Centrální vysavač

Před několika lety jsme se u nás s centrálním vysáváním rodinných domů setkali jen výjimečně. Boom ve stavebnictví, rozběhnutý po povodních 2002 a následně podpořený oživením trhu s hypotékami však přivedl k prahům našich rozestavěných novostaveb, ale i rekonstruovaných domů i tuto praktickou novinku. Přitom nemůže být nic jednoduššího, než princip centrálního vysavače.

1.1. Princip centrálního vysávání
Všechny nečistoty v domě nasajeme hadicí dlouhou až 9,5 metru. Ty jsou pak vedené potrubím (trubnímy rozvody) až k agregátu. Agregát se nejčastěji umisťuje v garáži (je-li součástí domu), nebo ve sklepě či jiném technickém zázemí (kotelna, dílna). Potrubí je tedy rozvedené mezi poschodími domu (svisle) a ideálně pak tak, abychom z jednoho svislého svodu dosáhli napojenými hadicemi po celém bytě. Svislé potrubní vedení by tedy mělo procházet středem domu, jako dříve procházel komín, aby od kamen a pece nejen odváděl spaliny, ale zároveň i vyhříval co největší prostor. Rozvody však lze ve větších objektech vést i stropními podhledy a podlahou.

V bytech bytových domů lze agregát umístit například v šatní skříni nebo komoře, ale i na toaletě nebo ve skříňce kuchyňské linky. Důležité je, aby byl přefiltrovaný vzduch odveden mimo obývaný prostor a nevířil tak uvnitř prach. Centrální vysavač proces vysávání velmi zjednodušuje a zkracuje (vířený prach při běžném vysávání usedá po krátkém čase zpět a je třeba vysávat znova, přitom už jen filtry běžného vysavače propustí zpět do místnosti jemné částice, včetně roztočů). Navíc je vysávání díky většímu výkonu sacích agregátů také velice účinné.

Centrálními vysavači tedy jen nevyčistíme dům (včetně rozlitých kapalin), ale zbavíme se i nejdrobnějších alergenů. Proto by neměli význam centrálního vysavače podcenit ani alergici a astmatici. Nebudou jím svůj životní protor jen čistit, ale stane se i prevencí jejich léčby.

Pokud centrální vysavač instalujeme do starších, rekonstruovaných domů, lze pro trubní vedení mezi jednotlivými poschodími velmi prakticky využít starý komínový průduch. Uspoříme tak na stavebních úpravách a instalace potrubí centrálního vysavače bude rychlá.

Některé systémy centrálního vysávání jsou schopné vyčistit i rozlité tekutiny a vysát je přímo do jednotky centrálního vysavače. Je nutné k hadici pouze připojit speciální stěrku. Podlahu, ale i stůl tak vyčistíme do sucha a beze zbytku. Výhodou takového řešení je i možnost propláchnut potrubí, připojené k vysavači, nebo si velmi prakticky a jednoduše pomoci i při likvidaci havárií (prasklý vodovod, přeteklá vana, …). Připojit pak k vysavači lze i zařízení, určené ke kartáčování domácích zvířat.

Pokud plánujeme centrální vysávání v novostavbě, je výhodné s ním počítat už v projektové dokumentaci. Vyhneme se tak možným komplikacím při budoucí výstavbě.

Hledáte svého dodavatele rozvodů a centrálních vysavačů??

Vyberte si z firem z vašeho regionu, zastoupených na našem serveru:
1.2. Výhody centrálního vysávání
  • okamžitě a beze zbytku odsajeme všechen prach a nečistoty, včetně mikroorganismů (roztoče a jiné alergeny biologického původu) a 
  • aerosolů mimo naše obytné prostory
  • filtrace má velkou účinnost i v případě, že by přefiltrovaný vzduch nebyl vyfukován mimo obytný prostor
  • provoz centrálního vysavače je bezúdržbový (agregáty jsou spolehlivé a výkonné a filtr je samočistící)
  • výkon agregátu je až několinásobně vyšší, než výkon běžného vysavače
  • nemusíme přenášet klasický vysavač a neustále odmotávat a zase smotávat elektrický kabel
  • chod agregátu je velmi tichý
  • agregát bývá automaticky kontrolován
  • zvolíme-li systém, který umí vysát i vodu, nemusíme rozlité tekutiny utírat
  • výhodou může být i tlumené osvětlení hadicového vstupu
1.3. Stavební připravenost
Podstatné je, abychom s centrálním vysáváním počítali už před přípravou projektové dokumentace. Potrubní vedení a prostor pro agregát pak musíme realizovat už ve fázi hrubé stavby. Čili hrubá stavba už připravené rozvody zahrnuje. Nakonec už jen připojíme agregát a instalujeme zásuvky tak, abychom hadicí vysavače dosáhli po celém bytě.

