Zabezpečení a kamery (EPS, EZS)

Bez požární signalizace a zabezpečení domu, včetně CCTV (uzavřeného kamerového systému), se už brzy zřejmě neobejde žádná domácnost. Před požárem chráníme sebe, své blízké a svůj majetek. Před zloději a jinými lupiči to samé. A těžko říct, zda je větším lupičem zloděj či násilník, nebo obyčejný oheň, jehož rozděláváním jsme se kdysi teprve začali civilizovat (alespoň to stále ještě píší v knihách).

1.1. Inteligentní domy
Takzvané inteligentní budovy (objekty, domy) jsou logickým vyústěním požadavků lidí na vysoký komfort a bezpečnost při dodržení minimální náročnosti na provoz a respektování životního prostředí, ke kterému bychom měli být šetrní. Ideální je sloučit všechna elektronická zařízení domu do jednoho celku, uživatelsky velmi jednoduchého a navzájem spolupůsobícího. Nadstavbu takových zařízení tvoří počítač (PC), který celý systém řídí a při připojení k internetu umožňuje kontrolu domu i řízení procesů na dálku (ze zaměstnání, dovolené, služební cesty).

1.2. Inteligentní dům a EZS
Podstatnou roli takových systémů pak hraje především elektrický zabezpečovací systém (EZS) a elektrická požární signalizace (EPS). Elektronické zabezpečení zde nemusí hrát roli pouhého sledovače, ale může i aktivně zasáhnout, například může předcházet vniknutí osob takzvanou simulací přítomnosti. Rozsvěcením osvětlení, stahováním a opět vytahováním žaluzií a rolet a podobně. Nezabere-li prevence, je teprve vhodné zachytit pachatele přímo na hranici pozemku.

Proto se součástí zabezpečení stávají kamerové systémy a nakonec i perimetrické metody (ty indikují překonání vytyčené hranice). Identifikují se pokusy o překonání obvodového pláště domum (tříštivé detektory a okenní kontakty). Pokud se osoba dostane do objektu, je spolehlivě detekována pohybovými detektory.

Vedle toho lze zabránit přístupu nežádoucích osob přístupovými systémy. Možné je použít identifikaci magnetickou kartou, nebo čipovou, přívěškem, nebo biometricky (oční duhovka, otisk prstu, obličej, geometrie našich rukou, …).

Některé složité a příliš drahé systémy doma samozřejmě běžný stavebník nepoužije. Požární hlásiče jsou však v novostavbách již povinné a zabezpečení před vnikem pachatele do objektu čím dál tím rozšířenější. Vedle toho se ještě můžeme jistit bezpečnostními dveřmi, chráněnými proti rozbití, venkovními roletami, které vniknutí zloděje opět částečně ztíží, mřížemi, ale i speciálními fóliemi na okenních sklech.

Podstatnou roli hraje už jen psychologický efekt. Často postačí pozemek jen označit informací, že je chráněn proti nežádoucímu vniknutí a hlídán kamerovým systémem. Mnozí majitelé rodinných domů pak mají pozitivní zkušenost už jen s atrapami kamer. Vždy záleží na konkrétních požadavcích a představách stavitele a zároveň na jeho finančních možnostech.

Hledáte odborníky na automatizaci své domácnosti?

Vyberte si z firem z vašeho regionu, zastoupených na našem serveru:
1.3. Inteligentní dům a EPS
Požár signalizují kombinované požární hlásiče. Ty nám vyhodnotí snížení průchodnosti optické dráhy vzniklým kouřem zároveň s prudkým nárůstem teploty. Pokud si do domu nenainstalujeme jen pár hlásičů, abychom dali zadost liteře zákona, ale necháme si nainstalovat opravdu kvalitní protipožární systém, podá nám důkladné informace o lokalizaci požáru a následně bude schopen provést i potřebné úkony. Rozsvítí světla, vypne vzduchotechniku, spustí alarm, informuje centrální pult (PCO).

1.4.Vytápění, klimatizace a stínící technika
Velkých úspor energií dosáhneme při reulaci klimatu v interiéru našeho domu. Regulace teplot během dne a v jednotlivých ročních obdobích se zásadně odrazí na celkové energetické bilanci našeho domu v řádech až několika desítek procent. Ideálně postavený systém regulace pokryje primární zdroje tepla, ale i chladu (kotel pro vytápění, klimatizace, …). Následně jejich provoz harmonicky optimalizuje v závislosti na ročním i denním období, obsazenosti domu, konkrétních režimů provozu, atd.

Pokud systém identifikuje přítomnost členů domácnosti, udržuje interiér v takzvaném komfortním režimu. Je-li pak dům prázdný, šetří nám. Pro tyto účely můžeme využít buďto detektory, nebo časové rozvrhy, podle kterých se i aktivuje (a deaktivuje) bezpečnostní zařízení. Jestliže pak v domě nikdo není, v režimu vytápění se teplota snižuje a v režimu chlazení zase zvyšuje, to však jen do té míry, aby bylo možné interiér kdykoli opět přivést do ideálního stavu. Vše nelze jen přesně naplánovat a chování členů domácnosti bývá nepředvídatelné. Pokud pak v domě nejsme delší dobu (například o dovolené), bývá útlum a tedy i úspora mnohem vyšší.

Automaticky můžeme ovládat i ochrany proti slunci (rolety, žaluzie a markýzy). Systém automaticky zastíní slunečním svitem zatíženou část domu, přitom však zajistí dostatečné pronikání denního světla. Lamely žaluzií jsou pak natáčené tak, aby slunce neoslňovalo, přitom však vnitřní prostor dostatečně osvětlilo. Například markýzy přitom může systém automaticky chránit i před rychlejším větrem a opět je stáhnout, aby se nepoškodily. Stínící techniku lze zároveň integrovat se spouštěním umělého osvětlení.

Inteligentní budovy tedy vykazují jak pasivní, tak aktivní bezpečnost. Tyto systémy zároveň monitorují veškeré dění v objektu, včetně například nadměrného úniku vody, nebo přepětí v elektrické síti. A je-li náš systém opravdu důkladný, můžeme svůj dům pomocí internetu ovládat i na dálku, třeba ze zaměstnání, ale i z dovolené nebo služební cesty.

Hledáte dodavatele požárního zabezpečení?

Vyberte si z firem z vašeho regionu, zastoupených na našem serveru:
1.5. Protipožární autonomní detekce a signalizace
Pokud nevyžadujeme klasickou EPS (čili kompletní protipožární systém včetně ústředny a  dílčích detektorů), musíme v domě nainstalovat alespoň samostatně pracující detektory. Oprávněnost zákonem vynucených detektorů byla postupně monitorována, až nakonec vznikla vyhláška číslo 23/2008 Sb.

Dle této vyhlášky je kromě jiného stavbu nutné vybavit požárně bezpečnostním zařízením v souladu s českými technickými normami (uvedenými v její příloze č. 1 část 2). Pokud však z expertní zprávy nebo expertního posudku vyplyne, že nevybavení stavby vyhrazeným požárně bezpečnostním zařízením bude mít za následek bezprostřední ohrožení života osob, musí být stavba tímto zařízením vybavena i v případě, že je česká technická norma (uvedená v příloze č. 1 část 4) pouze doporučuje. Každá stavba uvedená v § 15 až 17 a v § 28 musí být vybavena zařízením autonomní detekce a signalizace (uvedenými v příloze č. 5).

Dle § 1 (Rodinný dům a stavba pro rodinnou rekreaci) musí být rodinný dům vybaven zařízením autonomní detekce a signalizace. Toto zařízení musí být umístěno v části vedoucí k východu z bytu nebo u mezonetových bytů a rodinných domů s více byty v nejvyšším místě společné chodby nebo prostoru. Jedná-li se o byt s podlahovou plochou větší než 150 m2, musí být umístěno další zařízení v jiné vhodné části bytu.

Z této vyhlášky vyplývají majitelům domů některé otazníky. Jak (kde a za kolik) zařízení autonomní detekce a signalizace pořídit? Jak ho instalovat a udržovat ve správné funkčnosti po celou dobu životnosti? Přičemž zařízením autonomní detekce a signalizace se rozumí autonomní hlásič kouře podle české technické normy ČSN EN 14604, nebo hlásič požáru podle české technické normy řady ČSN EN 54.
1.6. Typy požárních hlásičů
Ke včasnému odhalení vznikajícího požáru na základě jeho průvodních znaků (kouře) slouží opticko kouřový detektor. Pokud si pořídíme kvalitnější detektory, bude jejich měřící komora opatřena mřížkou proti nečistotám (ale i létajícímu hmyzu). Hlásič pracuje pomocí tzv. Tyndallova fotoelektrického jevu a je určen k rozpoznání požárů v počátečním stadiu. Když částice kouře proniknou do měřící komory, dojde k odrazu vysílaného infračerveného paprsku. Část záření tedy dopadne na přijímací fotodiodu, která je umístěna mimo optickou osu vysílací LED. Tuto změnu zpracují vyhodnocovací obvody a po zakódování je informace o stavu hlásiče (klidový stav nebo požár) na hlásiči zobrazena. Tyto hlásiče nejsou citlivé na prach, vlhkost a velkou rychlost proudícího vzduchu. Určené jsou k rozpoznání takzvaného prahového hoření v počátečním stádiu požáru.

Funkce Ionizačních kouřových detektorů spočívá ve vyhodnocení a porovnání stavu dvou komor. Jedna komora je referenční a má stopový obsah prvku, který vyzařuje záření. Druhá komora je měřící a do té vstupuje kouř. Stav obou komor je porovnáván a dojde-li v měřicí komoře k vyrovnání nebo zvýšení záření obsaženého v kouři, je vyhlášen poplach (identifikaci opět provádí LED).

Teplotní hlásič (diferenciální či maximální) rozpozná otevřený oheň s kouřem i bez něj. Tento hlásič detekuje okolní teplotu a podle speciálního algoritmu vyhodnocuje naměřené hodnoty, načež ověřuje věrohodnost výsledků svého testu. Tyto hlásiče reagují nejen na nárůst teploty, ale i na překročení teplotního maxima. Takový hlásič lze použít i ve velmi prašném prostředí, nebo tam, kde je velké množství páry. Vyhlášení poplachu zde opět signalizuje LED.

Vedle toho existují hlásiče kombinované (např. kombinované teplotní a opticko-kouřové hlásiče). Ty mají zcela stejné parametry jako dílčí detektory a vyhodnocují obě složky požáru (kouř i teplotu). Výhodou je, že instalujeme jeden hlásič namísto dvou. Další možností je kombinace opticko kouřového detektoru s detekcí CO. Všechny uvedené hlásiče i jejich kombinace jsou vybavené sirénou.

Požární hlásiče jsou standardně napájené akumulátorem (baterií, většinou 9 V). Její trvanlivost je přitom závislá na kvalitě (uvádí se až 10 let).

1.7. Instalace a funkčnost požárních hlásičů
Hlásiče je nejvhodnější umístit uprostřed stropu konkrétní místnosti. Alespoň však 30 cm od stěny, pokud hlásič nechceme mít stále na očích. Nejvýše pak může být hlásič 6 metrů od podlahy místnosti. Hlásiče požáru by měly být alespoň v hlavní místnosti objektu a tam, kde se spí.

