Podhledy střechy

Podhledy šikmých střech pomáhají doladit vzhled domu. Přitom chrání přes fasádu přesahující část střešní konstrukce před klimatickými vlivy. Obecně můžeme hovořit o obkladech. Tyto obklady musí mít dobrou statiku (musí být dobře ukotvené k nosné konstrukci střechy), musí opravdu doplňovat architektonický vzhled domu a musí splňovat i kritéria požární odolnosti. Exterierové podhledy šikmých střech zásadně upevňujeme suchým procesem, tedy kotvením. Použít můžeme podhledy dřevěné, sádrokartonové, plastové a kovové. Stejně tak ale můžeme podhledy použít do interiérů, kde jsou však nejčastěji používané materiály sádrokartonové a sádrovláknité, taktéž desky vláknocementové a samozřejmě obklady dřevěné, nejčastěji z palubek, ale i z ušlechtilých aglomerovaných materiálů.

1.1. Dřevěné podhledy
Dřevěné podhledy jsou tradičním a stále oblíbeným řešením. Stále hojněji je však dřevo nahrazované materiály sádrokartonovými. Přirozená struktura dřeva dá každému domu nezaměnitelný výraz. Příznivě dřevo působí i na naši psychiku.

Dřevěné obklady můžeme použít z deskového řeziva, fošen či palubek (dřeva masivního) a dřeva ušlechtilého (vrstvené lisované dřevo, překližky, lamelové dřevo, …). Používá se ale i dřevo aglomerované (dřevotřískové, sendvičové a dřevovaláknité desky a desky z dřevité vlny a cementu).

Většinou používáme dřevo borovicové, smrkové a dubové, přičemž je hlavním kritériem dostupnost a cena těchto materiálů. Použít ale můžeme i dřeviny exotické s vysokým obsahem pryskyřic a pokud máme tu možnost, použijeme tvrdá místní dřeva (dub, buk, ořech, jasan), typická vysokým obsahem živic. Vsadíme-li na dřevo měkké, budeme vybírat mezi smrkem, borovicí a jedlí a nebo zvolíme polotvrdý modřín.

Dřevo je snadno zpracovatelné, dobře se montuje, je pružné a houževnaté. Má jedinečný přírodní vzhled a přitom jsou náklady na výrobu jednotlivých obkladových prvků velmi nízké. Na druhou stranu však dřevo sesychá, nebo naopak nabobtnává (kolísá jeho objem) a proto jsou vyšší nároky na jeho údržbu. Dřevo je nutné povrchově upravit a tedy zakonzervovat, přičemž musíme toto ošetření periodicky opakovat. Myslet musíme i na možné napadení dřeva hmyzem či dřevokaznými houbami.

Proto mnozí stavebníci stále častěji sáhnou po dřevu ušlechtilém, které je už předem ošetřené proti objemovým změnám a jeho vnější povrchová údržba je tedy minimální. Aglomerovaný dřevěný materiál je stálobarevný, dobře se čistí a lze jej lehce řezat i vrtat. Pro venkovní použití se však nehodí veškeré druhy aglomerovaného dřeva.

Hledáte svého dodavatele dřevěných materiálů pro podhledy?

Vyberte si z firem z vašeho regionu, zastoupených na našem serveru:
Obecně platí, že nabídka dřevěných, ale i laminovaných podhledů je široká. Přitom tyto podhledy vždy vytvoří originální a příjemný vzhled.

1.2. Plastové podhledy
Na plastové střešní podhledy se nejčastěji používá vytvrzený polyvinylchlorid (PVC), polyesterové lamináty zpevněné skleněným vláknem (GUP), nebo polymetylmetakrylát (PMMA).

Tvrzené PVC je vždy vyztužené skleněným vláknem, jelikož má nízkou pevnost v tahu. Takovému materiálu říkáme sklolaminát. Jeho velkou výhodou je však malá objemová hmotnost, pokud má sklolaminát tloušťku 2 mm, nahradíme jím ocelový plech o tloušťce 1 mm, nebo hliníkový o tloušťce 1,5 mm. Plastové profily mohou být i vyplněné polyuretanovou pěnou, ovšem v případě exterierových podhledů plochých střech takovou tepelnou izolaci nepotřebujeme.
Výborná pevnost při nízké hmotnosti, různorodost barevného povrchu a vysoká životnost (včetně odolnosti vůči povětrnostním vlivům) jsou společně se snadnou omyvatelností příčinami velké obliby plastů. Plastový podhled však zřejmě zvolíme pouze v případě, že tímto materiálem obkládáme i fasádu domu.

