Garážová vrata

Nenechte si svůj život nadále otravovat rezivějícími nebo nedoléhajícími vraty své garáže. Pokud pak zbrousíte povrch desítky let starých dřevěných vrat křídlových, zbyde vám jen část původní tloušťky materiálu, o nevhodném zateplení kusy polystyrenu, nařezanými z krabic s postupně nakupovanými domácími spotřebiči nemluvě. Na výběr dnes máme moderní vrata sekční, kyvná (výklopná), posuvná, teleskopická, ale i méně oblíbená rolovací. Přitom je už samozřejmostí ovládání dalkovým ovladačem a otevírání pomocí elektropohonu, které však lze v případě výpadku proudu nahradit ovládáním ručním.

1.1. Garáž nebo přístřešek?
Garážová vrata logicky souvisí s existencí uzavřené garáže. Na prvopočátku, už při realizaci návrhu a projektu domu, se ale musíme rozhodnout, zda zvolit garáž, nebo jen přístřešek, určený k parkování svého automobilu. Garáž je přitom stejně jako přístřešek vždy polyfunkční. Někteří odborníci dokonce zastávají názor, že automobilu, jakožto jedné z forem spotřebního zboží, garáž naopak vůbec neprospívá. Velké teplotní rozdíly při používání garáže především v zimních měsících automobilům víc škodí. Z tohoto důvodu nejsou mnohé garáže vytápěné. Především soli, které se používají při zimní údržbě silnic, působí agresivněji, pokud roste teplota.

1.2. Garáže a legislativa
Výstavba garáží se řídí platnou legislativou, konkrétně vyhláškou č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů. Tato vyhláška ukládá, že každý rodinný dům musí mít zajištěno nejméně jedno garážové stání na jeden byt. Pokud takové stání nemůže být součástí domu, ani stavebního napojení na něj, musí být příslušná odpovídající plocha alespoň součástí pozemku.

Potíž je v tom, že neexistuje konkrétní předpis, který by definoval, co je garážovým stáním míněno. Záleží tedy na konkrétním výkladu konkrétního stavebního úřadu. Podstatné je však vědět, že pokud chceme garáž umístit na hranici pozemku, požaduje norma mezi obrubníkem vozovky a vraty garáže prostor, který musí být rovný alespoň 2/3 délky vozidla. Přitom je též nutný dobrý rozhled na obě strany (doprava i doleva).

Pokud pak řešíme velikost garáže, musíme se řídit normou ČSN 73 60 57. Podstatná je konkrétní velikost parkovaného vozidla. Na straně řidiče a mezi vozidly (pokud plánujeme garáž pro více jak 1 vozidlo), musí být volných alespoň 700 mm, na straně opačné pak stačí 250 mm. Před vozidlem a za ním přitom musí být volný prostor o délce alespoň 600 mm. Světlá výška garáže potom musí být alespoň o 200 mm větší, než je výška parkovaného automobilu, minimálně pak celkem 2100 mm.

Zajímá vás internetový obchod s širokou nabídkou vrat? Klikněte ZDE.

Hledáte svého dodavatele kvalitních garážových vrat?

Vyberte si z firem z vašeho regionu, zastoupených na našem serveru:
Jaký by měl být rozměr garážových vrat? Šířka garážových vrat musí být o 500 mm větší, než je šířka parkovaného dopravního prostředku, výška pak o 200 mm větší. Každá vrata do garáže by též měla mít práh o výšce maximálně 50 mm. Ten nás chrání před zatékáním dešťové vody do garáže. Případná rampa, která vyrovnává výškový rozdíl mezi úrovní podlahy garáže a příjezdovou cestou může mít sklon ne vyšší než 17o.

Pokud budujeme garáž a nevystačíme si tedy s přístřeškem, měli bychom ještě vědět, že garáže jsou vnímané jako samostatné požární úseky. A pokud pak existuje průchod z garáže přímo do domu, je nutné jej uzavírat protipožárními dveřmi. Pryč už jsou i doby, kdy bylo povolené v garáži skladovat hořlaviny. Ty by opět měly být v samostatné místnosti, která je od garáže opět oddělena protipožárním předělem. V případě garáže ale neřešíme jen protipožární bezpečnost. Sousedí-li garáž s obytnými místnostmi, nesmí být průzvučnost dělící zóny větší jak 53 dB.

Díky velmi složité legislativě a značným cenám stavebních materiálů a prací je tedy přístřešek pro váš automobil často dostačujícím a o několik set tisíc levnějším řešením. O to víc, budete-li automobil parkovat na oploceném pozemku, bezpečně uzavřeném kvalitní vjezdovou bránou.

1.3. Garážová vrata
Kromě materiálu, ze kterého jsou garážová vrata vyrobena, nás bude vždy nejvíc zajímat způsob, kterým jsou otevíraná. Nejen v novostavbách, ale i do starších domů jsou dnes namísto klasických vrat dvoukřídlových instalována vrata modernější a mnohem praktičtější. Otevíráme je pomocí dálkových ovladačů a poháněna jsou elektromotory.

V zásadě známe vrata výklopná (kyvná), sekční, rolovací a posuvná. Doplňují je nabídky vrat posuvných, která se zasouvají do podlahy (velmi drahé řešení), vrat teleskopických a sekčních vrat skládacích.
Každá garážová vrata skutečně splňují více funkcí. Estetické hledisko je přitom jen jednou z nich. Garážová vrata musí být především účelná a skutečné účelnosti dosáhneme pouze při skloubení vyhovujících funkčních vlastností. Volíme-li garážová vrata pro svůj rodinný dům, je nezbytné, aby zapadla do celkového vzhledu (architektury) stavby. Přitom jsou nejpodstatnější prostorové rozměry vrat a způsob otevírání. Nevybíráme přece vrata pro obchod a logistický či průmyslový komplex, kde je zásadním kritériem pouze funkčnost a nakonec i cena. Doma očekáváme uživatelský komfort.

Garážová vrata chrání uvnitř ukrytý majetek před vloupáním, pokud je pak garáž propojena s domem, neměla by být místem, kudy zloděj pronikne do našeho bytu. Garážová vrata by však také měla dostatečně tepelně izolovat. Vybíráme-li garážová vrata, bude nás zajímat i úprava jejich povrchů, včetně zvolených barev. Platí zde rovnice, že čím kvalitnější garážová vrata jsou, tím snazší bude i jejich údržba a delší životnost.

Jako ideální materiálové řešení se ukazují vrata ocelová s povrchovou úpravou imitující design dřeva (tzv. Woodgrain).
1.4. Sekční garážová vrata
Sekční vrata jsou nejčastěji volená. Důvodem jsou cena, nízká hlučnost a prostorová nenáročnost (zabírají pouze místo pod stropem a neomezují nás tak ve využívání celého prostoru garáže). Navíc je dostatek místa i před garáží (například výklopná vrata zamezují zastavení těsně před garáží ještě před jejich otevřením).

Přitom jsou kvalitní sekční vrata výborně utěsněna jak po celém obvodu, tak mezi jednotlivými sekcemi. Proto tato vrata zásadně volíme do stavebního otvoru zateplených garáží. Zároveň jsou v provozu velmi spolehlivá a lze je snadno otevřít i v případě, že zrovna došlo k výpadku v dodávce elktřiny (například při opravách sítí).

Nejčastěji se ale tato vrata (stejně jako ostatní typy) dnes otevírají pomocí elektrického pohonu. Nemáme-li však v době jejich pořízení dostatek finančních prostředků, je možné pohon snadno pořídit a instalovat i dodatečně.
Další výhodou sekčních vrat je eliminace nadpraží a spodního rámu. Vhodná jsou jak do garáží pro jeden vůz, tak pro dvojgaráže a průjezd stavebním otvorem navíc není jakkoli zúžen. Díky své oblíbenosti je na trhu k dispozici řada materiálových řešení sekčních vrat, včetně povrchových úprav, nevyjímaje barevnost. Životnost sekčních garážových vrat je velmi dlouhá a určena jsou i pro vysoké provozní zatížení.

U sekčních vrat se jednotlivé jejich sekce vysouvají ve vodících drahách podél zdi pod strop. Systém vodících drah a dalších konstrukčních prvků je proti korozi chráněn žárovým pozinkováním. Jako protizávaží eliminují váhu sekčních vrat torzní pružiny. Ty jsou vždy vyráběné individuálně, v závislosti na rozměrech a váze vrat.

Sekční vrata se vyrábí ze sendvičových panelů a jsou izolována 40 mm silnou vrstvou polyuretanu. Navíc mají přerušený tepelný most. Únikům tepla nakonec zamezuje celoobvodové těsnění. Sekce však můžeme kombinovat i s celohliníkovými prosklenými sekcemi, okny do panelu, ale i vstupními dveřmi, což je velmi praktické.

Základní barevný odstín sekčních vrat je bílý, vyrobit je však lze v jakémkoli odstínu škály RAL a běžný je i povrch imitující dřevo. Základními typy sekčních vrat jsou vrata plná, složená ze sendvičových panelů, vrata s prosklením sendvičových panelů, vrata s maximálním prostupem tepla a nebo částečně prosklená hliníkovými sekcemi.
1.5. Posuvná garážová vrata
Posuvná garážová vrata jsou v podstatě pouze odlišným typem vrat sekčních. Rozdíl je v tom, že posuvná vrata otevíráme do boku, známé je však i dražší řešení, kdy se otevírají do podlahy (toto řešení je náročné na stavební připravenost).

Výhodou posuvných vrat je možný průchod obyvatel domu bez nutného otevření celého stavebního otvoru. Pokud chceme do garáže například zaparkovat jen jízdní kolo nebo motocykl, otevřeme vrata pouze z části.

Oproti běžným sekčním vratům však mají vrata posuvná horší tepelně izolační vlastnosti, vhodnější jsou proto do nevytápěných, většinou samostatně stojících garáží. Posuvná vrata totiž netěsní po celém svém obvodu a potřebujeme pro ně nadpraží. Též zabraný prostor podél stěny je velmi nepraktický. Ke stěně, ke které se posuvná vrata otevírají, prostě nic nepostavíme.
Vratové křídlo posuvných garážových vrat je složené ze samostatných lamel (respektive sekcí). Ty jsou zavěšené na nosném profilu, umístěném hned za překladem a vedené v profilu spodním, který je zabudovaný do podlahy.

Stavební připravenost pro posuvná vrata je tedy značná,  když je zrovna neposouváme tím nejsložitějším způsobem – do země. Dílčí segmenty posuvných vrat jsou spojené pružnými pásy, vyrobenými z nerezové oceli. To nám umožní zahnutí vratového křídla až o 90o.

Běžně se pro výrobu posuvných vrat používá hliník či dřevo (severský smrk, modřín, …). Povrchová úprava dřeva je nejčastěji čtyřvrstvá, provedená tlakovým nástřikem (pro dokonalou ochranu i vzhled dřeva). Přitom lze zakoupit jak hliníkovou, tak dřevěnou variantu buď zateplenou, nebo nezateplenou. Též lze měnit vzhled dílčích lamel frézováním.

Ohromnou výhodou posuvných vrat je například možnost uzavřít i prostory s obloukovým půdorysem, což sekční, výklopná, ani rolovací vrata nedokážou, stejně jako vrata křídlová.
1.6. Výklopná garážová vrata
Výklopná vrata mají masivní a velmi trvanlivou konstrukci, která slouží k vyklápění. Jednotlivé komponenty výklopných vrat jsou vyráběné pro velkou zátěž, čímž je zaručena velmi dlouhá životnost výrobku.

Jejich tepelná izolace je sice oproti vratům sekčním horší, ovšem dostatečná. Pohon můžeme namontovat i dodatečně a přitom vrata snadno otevřeme i při výpadku proudu. Průjezd stavebním otvorem je stejně jako u sekčních vrat nezúžený a nepotřebujeme nadpraží, ovšem stání přímo před garáží je jen iluzí. Stejně tak se výklopná vrata nehodí pro garáže, stojící přímo na hraně chodníku, mohla by totiž omezit či ohrozit kolemjdoucí.
Výklopná vrata jsou tvořena vratovým křídlem z ocelových pozinkovaných plechů. Jeho provedení je samozřejmě různé, včetně použité barvy. Křídlo se nejčastěji pomocí pružin vyklápí ve vodicích lištách, a to pod strop garáže. Nejsme tak v garáži jakkoli omezeni (před ní však ano). Rám výklopných vrat je celosvařovaný a vyrábí se z žárově pozinkovaného ocelového plechu. Aby byla vyrovnána stabilita křídla vrat, potřebují vodící kolejničku s vícenásobným bezpečnostním pružinovým paketem.

Ohromnou výhodou výklopných vrat je jejich nízká cena, v podstatě patří k nejlevnějším. Obecně pak známe výklopná vrata skládací, kyvná s pružinou a bez stropní kolejničky a na pákovém principu s protizávažím.

Vyrobena však mohou být výklopná vrata i v dřevěném provedení. Dřevěná výplň vratového křídla je silná 14 mm a nejčastěji se setkáme se severským smrkem. Povrch dřeva je opatřen penetrací, určenou proti škůdcům a vnější design pak umožňuje více provedení (vodorovný či svislý prolis, kazety, dřevěný svislý prolis, …)
1.7. Rolovací garážová vrata
Rolovací vrata jsou vyráběná z hliníku. Hodí se však do všech stavebních otvorů a můžeme je instalovat jak přímo do stavebního otvoru, tak za něj, ale i před něj. Rolovací vrata nejsou vyráběná sériově, každý výrobek je realizován na míru.

Samozřejmě je tato vrata opět možné otevírat automaticky, pomocí elektropohonu a dálkového ovládání. Zároveň je lze snadno otevřít i při výpadku elektrického proudu. Stejně jako vrata sekční přitom nezabírají téměř žádné místo i ve velmi malých prostorech.

Jejich odolnost vůči násilnému vniknutí je však velmi malá a navíc rychle promrzají a je tedy špatná i jejich tepelná izolace. Kdo ale garáž nevytápí, nebude tento problém řešit. Zásadní nevýhodou je hlučnost rolovacích vrat a jejich nároky na údržbu jsou též mnohem vyšší. Rolovací vrata se navíc snadno poškodí při navíjení. Další nevýhodou je nemožnost dodatečné instalace elektrického pohonu. Rozhodnout se pro něj proto musíme už při jejich pořizování.
Rolovací vrata nesnesou příliš velkou zátěž a přitom patří k těm nejdražším, samozřejmě především díky materiálu, ze kterého jsou vyrobena (hliníku).

1.8. Křídlová garážová vrata
Křídlová vrata jsou dnes už historií. I když se s nimi setkáme ještě hojně, jejich stav je často odrazující. Není však pravdou, že by šlo o vrata nespolehlivá a nejde o neopodstatněné řešení. Stále jsou totiž křídlová vrata vhodná pro určité typy garážových stavebních otvorů.

Pokud ale máme sjezd vedoucí pod úroveň okolního terénu, můžeme se s tímto řešením rozloučit. Křídlová vrata lze logicky otevírat jen ven a do svahu je pak prostě otevřít nemůžeme. I křídlová vrata přitom lze dnes vyrobit s otevíráním pomocí elektropohonu a dálkového ovladače (analogii najdeme u vjezdových křídlových bran).
Křídlová garážová vrata se mohou honosit dlouhou životností, což dokazují mnohé staré garáže, kde jsou stará křídlová vrata instalována už desítky let a stále jsou funkční.

1.9. Chcete si svá budoucí vrata vyzkoušet?
Pokud se chcete předem přesvědčit o vzhledu a uživatelském komfortu garážových vrat, jež si chcete pořídit, zvolte si dodavatele, který je vrata schopen nejen vyrobit, ale předem i prezentovat. Neměla by být tabu možnost prozkoumání jednotlivých řešení až do posledního detailu.

Důležité pak jsou i podmínky, za kterých získáte kvalitní nabídku, ta by totiž měla být bezplatná a zajisté se často budete zamýšlet i nad likvidací vrat původních, kterou vám kvalitní dodavatel též nabídne.