Hlásiče oxidu uhelnatého (CO) by zase měly být umístěné v místnostech s možným výskytem kouře, aniž by ten musel signalizovat požár. CO je tichou smrtí, proto by hlásič jej signalizující měl být tam, kde jsme umístili krb či krbová kamna, ale i v dílně nebo garáži.

Výrobci požárních hlásičů nám navíc umožňují vzájemné propojení jednotlivých přístrojů pomocí reléového modulu. Dosáhneme tak bezdrátového propojení hlásičů do konkrétních skupin (v každé jich může být až 10). Potom bude například hlásič v dětském pokoji spuštěn detektorem, který je v místnosti, kde začalo hořet. Informováni jsme tak opticky i akusticky, a to včetně svých dětí.
1.8. Kudy k nám zloděj pronikne nejčastěji?
Zloději k nám nejčastěji vnikají dveřmi. Je to celkem logické, protože to, co chtějí, musí také odnést a oknem a často i ve vyšších patrech je to obtížné. Hovoříme-li tedy o elektrickém zabezpečovacím systému (EZS), případně systému kamerovém (CCTV), nesmíme podcenit ani zabezpečení dveří. Jedním z řešení jsou i drobné doplňky, které zloději cestu taktéž znepříjemní (bezpečnostní zámky, kování, cylindrické vložky, závory, zařízení proti vysazení z pantů, ale i přídavné zámky a dávno známé bezpečnostní řetízky).

Už rozestavěný dům si přitom zaslouží kvalitní bezpečnsotní dveře s bezpečnostním zámkem, případně i EZS. Přijít bychom totiž mohli o kotel na vytápění, bojler, ale i jiné již instalované vybavení. Rozestavěné a zatím neobydlené domy jsou vůbec velkým lákadlem zlodějů.

1.9. Pyramida bezpečnosti
Pro bezpečnost našeho majetku existuje takzvaná Pyramida bezpečnosti. Ta je složena ze čtyř stupňů (odlišných i barevně). Čtvrtý stupeň (červená barva) je nejvyšší. Pokud je pořizovaný výrobek označen touto barvou (stupněm), máme jistotu, že kupujeme skutečně kvalitní zboží. Takový výrobek má vysokou ochranu a je odolný proti odvrtání, ale vůbec jakémukoli hrubému násilí. Číslo 3 (modrá barva) je standardem a vystačí pro jakoukoli běžnou domácnost bez výjimečně hodnotných předmětů. Výrobky dvou nejnižších stupňů si pak raději vůbec nepořizujte.

Nezapomeňte ani na to, že stupeň zabezpečení našeho objektu vždy koresponduje i s výší pojistného. Čím vyšší je naše zabezpečení, tím nižší hradíme pojistné. Není to sice 100% podmínkou, ale většina pojišťoven tento fakt respektuje a také náležitě ocení.

Též nezapomeňte, že opravdu kvalitní bezpečnostní dveře jsou vyrobené z tuhé kovové konstrukce, s oboustranným celoplošným krytím plechem, ocelovou kostrou a s rozvorovým systémem. Obvykle bývají zajištěné v deseti až dvaceti bodech a vybavené kvalitní bezpečnostní vložkou. Takové dveře nevyvrátíte a zámek nevypáčíte ani neodvrtáte. I když, mnozí zloději se teď mohou smát, však je-li za dveřmi ještě zabezpečovací systém (EZS) a instalovali-li jsme nerozpoznatelné DOME kamery (i před dveřmi), smích mu brzy dojde.

Hledáte dodavatele elektronických zabezpečovacích systémů?

Vyberte si z firem z vašeho regionu, zastoupených na našem serveru:
1.10. Prevence
I to nejúčinnější zabezpečení však ztrácí svůj účinek, pokud zanedbáme prevenci. Nechlubte se proto zbytečně svými majetkovými poměry a nezveřejňujte předčasně svůj plánovaný odjezd. Uschovejte cenné věci a doklady do bezpečnostní schránky nebo do domácího trezoru, nejlépe pevně zabudovaného ve zdi. Přerušte před odjezdem na více dní dodávky zboží do domu a pečlivě zkontrolujte okna a dveře, zda jste je zavřeli. Nezatahujte závěsy, rolety a žaluzie. Svěřte klíče spolehlivému sousedovi nebo příbuznému, který bude váš byt pravidelně kontrolovat a vybírat poštovní schránku a můžete-li, vytvořte zdání (iluzi), že je v bytě někdo přítomen. Pokud za vás takovou prevenci nezajistí automatický systém inteligentního domu.

1.11. Mechanické zábrany
K bezpečnostním systémům patří mechanické zábrany a elektronické systémy. Mechanické zábrany (bezpečnostní dveře, fólie na sklo, mříže, venkovní rolety, atd.) se náročněji instalují, komplikují však pachateli vniknutí do objektu a zvyšují pravděpodobnost, že jej uvidí někdo ze sousedů ještě než do domu stačí proniknout. Pokud však narušitel mechanické zábrany překoná, případně do objektu vnikne jiným způsobem, může ve své práci pohodlně pokračovat.

1.12. Elektronický zabezpečovací systém (EZS)
Proto je ideální doplnit mechanické zábrany o elektronické zabezpečovací systémy (EZS). Pokud jakkoli dojde k neoprávněnému vstupu do bytu, systém vyhlásí poplach a spustí vnitřní či vnější sirénu s intenzivním zvukem. Ta pachatele od dalšího jednání většinou odradí a zároveň upozorní okolí. Můžeme si ale též nechat dovybavit svůj mobilní telefon a informaci o narušení našeho soukromého prostoru obdržíme obratem my sami. O možnostech internetu nemluvě.
1.13. Dostaneme informaci o vniknutí, co dělat?
Může jít i o planý poplach, vyvolaný zapomenutým domácím mazlíčkem, nedovřeným oknem či záclonami povlávajícími v průvanu. Co když ale byl alarm spuštěn oprávněně a v domě je zloděj? Pustit se s ním do souboje? Střílet po něm? Zavolat Policii a počkat na její příjezd? A co když je majitel na dovolené a začnou mu na mobil chodit alarmy? Uzavřete raději smlouvu s firmou, poskytující služby pultu centrální ochrany (PCO) včetně výjezdů k objektu, kde EZS detekovalo narušení střeženého prostoru.

1.14. Přenos dat z EZS na PCO
Data jsou z EZS na PCO přenášena po telekomunikační síti, GSM komunikátorem nebo vysokofrekvenčním datovým vysílačem. Pokud pult centrální ochrany zachytí signál o napadení střeženého objektu, vyšle na místo výjezdovou skupinu, složenou z proškolených odborníků. Doplňkově je možné zasílat automaticky na mobilní čísla klienta SMS zprávy o poplachu ve střeženém objektu, zasílat klientovi pravidelné výpisy událostí nebo pravidelně kontrolovat zajištění střeženého objektu.

1.15. Hlídací služba a PCO
Hlídací služba a PCO (pult centrální ochrany) zahrnují veškeré provedené výjezdy k objektům se zjevným násilným vniknutím či k oprávněným poplachům vyvolaným tísňovými tlačítky, také však výjezdy, u kterých zásahová skupina nezjistí příčinu poplachu (plané poplachy). Zásahová jednotka je většinou vybavena i klíči od střeženého objektu. O poplachu a zjištěných příčinách je informován zákazník, případně Policie ČR a zástupci dalších veřejných služeb, je-li to třeba. Na přání majitele střeženého objektu je tento systém možné rozšířit i o požární signalizaci, tísňové volání a docházkové, přístupové a kamerové systémy. Stejně tak je v objektu možné instalovat například bezpečnostní zámky a trezor.
1.16. Hlídací kamerové systémy
Už i v rodinných domech je dnes běžně využíván takzvaný uzavřený televizní okruh (Closed Circuit Television, CCTV). Díky němu lze velice dobře monitorovat jednotlivé místnosti v případě narušení střeženého prostoru, ale i okolí domu. CCTV lze také použít jako vhodný doplněk k dalším bezpečnostním systémům v objektu, ať už jde o elektronický zabezpečovací systém (EZS) nebo elektronický požární systém (EPS).