Velkými nevýhodami těchto materiálů jsou totiž hořlavost a velká tepelně objemová roztažnost.

1.3. Podhledy na bázi kovu
S podhledy z kovových plechů se u rodinných domů setkáme okrajově, přesto se však používají. Najdeme je dokonce i na rekreačních chatách, většinou v kombinaci s plechovou střešní krytinou. Ve většině případů se setkáme se slitinami zinku, mědi a titanu. Běžné už však jsou i kovové plechy potažené plasty, s vysokou životností a minimálními (vlastně nulovými) nároky na údržbu. Přitom mají tyto materiály ohromnou barevnou variabilitu. Jejich jádro je z oboustranně žárově pozinkovaného plechu. Na něj se po povrchové úpravě nanese vrstva plastu a plech se vytvrdí v peci.
Výhodami těchto materiálů jsou rychlá montáž, variabilita konstrukčních řešení (více způsobů kotvení a ukončení) a dlouhá životnost. Materiál se snadno kotví a je odolný vůči korozi a kolísání teplot. Přitom je barevně stálý. Poplastovaný kov a měď už nemusíme povrchově upravovat.

Kovové podhledy jsou určené k instalaci na běžné závěsné konstrukce.

1.4. Podhledy z minerálních vláken
Stropní podhledy z minerálních vláken mají široké možnosti využití. Oblíbené jsou hlavně pro svůj vyvážený poměr mezi cenou a kvalitou. Přitom splňují veškeré technické, funkční a estetické požadavky. Moderní design, výborné akustické vlastnosti a odolnost proti vlhkosti, požáru i mechanickému poškození, velkou variabilitu řešení (jednoduché vzory až neobvyklé geometrické kombinace), vysoké požadavky na hygienu a trvanlivost.
1.5. Funkce deskových podhledů
Deskové podhledy uzavírají spodní část stropu nebo střechy, včetně venkovních podhledů střechy. Snižují světlou výšku místností, zlepšují tepelně a zvukově izolační vlastnosti stropu (střechy), ale i požární odolnost konstrukcí, zakrývají dílčí vedení instalací a zlepšují vzhled interiéru nebo exteriéru.

Pokud zvolíme deskové podhledy, budeme sádrovláknité nebo sádrokartonové desky montovat přímo na opláštění stropu z CD profilů, nebo zvolíme zavěšený podhled na křížovém roštu z CD profilů, případně podhled zavěšený na jednoúrovňovém křížovém roštu z CD profilů. Odlišné bude samozřejmě kotvení exterierových podhledů šikmých střech, podhledů v interiéru podkroví a podhledů pod běžnými stropními konstrukcemi.

1.6. Základní pravidla pro montáž deskových podhledů
Při montáži deskových podhledů je třeba dodržet konkrétní zásady. Ty většinou určuje výrobce a uvádí je v technologických postupech pro práci s konkrétními výrobky. Obejít správné technologické postupy se nevyplácí a může to vést až k poškození (degradaci) funkcí a vzhledu konstrukce.

Deskové podhledy se montují suchou cestou výstavby. Je proto nutné je použít po důkladném vyschnutí konstrukcí stavěných mokrou cestou. To se však netýká podhledů šikmých střech, kdy obkládáme přesahy těchto střech přes fasádu domu.

Hledáte svého dodavatele minerálních podhledů?

Vyberte si z firem z vašeho regionu, zastoupených na našem serveru.
Obecně ale platí, že vlhkost podkladu, na který podhledy montujeme, musí být ustálená a dílčí povrchy suché a vyzrálé. Podhledy též montujeme až ve chvíli, kdy máme osazené okenní otvory a celá stavba je před povětrnostními vlivy uzavřena. U podhledů šikmých střech je pak logické, že musí být položena střešní krytina a dokončeny všechny klempířské prvky střešní konstrukce.

