Nahlížení do katastru nemovitostí: Podrobný návod a video příklady Zobrazit fotky zobrazit 4 fotky

Kupujete parcelu? Nebo vás zajímá, na koho je psaný sousedův pozemek? Chcete zkontrolovat svá vlastnická práva? Pak nemusíte hned běhat na katastrální úřad, většinu potřebných informací zjistíte ihned zdarma na internetu. Ukážeme vám, jak na to.

Co je to katastr nemovitostí?

Katastr nemovitostí České republiky (KN) je souborem údajů o všech nemovitostech, které se nacházejí na našem území. U každé zahrnuté nemovitosti se evidují věcná práva (např. komu nemovitost patří). Najdete tu také mnoho důležitých údajů o hledaných stavbách, pozemcích a jejich vlastnících, jako např. velikost, jméno majitele, zda na nemovitosti vázne zástava apod.

Nahlížet do katastru lze zdarma a online

K samotnému nahlížení do katastru nemovitostí nepotřebujete žádnou registraci a je zdarma. Zaplatíte až některé služby, např. získání kompletního výpisu z katastru. Poplatek zaplatíte přes platební portál kartou. 

Pro přiblížení jeden příklad: zdarma se dozvíte, že na nemovitosti vázne zástavní právo, z kompletního výpisu pak vyčtete, o jaké konkrétní zástavní právo jde (často bývá zřízené bankou, pokud majitel nemovitost použije jako zástavu pro poskytnutí hypotéky).

Jinou otázkou je Dálkový přístup do katastru, který je zpoplatněn celý a vyžaduje registraci. Pokud si ale potřebujete něco najít jen jednou za čas, nemá pro vás registrace pro Dálkový přístup smysl. 

Hledání v katastru nemovitostí

Je velmi snadné a intuitivní. Najít můžete i takovou nemovitost, o které nemáte vůbec žádné informace kromě toho, že ji umíte najít na mapě. 

Zobrazit si můžete celou mapu ČR nebo rovnou konkrétně zadat údaje vyhledávané parcely, stavby nebo jednotky. Najít lze i konkrétní list vlastnictví (LV) nebo průběh řízení (např. vkladu).

Vyhledávání stavby podle adresy - video návod

Nyní si ukážeme, jak vyhledat rodinný nebo bytový dům

 • Otevřete si adresu cuzk.cz
 • Vyberte možnost „Nahlížení do katastru nemovitostí“
 • Zvolte možnost „Vyhledat stavbu“
 • Jako ukázku nyní budeme vyhledávat dům na adrese: Korunní 106, Praha.
 • Nejprve musíte zjistit, v jakém katastrálním území se dům nachází.
 • Pozor! Katastrální území se může lišit od názvu části obce, jaký uvádíte na adrese pro doručování pošty.
 • Pokud neznáte číslo popisné a katastrální území, zjistíte ho na mapy.cz. Otevřete si adresu mapy.cz a do kolonky „hledání“ napište Korunní 106, Praha. Dozvíte se, že tato adresa se nachází v katastrálním území Vinohrady. Také se dozvíte, že celá adresa zní: Korunní 2506 (číslo popisné- zadává se při vyhledávání)/106 (číslo orientační-pro hledání v katastru nepotřebujete), Vinohrady (katastrální území), město Praha
 • Číslo popisné a název katastrálního území se vám bude hodit nyní při vyplňování kolonek.
 • Nyní vyplňte všechny kolonky a klikněte na tlačítko „Vyhledat“
 • Zobrazí se vám informace o pozemku (nikoliv o stavbě), a to z toho důvodu, že budova je jeho součástí, a proto se stavba nechová jako samostatná nemovitost
 • Nemusí tomu ale být tak vždy. Pokud se majitel pozemku liší od majitele stavby, bude stavba vedená jako samostatná nemovitost. Katastr se tímto krokem snaží o sjednocení vlastníků budov a pozemků.
 • Nyní zjistíte všechny detaily o pozemku (resp. stavbě): na jaké leží parcele, číslo listu vlastnictví, kdo je vlastníkem či fakt, že se budova nachází v památkové zóně a další.

 

V případě, že je stavba součástí pozemku, není v katastru uvedená jako samostatná věc. Vlastnická práva se za takových okolností shodují s vlastnickými právy náležícími k pozemku a je možné je vyhledat v kategorii „parcela“. 

Pokud se však vlastnická práva pozemku (resp. parcely) odlišují, bude u stavby uveden jiný vlastník a jiný list vlastnictví (případně název a sídlo právnické osoby). 

Jestliže bude vlastníků více, uvede katastr jejich spoluvlastnické podíly včetně výší těchto podílů. V případě, že jsou v budově vymezeny jednotky, je na ně odkazováno. Zobrazuje se také způsob využití stavby, její typ a odkaz na parcelu, na které stavba stojí. Uvedena jsou i omezení vlastnických práv, plomby aj. 

Berte na vědomí: Katastr nemovitostí neumí během vyhledávání pracovat s orientačními čísly domů ani názvy ulic. Jsou do něj zaznamenána pouze čísla popisná (většinou to delší z obou čísel). Tedy, pokud znáte pouze číslo orientační, vyhledejte danou nemovitost například na mapy.cz, které vám prozradí číslo popisné.

Jak v katastru vyhledat chatu?

Chatu vyhledáte stejným způsobem jako nemovitost k trvalému bydlení s tou výjimkou, že chata většinou nemá číslo popisné, ale číslo evidenční (dostávají ho budovy dočasného charakteru). Číslo evidenční se zadává do stejné kolonky jako číslo popisné s tím rozdílem, že z nabídky vyberete možnost „číslo evidenční“. Pokud si nejste jisti, zda má vyhledávaná nemovitost číslo popisné či číslo evidenční, zkrátka zkuste obě varianty. 

Pozor: chalupy mají na rozdíl od chat většinou číslo popisné, protože se v nich dříve trvale bydlelo.

Jak v katastru vyhledáme bytovou jednotku?

Byt se vyhledává stejně jako stavba s tím, že u detailu nemovitosti, v které se byt nachází, se vám zobrazí seznam bytů. Pokud neznáte číslo hledaného bytu, nezbude vám než si všechna zobrazená čísla bytů „rozklikat“. Pokud znáte číslo bytové jednotky, můžete se na její detail dostat rovnou přes funkci „Jednotka“.

Pozor: najít lze takto pouze byty v „osobním vlastnictví“ a ve „spoluvlastnictví“, u družstevních bytů je majitelem všech bytů družstvo. Proto jednotlivé družstevní byty nejsou na katastru vidět.

Pro upřesnění, pokud vyhledáváte jednotku, nemusí se jednat jen o byt, jednotka může být třeba i nebytová, samostatný komerční prostor aj. 

Katastr nemovitostí zobrazuje typ jednotky, způsob jejího využití, podíl vlastníka jednotky na společných částech domu a také odkaz na budovu, ve které se jednotka nachází. Uvedeny jsou kromě toho omezení vlastnických práv (např. zástavy, exekuce aj.), plomby či poznámky. Ty se mohou vztahovat k některému z vlastníků nebo k celé jednotce.

Jak vyhledat parcelu na mapě v katastru nemovitostí? - 1. možnost

 • Na webu cuzk.cz klikněte na odkaz „Nahlížení do katastru nemovitostí“.
 • Zvolte možnost „Vyhledat parcelu“.
 • Pokud neznáte parcelní číslo, ani katastrální území, v kterém se parcela nachází, pak z horní lišty vyberte možnost „Mapa“.
 • Napište do kolonky „Obec“ název nejbližší obce, kterou si vybavíte, případně katastrální území, a zvolte„Vyhledat“.
 • Postup si ukážeme na příkladu katastrálního území „Chodov“.
 • Zvolte „Otevřít okno s mapou“. Zobrazí se mapa Chodova.
 • Přibližujte mapové zobrazení na vyšší míru detailu, dokud se nezobrazí tlačítka v horní části obrazovky.
 • Zde klikněte na „Katastrální mapa + ortofoto“, zobrazí se vám letecký pohled na Chodov, která je přehlednější než samotná katastrální mapa (kde vidíte jen obrysy parcel).
 • Pokud mapu ještě přiblížíte, zobrazí se u parcel také parcelní čísla.
 • Nás bude zajímat, komu patří velký kruhový objezd tvořící dominantu Chodova.
 • V dolní části se nacházejí různá modrá tlačítka. Zvolte tlačítko se znakem KN. U kurzoru myši by se vám měl objevit otazník.
 • Najeďte na kruhový objezd a klikněte na něj, otevře se vám vyskakovací okno, v kterém jsou napsané údaje o parcele (velikost, účel, jméno vlastníka aj.). (Pokud vám okno nevyskočí, máte v prohlížeči zablokovaná vyskakovací okna.)

Jak vyhledat parcelu na mapě v katastru nemovitostí? - 2. možnost

 • Druhou možností je, že z mapy vyčtete číslo parcely a podle něj si vlastníka zjistíte
 • Na mapě vidíte, že střed kruhového objezdu má parcelní číslo (p.č.) 3163.
 • Vráťte se zpátky na možnost „Parcela“ a do kolonky „Parcelní číslo“ napište p. č. 3163.
 • Některé katastry mají jednotnou číselnou řadu, u některých se číslování parcel dělí na stavební parcely a pozemkové parcely. Pokud vám tedy katastr po zadání parcelní čísla u stavební parcely nic nezobrazí, zkuste zda parcela s daným číslem není evidovaná jako pozemková.

Z volně dostupných informací v katastru nemovitostí zjistíte, kdo je vlastníkem dané parcely, resp. jeho jméno, příjmení a adresu (či název a sídlo právnické osoby). V případě, že parcelu vlastní více osob, budou uvedena jména všech vlastníků a velikost jejich spoluvlastnických podílů. Dále nahlížení do katastru o parcele prozradí:

- číslo listu vlastnictví, na kterém je parcela zapsána

- její výměru

- druh a způsob jejího využití

- zda na ní stojí nějaká stavba – katastr se snaží o sjednocení parcel a budov, proto jsou stavby se shodnými vlastnickými právy evidované jako „parcela“

Při nahlížení do katastru jsou také volně dostupné informace o omezení vlastnických práv (např. o zástavním právu, právu užívání aj.) či o vyznačených plombách. 

Co je to katastrální území

Katastrální území jsou pojmenována podle názvů obcí, městských částí nebo osad. Zároveň podle názvu území zjistíte, pod jaký místně příslušný katastrální úřad nemovitost spadá a kam se tedy v případě potřeby obracet. Nahlížení do katastru umožňuje také například přímé zobrazení mapy daného území, cenových údajů či zobrazení statistických údajů o území. 

Pozor: název v katastru se může lišit od části obce, jakou uvádíte pro potřeby doručování pošty.

Výpis z katastru nemovitostí

Záleží na tom, za jakým účelem výpis potřebujete. Pokud se chcete podívat na nějakou nemovitost jen pro vlastní informaci, podívejte se zdarma na cuzk.cz. Pokud potřebujete výpis např. pro banku či jiné úřední účely, můžete si výpis zakoupit online za poplatek na cuzk.cz a zaplatit prostřednictvím platebního portálu. Úředně ověřený výpis získáte také přímo na katastrálním úřadu nebo na pobočce Czech POINTU za poplatek. 

Přímo na pobočce katastrálního úřadu na objednání získáte také mnohé další dokumenty, např. kopii kupní smlouvy, geometrického plánu aj. Většinou úřad objednávku vyřídí do dalšího úředního dne. Poskytnutí kopie některých dokumentů závisí na tom, zda jste přímými účastníky řízení.

Dálkový přístup do katastru nemovitostí

!!! Dálkový přístup vás bude zajímat jen tehdy, pokud potřebujete výpis z katastru opravdu často!!!

Jedná se o online placenou službu, která vyžaduje registraci. Po ní dostanete přidělený přístupový kód. Pokud chcete podat žádost o registraci, můžete využít tento odkaz na Zákaznické účty a uživatelská oprávnění. V současné době se naskýtá možnost volby ze tří typů zákaznických účtů. Ty se od sebe odlišují na základě rozsahu poskytovaných služeb a oprávněného zřizovatele. 

Vás se bude pravděpodobně týkat běžný (placený) účet, který může založit kdokoliv. Zřídit se vyplatí někomu, kdo potřebuje výpis z katastru častěji. Vyčerpané částky se mu fakturují v dohodnutých intervalech. Pokud si v katastru potřebujete najít něco jen občas, nevyplatí se dálkový přístup zřizovat. Uživatel si totiž může stáhnout plné výpisy z katastru za jednorázový poplatek i bez registrace.

Další druhy vás, jakožto fyzickou osobu, pravděpodobně zajímat nebudou. Pro představu lze však uvést, že jimi jsou: 

- účty pro bezúplatný dálkový přístup. Zřídit je mohou pouze orgány veřejné správy.

- účty pro vydávání ověřených výstupů z KN – zřizovateli jsou např. obecní ú řady, notáři, Česká pošta či Hospodářská komora

- účty pro zhotovitele a ověřovatele geometrických plánů

Jak podat návrh na vklad a co musí obsahovat?

Návrh na vklad můžete podat na jakoukoliv pobočku katastrálního úřadu s tím, že pokud se vklad týká nemovitosti mimo katastrální oblast, kterou má na starost daný katastrální úřad, budete si muset pořídit kolek v hodnotě 1.000,-Kč a nalepit ho na návrh. Ten získáte například na poště a vypadá jako poštovní známka. 

Pokud se návrh týká místně příslušného katastrálního úřadu, pak správní poplatek zaplatíte na místě. Výše poplatku je vždy stejná – 1.000,-Kč.

Návrh na vklad je možné také poslat poštou nebo elektronicky.

Hned po doručení návrhu na vklad se na cuzk.cz u dané nemovitostí vyznačí plomba. Zde také můžete sledovat, zda zápis proběhl. 

Chcete nechat zapsat například kupní smlouvu?  Potřebovat budete:

 • 2x návrh na vklad – tiskopis je dostupný na internetu a lze si ho předpřipravit online, jednu kopii si katastr nechá. Na druhou vám potvrdí přijetí a napíše na ni číslo vkladového řízení. Podle něho budete moci průběh zápisu smlouvy sledovat on-line.
 • 1x úředně ověřenou kupní smlouvu 
 • Správní poplatek (nebo kolek) ve výši 1.000,-Kč

Pokud si nejste jisti, co konkrétně k vašemu návrhu na vklad budete potřebovat, jednoduše si zavolejte na příslušný katastrální úřad. Jistě vám správně poradí a vy na úřad nebudete muset „běhat“ vícekrát. 

Řízení v katastru nemovitostí

Čekáte, až vám katastr zapíše kupní smlouvu? Pak vás bude zajímat právě kategorie „Řízení“. 

Budete potřebovat znát číslo samotného řízení. To můžete zjistit dvěma způsoby. První možností je vyčíst ho z návrhu na vklad (potvrzeného katastrem). Druhou možností je, že si zobrazíte danou nemovitost. Ve spodní části okna se zobrazuje číslo řízení, které rovnou můžete rozkliknout. Také se zde dozvíte, kdy končí povinná ochranná 20-ti denní lhůta a kdy tedy bude moci katastr vklad provést. 

V záznamu o řízení (v závislosti na typu daného řízení) se dozvíte informace o tom, kdo jsou účastníci, co je předmětem řízení a jakou posloupnost mají úkony prováděné katastrálním úřadem. Uvádí se i časové údaje o tom, kdy bylo jaké řízení založeno. Jedním z důvodů, proč se uvádějí časy, může být vznik sporu. Lze uvést příklad z praxe: ve stejný den budou podány dva návrhy na vklad vlastnického práva určité nemovitosti. Katastr přijme ten návrh, který byl podán dříve.

Řízení se dělí na pět typů: Vklad, Záznam, Podací deník, Geometrický plán a Pomocné řízení ZVP. 

Řízení typu Vklad

Tato kategorie vás bude zajímat zejména tehdy, pokud budete chtít sledovat průběh nějakého řízení. Například vznik či zánik zápisu, jeho změnu, promlčení či uznání existence nebo neexistence práv podle § 11 zákona č. 256/2013 Sb. o katastru nemovitostí (katastrální zákon). Mezi nejběžnější Řízení typu Vklad patří: vlastnické právo, věcné břemeno, zástavní právo, předkupní právo aj.

Řízení typu Záznam

Jedná se o méně obvyklý typ, který se zakládá pro účely zápisu práv, která uvádí § 19 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon). Patří sem např. správa nemovitostí ve vlastnictví státu, právo hospodařit s majetkem státu aj. Záznamem se také zapisují poznámky nebo jiné údaje katastru, např. údaj o budově (přidělení popisného čísla, změna způsobu využití…), údaj o vlastníku či jiném oprávněném (změna názvu právnické osoby, změna sídla…), údaje o změně druhu pozemku (jeho využití…), údaj o jednotce (změna jejího využití…).

Řízení typu Geometrické plánování

Nastává v případě, že je katastru doručen nový geometrický plán, který musí být vypracovaný oprávněným geodetem.

Práce s mapou v katastru nemovitostí - video

Mapy oceníte v případě, že neznáte přesné identifikační údaje nemovitosti, např. tedy číslo popisné, parcelní číslo apod. Kliknutím na tuto kategorii zobrazíte katastrální mapu.  Můžete si nechat zobrazit celou přehledovou mapu, určité katastrální území či obec. Čím užší oblast si zobrazíte, tím rychleji naleznete požadovanou nemovitost.

 • Na webu cuzk.cz klikněte na "Nahlížení do katastru nemovitostí", dále pak na  „Zobrazení mapy“.
 • Napište do kolonky zvolené katastrální území, např. České Budějovice 1.
 • Otevře se vám mapa zvoleného území.
 • V horní části obrazovky naleznete funkci „Katastrální mapa + ortofoto“, ta vám zobrazí letecký pohled. (Pokud nahoře žádná tlačítka nevidíte, přibližujte mapu, dokud se neukážou.)
 • Pro rychlé zobrazení údajů o dané nemovitosti klikněte na tlačítko se znakem „KN“ (dole pod mapou) a následně označte vyhledávanou nemovitost. V novém okně se vám otevře vyskakovací okno s detailem nemovitosti.
 • Pomocí tlačítka ve spodní části okna se znaky metru (1,2,3…) si můžete změřit vzdálenost, plochu nebo obvod všeho, co je na mapě.
 • Pokud budete chtít zkoumat funkce „mapy“ detailně, můžete prozkoumat unikát této aplikace: po pravé straně záložku „vrstvy“ .

Užitečné funkce mapy v katastru

Ortofoto

Pro usnadnění vyhledávání použijte zobrazení ortofoto, které by se dalo připodobnit leteckému pohledu. 

Rychlé zobrazení informací na mapě

Pro rychlé zobrazení údajů o dané nemovitosti klikněte na tlačítko se znakem„KN“ (dole pod mapou) a následně na vyhledávanou nemovitost. V novém okně se vám otevře přehled o nemovitosti. 

Měření plochy a vzdálenosti

Ačkoliv je u každé nemovitosti uvedena výměra pozemku v metrech čtverečních, pro získávání dalších údajů o výměrách a vzdálenostech můžete použít možnost ruční měření plochy a vzdálenosti. Jednoduše kliknete na ikonku s obrázkem metru a čísly „1,2,3“ pod mapou, zvolíte si, zda chcete měřit vzdálenost nebo plochu a už měříte pomocí tažení myši po mapě. 

Vrstvy

Po pravé straně mapy máte vysouvací panel s názvem vrstvy. To co při jeho vysunutí naleznete, je opravdovým unikátem této aplikace. 

Pokud se zajímáte o koupi nebo prodej pozemku, určitě vás bude zajímat možnost Věcná břemena. Často se díky této možnosti snadno zorientujete ve vedení nejrůznějších inženýrských sítí (kanalizace, vedení elektrického proudu, vody apod.).