1.17. Než začneme kamerový systém vybírat
Před výběrem a pořízením kamerového systému nás většinou čeká konzultace s odborníkem, cenová nabídka a potom až objednávka. Měli bychom mít jasno, na co vlastně systém potřebujeme: zda jej budeme chtít do budoucna rozšiřovat či nikoli, jestli chceme třeba vzdálený přístup po internetu, nebo jakou dobu záznamu budeme vyžadovat. Nejčastější chybné představy zákazníků stojí na nepochopení obecných zákonů optiky. Standardní kamera zkrátka nemůže vidět za roh a ačkoli je vybavena širokým objektivem, nedokáže rozeznat tvář člověka vzdáleného například 30 metrů a více.

1.18. Výběr hlídacího kamerového systému
Základní rozdělení CCTV je jednoduché. Určujícím hlediskem je místo jejich použití. Rozlišujeme tak vnitřní a venkovní systémy. Standardní bezpečnostní kamery jsou obvykle osazené snímacím prvkem CCD a mají závit, na který se montuje objektiv s různými ohniskovými vzdálenostmi.

Vestavěným objektivem disponují kompaktní kamery, jež jsou často dvouplášťové a využívají takzvané IR technologie, tedy přisvícení pro noční vidění. Můžete si tak být jisti, že váš majetek bude ochráněn 24 hodin denně.

Aby byl dohled nad vaším domem či přístupovými cestami k němu opravdu efektivní, je žádoucí, aby případný nenechavec nespatřil kameru na první pohled. Vhodným řešením jsou DOME kamery, které lze v různých modifikacích instalovat do podhledů, ale i například na stropy. Velmi sofistikované výrobky pak vůbec nejsou k rozeznání. Velice účinné jsou tzv. Speed–dome kamery, které se dají natáčet do všech směrů a obraz jimi přenášený lze podle potřeby přiblížit.

Nevíte, jak postavit svůj CCTV systém?

Vyberte si z firem z vašeho regionu, zastoupených na našem serveru:
1.19. Bezdrátové kamery
Jestliže vás pak děsí představa instalace dalších desítek metrů kabelů, které do vašeho objektu s novým kamerovým systémem přibudou, jsou pro vás ideálním řešením bezdrátové kamery s bezdrátovými přenosy audio a videosignálu dokonalé kvality.

Díky velikému pokroku v oblasti přenosových sítí a digitalizace videosignálu se v poslední době těší stále větší oblibě uživatelů i IP kamery, které umožňují sledování obrazu z kteréhokoli místa prostřednictvím internetu.

1.20. Výhody hlídacího kamerového systému
CCTV neumožňují pouze okamžité sledování přeneseného obrazu, případně zvuku, ale rovněž jeho archivaci – záznam. K tomu slouží digitální videorekordéry, ukládající získaná data na pevný disk. Tato zařízení navíc často bývají vybavena video serverem pro přístup k záznamu i ze vzdálených míst. K archivaci se mohou použít i PC video karty, které soustřeďují záznam z jedné i více kamer přímo do počítače.

1.21. Nadstandardní možnosti bezpečnostních systémů
Zejména v místech, kde se kamery mohou stát snadným terčem vandalů, doporučují odborníci instalovat skryté kamerové systémy. Ty mohou vypadat například jako požární či pohybové detektory, ale i jako květináč s květinou. I přes své maskování tyto kamery dovedou díky PH objektivu věrně zaznamenat nejen obraz, ale i zvuk.