1.7. Typy deskových podhledů
Běžné deskové podhledy oplášťujeme sádrokartonovými nebo sádrovláknitými deskami, výjimkou ale není ani vláknocement. V interiéru se běžně setkáme s bezespárovými akustickými podhledy. Ty jsou složené z akustických desek, zvyšujících zvukovou pohltivost interiéru. Díky těmto podhledům pak nejsme v místnostech vyššího podlaží rušeni zdola a naopak.

Chceme-li však podhledy obloukové, musíme použít speciální ohebné desky. Postavit ale můžeme i samonosnou horizontální konstrukci, která nám daný prostor ohraničí (hovoříme o bezpečnostním mezistropu).

Pro podhledy šikmých střech zase musíme použít speciální desky, odolné vůči zvýšené vlhkosti. Všichni výrobci sádrokartonových a sádrovláknitých desek mají tento druh desek ve své nabídce.
1.8. Deskové podhledy pro exteriér šikmých střech
Použít můžeme například speciálně upravené desky Fermacell. Dalším řešením jsou sádrovláknité desky Rigidur od firmy Rigips o tloušťce 12,5 mm. Použít též lze vláknocementové desky Cembonit typu MTX, FDA nebo FDH. První dva typy jsou probarvené do hmoty, deska FDH je šedá a umožňuje další povrchové barevné úpravy.

Tyto desky lze montovat na dřevěné latě i CD profily. Spáry lepíme polyuretanovými lepidly a povrch podhledu je poté nutné vhodným způsobem upravit, například silikonovým nátěrem Weber Terranova.
1.9. Příprava montáže deskových podhledů
Před samotnou montáží podhledů musíme prověřit rozmístění instalací a vzduchotechniky v dutině podhledu. Jedině tak budeme znát možnosti kotvení podhledu. Dál je nutné zkontrolovat umístění vývodů elektroinstalace včetně elektroinstalačních krabic v dutině podhledu a obvodových stěnách.

Následně musíme pomocí značkovací šňůry nebo laseru podhled vytyčit na výšku (hovoříme o takzvaném váhorysu). Přitom vždy vytyčujeme úroveň konstrukce, na kterou budeme podhled montovat a tloušťku opláštění zohledníme. Zkontrolujeme i polohu a výšku konstrukcí zabudovaných v dutině podhledu, včetně členění obvodových konstrukcí, které na podhled navazují.

Nakonec je nutné vytyčit polohu revizních dvířek nebo vstupů, pokud jsou v daném případě třeba. Poté rozměříme místa, kam budeme upevňovat nosné závěsy deskových podhledů. Vodítkem bude povaha nosné konstrukce stropu společně s povolenými roztečemi závěsů a nosných profilů.
1.10. Montáž deskových podhledů
Nosnou konstrukci deskových podhledů realizujeme z pozinkovaných ocelových obvodových profilů a nosného roštu. Je však možné, obzvláště u venkovních nebo interierových podhledů šikmých střech, realizovat nosnou konstrukci podhledu také z dřevěných latí.

Obvodové profily podhledu optaříme ještě před jejich osazením napojovacím samolepicím těsněním. Poté tyto profily připevníme k navazujícím vertikálním konstrukcím natloukacími hmoždinkami, případně jinak (záleží na druhu konstrukce).

Závěsy musíme do nosného stropu kotvit upevňovacími prostředky o zkušební síle 1,2 kN (při této síle je závěs vytržen). Kotvíme-li konstrukci do nosného betonového stropu, použijeme ocelové hmoždinky (plastové zde nesmíme použít).

Pro kotvení podhledů do dřevěných trámů šikých střech, ale i dřevěných stropů pak použijeme vrut určený pro svislé závěsy, s plochou hlavou.
1.11. Obloukové podhledy
Se sádrovláknitými materiály můžeme vytvářet i podhledy obloukové a zvlněné, jak exterierové, tak interierové. Tyto podhledy montujeme na připravenou tvarovanou konstrukci, použít však musíme ohebné sádrovláknité desky nebo desky akustické velkoplošné.

Konstrukci připravíme z montážních CD profilů a ohebných nosných profilů 59 × 7. Neobejdeme se také bez křížových spojek a závěsů Nonius.

