeva nevypadá vůbec pěkně a hyzdí mou zahrádku, ptám se, jestli mám možnost nějaké obrany? Stavební úřad mi sdělil, že složené dřevo není stavba a proto s tím nic nemůže udělat. Děkuji za odpověď.

Jan Krátký

Souhlasím s názorem, že hranice dřeva umístěná na hranici pozemku není „stavba“. Máte však další možnost obrany proti jednání…


přístavba a stavební úpravy garáže u RD

Dobrý den, mám u RD volně stojící garáž ve špatném stavu a rád bych ji zvětšil. Momentálně jsou její rozměry cca 8 x 4 x 2 m, můj záměr je 10 x 6 x 5 m. Vjezd do garáže je podél mého RD do kopce, proto se nabízí možnost zapustit část garáže do země tak, aby byla zachována původní výška nad terénem. Existuje nějaké omezení maximální velikosti garáže při RD? Děkuji za odpověď.

Jan Krátký

Při navrhování stavby garáže je nutné se řídit normou ČSN 73 60 58 „jednotlivé, řadové a hromadné garáže“. Stavební zákon ani…


realizace povoleného a nedončeného oplocení u RD

Dobrý den, mám dotaz k oplocení pozemku rodinného domku. V roce 2007 jsme dostali stavební povolení na stavbu rodinného domu včetně oplocení. Vzhledem k náročnosti stavby jsme ale oplocení sousedící s veřejnou komunikací začali stavět až v roce 2011. Mezitím se změnil zákon a ke stavbě plotu stačí územní rozhodnutí, máme tedy stavbu plotu dodatečně ohlašovat nebo žádat o kolaudaci na základě předtím vydaného stavebního povolení? Děkuji za odpověď

Jan Krátký

Protože bylo oplocení schváleno v rámci souboru staveb při vydání stavebního povolení RD, nemusíte stavební úřad znovu žádat o jeho…


realizace

Dobrý den, sháníme vhodné místo pro psí cvičák, což je velmi složité. Nyní jsme našli pozemek (v majetku města), který by splňoval naše požadavky. Pozemek je veden a i využíván jako orná půda. Zajímalo by mě, zda je reálné takovýto pozemek využít pro naše účely? Tedy oplotit, zatravnit, umístit stavební buňku a železný kontejner, tedy stavby bez základů? Zda existuje možnost, jak změnit účel pozemku (co by bylo dostačující místo OP?) a jak případně správně postupovat? Předem děkuji, pokud mi může někdo odpovědět.

Jan Krátký

Záměr zřízení „cvičáku“ pro psy musí být v souladu s územním plánem obce. Pokud územní plán toto využití pozemku umožňuje, lze…


rekonstrukce opěrné zdi a oplocení

Dobrý den, úroveň naší zahrady je cca 60 cm pod úrovní obecní silnice. Díky provozu na silnici dochází k postupnému náklonu betonové opěrné stěny, na které je osazen plot. Pokud dojde k vyvalení této opěrné stěny, dojde nejen k poškození naší zahrady, ale především přilehlé komunikace. Rádi bychom vybudovali novou opěrnou stěnu s plotem a prolomení stávajícího plotu tak předešli. Dům koupili před mnoha lety rodiče a betonová opěrná stěna již byla vybudována. Na čí straně je v tomto případě odpovědnost provést opravu? Může se město na opravě nějak finančně podílet a co je potřeba mít za povolení? Děkuji

Jan Krátký

Nejprve se pokuste o dohodu se zástupci obce o jejich přispění (např. finančním) na opravu opěrné zdi a oplocení. Pokud neuspějete,…