V rodinných domech se nejčastěji užívá kombinace venkovního a vnitřního kamerového systému. Uplatňují se zde systémy s detekcí pohybu v obraze a následným záznamem získaných dat, ať už prostřednictvím videorekordéru, nebo PC video karty. Jak je vidět, CCTV opravdu nejsou tím obávaným strašákem, který monitoruje 24 hodin denně každý náš krok. Mnohem víc jsou to užiteční pomocníci, kteří bezpečně, spolehlivě a také levně chrání náš majetek.

Kromě pocitu bezpečí nám kamerové systémy mohou přinést také důležité důkazy nebo samotný psychologický efekt pro odstrašení potencionálního zloděje. Instalují se též jako doplněk nebo nadstavba elektronického zabezpečovacího systému rodinných domů, mohou ale být i součástí datových sítí (LAN, WAN).
1.22. Funkce kamer, investice a provoz
V současnosti dochází k integraci inteligence přímo do kamer, konkrétně do IP kamer. Dříve se kamery používaly spíše jako pouhý zdroj obrazu, nyní existují kamery, které obsahují vlastní detektor aktivity, detekci ztraceného nebo nově přidaného předmětu, detekci paniky, detekci směru pohybu osoby či předmětů, počítadlo osob a další. Navíc mohou kamery číst například registrační značky automobilů.

Sortiment a pochopitelně i cenová nabídka kamer mají značné rozpětí. Jen pro hrubou orientaci: analogovou vnitřní barevnou kameru lze pořídit již od 1.500,- Kč do 10.000,- Kč i více. V současnosti patří k nejprodávanějším IP kamerové systémy: vnitřní barevná IP kamera stojí cca od 3.500,- Kč do 20.000,- Kč i více. Hledáme-li nejlevnější variantu, pak můžeme investovat do levnější analogové kamery s digitálním záznamem na ekonomické digitální videorekordéry.

Ještě těžší je objektivním způsobem shrnout náklady na provoz systému. Musíme počítat se spotřebovanou elektrickou energií, způsobem zálohování UPS či s pomocnými zdroji. Časem musí proběhnout výměna akumulátorů a pravidelné kontroly provozuschopnosti systému, čištění kamer a jiné.
1.23. Montáž kamerového systému a servis
Kamery se instalují tak, aby byly umístěné na hůř přístupných místech, aby měly dobrý ´výhled´ a aby umožnily sledovat to, co sledovat potřebujeme. Počet kamer závisí na požadavcích klienta i na optických schopnostech konkrétní kamery. Pokud je to třeba, provede se nejprve takzvaná kamerová zkouška, díky které lze zjistit, kam a jak se kamera nainstaluje, jaký objektiv bude nejvhodnější použít a jaký typ kamery se zvolí. Dále následuje instalace kabeláže, osazení samotné kamery a její seřízení (doostření a nastavení). Další krok spočívá v instalaci záznamového zařízení a monitorů. Potom se systém takzvaně oživí, nastaví se parametry nahrávání/záznamu a další.

Následuje týdenní fáze zkušebního provozu a jeho vyhodnocení. Na základě výsledků a připomínek provozovatele se systém doladí (kamery se doostří, upraví se parametry nahrávání, případně se kamery natočí požadovaným směrem). Nyní může systém přejít do trvalého provozu. Od instalační firmy bychom také měli obdržet (nebo si vyžádat) samolepky s informací, že prostor je monitorován kamerovým systémem. Dosáhneme díky nim už jen okamžitého psychologického efektu. Montáž kamerových systémů se liší v závislosti na druhu kamerového systému (analogový / IP) a tedy i ve způsobu kabeláže.

S instalační firmou je možné sepsat servisní smlouvu, která stanoví každoroční pravidelné prohlídky pro ověření funkčnosti kamer, vyčištění optiky a prověření, zda záznam probíhá v pořádku.