Zaoblené tvary nám vytvoří ohebné nosné profily 59 × 7, připevněné ke stropu, nebo stěně či  střešní konstrukci. Maximální rozteč ohebných nosných profilů činí 1.000 mm. Sestavíme-li ohebné nosné profily, nasadíme na ně podélné CD profily. Rozteče CD profilů vždy přizpůsobíme poloměru oplášťovaného oblouku.

Jednotlivé desky opláštění ohýbáme zásadně za sucha a vždy v podélném směru. Desky se montují příčně, svou podélnou hranou kolmo na osnovu CD profilů. Příčné hrany desek se pak na CD profilu stýkají.
Opláštění podhledu začínáme od středu místnosti. Před montáží je dobré lehce srazit lícovou hranu po obvodu desky. Odstraníme tak otřepy lícového papíru desek. Před montáží a nanesením lepidla je hrany desek vhodné lehce navlhčit. Lepidlo tak snáz přilne a lepená spára bude pevnější. Lepidlo musíme na hranu nanést rovnoměrně a v odpovídajícím množství. Spára mezi deskami musí být široká cca 1 mm a ještě než desku našroubujeme, musíme ji srovnat.

Hrany sousedních desek musí navazovat bez odskoků. Jsou-li desky přišroubované, nanenseme do spár lepidlo a po cca 20 minutách srazíme za pomoci ostré špachtle. V tu dobu se jeho konzistence podobá vosku. Lepidlo na líci desky určitě neroztíráme do šířky. Pro přetmelení totiž na závěr použijeme spárovací tmel, který jemně přebrušujeme.
Podhledy nakonec opláštíme sádrokartonovými nebo sádrovláknitými deskami, není však víjimkou, obzvláště u venkovních podhledů šikmých střech, použití jiného materiálu. Taktéž v interiéru můžeme namísto sádrokartonu použít například dřevěné palubky a další materiály.

Použijeme-li sádrokarton, šroubujeme desky k montážním profilům. Přitom je nutné, aby byl styk příčných hran desek umístěný na montážní profil nebo lať. Sádrokartonové desky musí být svou délkou k montážním profilům orientované vždy kolmo a příčné spáry sousedících desek musíme vždy přesadit alespoň o jeden montážní profil.

Řešit musíme i návaznost opláštění podhledu na obvodové konstrukce.
Závěsy podhledů členíme podle nosnosti na čtyřbodové (s nosností do 40 kg na 1 závěs) a ploché (s nosností do 25 kg na 1 závěs). Při těchto únosnostech můžeme použít různé typy závěsů: posuvný páskový závěs, závěs pérový a nebo závěs typu Nonius. Pokud ale od závěsu požadujeme požární odolnost, nesmíme použít pérový. A pokud předpokládáme vzpěrné zatížení konstrukce, můžeme použít pouze závěs typu Nonius.

Profily, ke kterým montujeme desky podhledu, připevňujeme k nosnému stropu přímými závěsy nebo stavěcími třmeny. Spoj závěsu a profilu upevňuje dvojice šroubů do plechu, spoj nosného stropu a závěsu můžeme provést ocelovou hmoždinkou (do stropu betonového nosného) nebo dvěma šrouby určenými do trámů (dřevěných nosných prvků stropu).

Pokud vytváříme nosnou konstrukci z dřevěných latí, montujeme montážní latě zásadně na plocho a latě nosné na výšku. Montážní latě připevníme k nosnému stropu přímými závěsy, případně stavěcími třmeny, nebo jedním vrutem. Lať pak se závěsem vždy spojíme dvojicí šroubů. S nosným stropem závěs spojujeme ocelovou hmoždinkou (do betonového stropu), nebo dvěma šrouby (do trámů).

I v případě dřevěných latí můžeme opláštění podhledu montovat i na křížový rošt z dřevěných latí. Podhled je pak na tomto roštu zavěšený.

Nakonec do podhledů vkládáme minerální izolaci, z důvodu nezbytných akusticky, ale i tepelně izolačních a protipožárních vlastností. Minerální izolaci vždy ukládáme po celé ploše podhledu a bez mezer. Také pod venkovní podhledy šikmých střech vkládáme minerální izolaci a též parozábranu. Tato izolace navazuje na izolaci interiéru podkroví a její nejpodstatnější funkce je zde protipožární.

Hledáte firmu, která vám podhledy zrealizuje?

Vyberte si z firem z vašeho regionu, zastoupených na našem serveru: