Vložit nový dotaz
Nalezeno 415 dotazů

rekonstrukce opěrné zdi a oplocení

Dobrý den, úroveň naší zahrady je cca 60 cm pod úrovní obecní silnice. Díky provozu na silnici dochází k postupnému náklonu betonové opěrné stěny, na které je osazen plot. Pokud dojde k vyvalení této opěrné stěny, dojde nejen k poškození naší zahrady, ale především přilehlé komunikace. Rádi bychom vybudovali novou opěrnou stěnu s plotem a prolomení stávajícího plotu tak předešli. Dům koupili před mnoha lety rodiče a betonová opěrná stěna již byla vybudována. Na čí straně je v tomto případě odpovědnost provést opravu? Může se město na opravě nějak finančně podílet a co je potřeba mít za povolení? Děkuji

Jan Krátký

Nejprve se pokuste o dohodu se zástupci obce o jejich přispění (např. finančním) na opravu opěrné zdi a oplocení. Pokud neuspějete,…


vysvětlení pojmu "dočasná stavba" (zahradní altán)

Prosím o vysvětlení, co je tzv. „dočasná stavba“ (je to napsáno v kolaudaci zahradního altánu na nářadí někdy z 80. let), podléhá-li zápisu na katastru nemovitostí, a jak postupovat, nebyla-li tehdy stavba zapsána, nyní mění majitele (zahrádka je v pronájmu od ČZS) a stav altánu je již katastrofický, vhodný k likvidaci? Děkuji.

Jan Krátký

Dočasná stavba je stavba, u níž stavební úřad omezil dobu jejího trvání, tedy dobu její existence. Doba trvání stavby je určena ve…


kolaudace garáže v RD (zajištění odvětrání garáže)

Dobrý den, je pro kolaudaci RD s garáží nutné zajistit, odvětrávání garáže. V garáži jsou kromě vrat a dveří také dvě okna. Pokud ano, jaké jsou možnosti odvětrávání a která norma toto specifikuje. Děkuji za odpověď.

Jan Krátký

V souladu s ČSN 73 60 58 „Jednotlivé, řadové a hromadné garáže“ musí být každá garáž odvětrána (přirozeně nebo nuceně). Pro…


stavba ohrady pro koně

Dobrý den, prosím o radu, zda potřebuji stavební povolení nebo ohlášení na vytvoření dřevěné ohrady pro koně vedle našeho RD, ale již mimo zástavbovou zónu obce? Jedná se o pozemek - trvalý travní porost (oplocená zahrada) a část sousedního neoploceného pozemku - trvalý travní porost, který mám v dlouhodobém pronájmu. Celkem se jedná o cca 1550 m2 plochy. Pozemek sousedí s naším RD, obecní cestou a trvalým travním porostem sousedního pozemku. Mnohokrát děkuji za odpověď.

Jan Krátký

Prvořadým předpokladem je soulad navrhovaného využití pozemku s územním plánem obce. Další podmínkou je vyřešení majetkoprávních…


sousedova problematická stavba kůlny na hranici pozemku

Dobrý den. Jsem vlastníkem rodinného domu, který jsem koupil před 6 lety. Během těchto let prošel rozsáhlou rekonstrukcí. K domu je "přilepena" sousedova stavba (kůlna s garáží), která tam byla již při koupi domu. Jedná se mi o to, že v místnosti, kde je zvenčí sousedova stavba mi vznikají plísně a táhne mi to vlhkost do zdiva. Navíc bych chtěl dům zateplit a stavba mi to nedovoluje. V KN je zakreslena. Její stav je žalostný. Existuje způsob, jak bych donutil souseda alespoň část této kůlny s garáží odstranit? Celkový rozměr je cca 6 x 9 m a výška 4,5 m. Přístavek je ze severní strany bez dveří.

Jan Krátký

O pomoc při řešení požádejte příslušný stavební úřad. Konkrétně jej písemně požádejte o provedení „státního dozoru“ z…


osazení kolektorů na střeše

Dobrý den, rád bych si na střechu osadil kolektory na ohřev vody, ale soused s tím nesouhlasí, že by mohlo docházet k oslňování od odrazu od slunce.

Jan Krátký

Dle mého názoru osazení solárních kolektorů, v souladu s ustanovením § 103 odst. 1 písm. b) č. 6 stavebního zákona, nepodléhá vydání…


nesouhlas obce ke stavbě hospodářské stavby

Dobrý den, jak se mohu bránit proti rozhodnutí obce, když mi nechtějí povolit postavit hospodářskou přízemní budovu se zázemím na pozemku orná půda? V regulativech je napsáno, že na pozemku je možné tyto stavby postavit. Stavební úřad nic proti stavbě nemá, ale prý musí souhlasit obec. Prosím o radu, děkuji.

Jan Krátký

Dle mého názoru není povolení stavby vázáno na souhlas obce. Obec je podle stavebního zákona účastníkem územního řízení stavby a z…


nesouhlas obce s navrženou výškou oplocení pozemku

Dobrý den, potřebuji vědět, jaké jsou možnosti výstavby plotu o výšce 1,8 m, když v územním rozhodnutí z roku 2004 je výška stanovena na 1,35 m a obec s navýšením nesouhlasí? Stavební úřad mi sice říkal, že můžu požádat o změnu územního rozhodnutí, ale že ji stejně zamítnou. Lze se v tomto případě obrátit na právníka nebo nemám možnost to změnit? Předem děkuji za odpověď.

Jan Krátký

Je důležité, zda je předmětné územní rozhodnutí stále v platnosti, či nikoliv. Pokud ano, budete žádat o jeho změnu, pokud ne, budete…


určení zastavěné plochy bazénu

Dobrý den. Jak je to s určením zastavěné plochy při stavbě zastřešeného bazénu? Někde jsem četl, že pro určení zastavěné plochy je důležitá výměra bazénu a někde, že je důležitá velikost zastřešení - zastřešení bude posuvné, takže ve složeném tvaru bude asi 8 x 1,5 m, při jeho rozložení se dostanu nad hranici 40 m2 a musel bych pak kromě územního souhlasu vyřizovat ještě stavební povolení.

Jan Krátký

Zastavěnou plochou stavby bazénu je myšlena půdorysná plocha bazénu, nikoliv půdorysná plocha jeho složeného posuvného zastřešení. Dle…


rekonstrukce oplocení (doložení souhlasů vlastníků susedního bytového domu)

Dobrý den, chtěl bych se zeptat na oplocení. Máme doma několik desítek let staré oplocení z pletiva a chceme ho zbourat a postavit zde betonový plot. Vyskytl se ale problém se souhlasem majitele sousedního pozemku. On je to totiž panelový dům a podle KN je cca 50 majitelů. Opravdu musím mít od všech podpis, že s tím souhlasí nebo se to dá nějak obejít? Jelikož už máme sjednanou firmu na stavbu onoho plotu, tak bychom uvítali co nejrychlejší vyřízení. Děkuji za případnou odpověď.

Jan Krátký

Stavba oplocení, v souladu s ustanovením § 103 stavebního zákona, nepodléhá stavebnímu povolení ani ohlášení. Lze ji realizovat na…