Agregát samozřejmě umisťujeme v nejníže položeném bodě (stejný princip platí pro kotle a ústřední vytápění). Zvyšuje se tím účinnost vysávání a opačně se to ani nedělá. Jiná situace nastane, pokud chceme centrálním vysavačem vysávat samostatnou bytovou jednotku. Tam však není třeba příliš členitého a dlouhého potrubního vedení.

Pokud nejsme zrovna schopni do centrálního vysavače investovat, určitě bychom měli myslet alespoň na potrubní rozvody. Jednou stejně zřejmě přijde den, kdy padne naše rozhodnutí: centrální vysavač ano. I kdyby jen proto, že už ho mají všichni naši sousedé. Až nainstalujeme agregát, zjistíme, že jsme neprohloupili. Mnozí z nás se nechají přesvědčit podomním obchodníkem, abychom si pořídili drahý vysavač na splátky a přitom ani nevíme, že kvalitní vysavač centrální pořídíme při již připravených potrubních rozvodech za stejné peníze a často i levněji. Nejdražší jsou navíc dodatečné zásahy do stavby.
1.4. Potrubní rozvody pro centrální vysavače
Potrubní rozvody, které se běžně instalují, nejsou vůbec závislé na typu nebo výrobci centrálního vysavače. Většina potrubních rozvodů pro centrální vysavače je osaditelná veškerými typy sacích agregátů. Potrubní rozvody jsou tedy absolutně nezávislé na konkrétních výrobcích agregátů. Je jen třeba vybrat firmu, která potrubí kvalitně nainstaluje ještě do hrubé stavby, před realizací podlah a omítek. Často jen omítek, jelikož není vedení podlahou (ale i stropem, zakryté podhledem) vůbec třeba a vystačíme si s vedením svislým. Záleží především na projektu domu a velikosti jeho půdorysu.

Potrubí klademe do drážek ve stěnách, lze však i na stěnu a zakrýt profilovými lištami, do stropních podhledů a nakonec i podlah. Samotné rovné trubky jsou dodávané v délce 2 metry a krátí se běžnou řezačkou. Jde o hrdlové díly a spojují se běžným lepením (jako třeba vnitřní svody odpadů z podobného materiálu).

1.5. Sestavení potrubních rozvodů
Potrubní rozvody tvoří rovné díly a speciální oblouky a odbočky s minimálním odporem proudícímu vzduchu. Vnitřní stěny těchto rozvodů musí být antistatické a tedy odpuzovat prachové částice.

1.6. Elektrický ovládací rozvod
samozřejmě, že nebudeme před každým použitím centrálního vysavače běhat k agregátu a ten zapínat. Proto společně s potrubním rozvodem vedeme dvoužilový vodič. Ten spojí sací agregát s jednotlivými zásuvkami.

Zásuvky se zapojují paralelně a v okruhu musí být bezpečné napětí 12 nebo 24V. Víc není pro sepnutí agregátu od kterékoli zásuvky třeba. Hadici pak zasuneme do zásuvky a tím se agregát sepne, což je nejpraktičtější řešení. Druhou cestou je vypínač, umístěný na zasouvané hadici.
1.7. Funkce centrálního vysávání
Vysavač se tedy spíná buď zasunutím hadice do vysavačové zásuvky, nebo spínačem na hadici. V prostorách, kde je umístěn agregát, pak též můžeme vysávat. Například v garáži. Vysáté nečistoty jsou silným proudem vzduchu svedené do prachového kontejneru. Do jaké míry je již naplněn, se můžeme kdykoli přesvědčit takzvaným nahlížecím okénkem, nebo pomocí běžné světelné signalizace na hadicové zásuvky (stačí na jedné, v nejčastěji vysávané místnosti).

Na výběr máme mezi suchou a mokrou metodou vysávání. Nejčastější a tradiční je vysávání za sucha. Je jednoduché, účinné a manipulace je snadná. Při suchém vysávání je důležitá účinnost filtrace, úspornost systému a tichý chod. Pokud systém centrálního vysávání, který si vybereme, spňuje všechna tato kritéria, není proč váhat.

Mokrá cesta, čili přímé sání vody nám pak umožní vysát i vlhké a mokré nečistoty, a to i z koberců, čalounění sedacích souprav a křesel, sedaček automobilu, zaparkovaného v garáži a podobně. Zde se mokré nečistoty zachytí v sedimentačním boxu a nedostanou se tak do přímého kontaktu se samotnou čistící jednotkou. Tím se nesnižují filtrační schopnosti agregátu.

Vysáváme-li mokrou cestou jakékoli mastné nebo lepkavé nečistoty, musíme pak potrubní vedení vždy propláchnout vodou s čistícím prostředkem. Nečistoty by mohly ulpět na stěnách a po čase i zapáchat.

Další možností je sání vody s předřazeným separátorm. To nám umožní veškeré varianty mokrého úklidu, není však třeba potrubí proplachovat. Veškeré mokré nečistoty se zachytí v tělese separátoru a do potrubních rozvodů se nám vůbec nedostanou. Separátor přitom můžeme použít i pro odsávání popela z krbu (který je také mastný a ulpívá). Se saparátorem můžeme odsát cokoli a nebude třeba zbytečně investovat do vyšší spotřeby vody.

Nejdokonalejší systémy pak umožní obě metody úklidu zároveň (suchou i mokrou). Ty jsou vždy vyrobené a instalované na míru, dle konkrétních požadavků majitele nemovitosti.
1.8. Podle jakých kritérií centrální vysvače hodnotit?
Zásadní kritéria hodnocení jsou tři. Za prvé typ filtrace (hlavně materiál, ze kterého je vyroben filtr, způsob zachytávání nečistot a filtrační plocha, za druhé úspora energií (v závislosti na výkonu agregátu) a za třetí tichost chodu agregátu (ideální je samozřejmě nejtišší agregát). Všechna tato kritéria hodnotíme stupni, kdy ideálního stavu dosáhneme, pokud konkrétní systém dosahuje stupně A.

Stupně A dosahují filtry, vyrobené ze speciálních tkanin, které jsou samočistící a tedy bezpracné. Kvalitní filtr by měl zachytit nečistoty o velikosti od 0,3 mikronů. Ten je pak nepropustný pro běžné prachové částice. Přitom musí takový filtr samočinně odstraňovat ty prachové částice, které na něm ulpěly, a to po každém použití vysavače. Zbytek ještě drobnějších nečistot a alergenních částic je odveden mimo objekt.

Pro dosažení co nejúspornějšího chodu je třeba, aby byl agregát vysavače vybaven turbínou s vysokým výkonem, avšak nižším příkonem. Nemusíme pak používat vícestupňové turbíny a úspory jsou znatelné.

Hlučnost centrálního vysavače by neměla přesáhnout 60 až 65 dB (decibelů). Vezmeme-li v úvahu, že je agregát ve většině případů umístěn v přízemním technickém zázemí, nedolehne k nám pak téměř žádný zvuk. Je to, jako bychom v garáži zapli rádio.

1.9. Naše rada k výběru filtrace
Nenechte se zmást anti a ultracyklony, ani pravými nebo levými cyklony. Proto, aby systém skutečně odlučoval nečistoty, musí splnit určité technologické parametry. Vzduch s nečistotami není do filtrů vháněn přímo, ale víří po vnitřních stěnách potrubí. Těžší nečistota zůstane v prachovém kanystru a lehčí částice se zachytí na stěnách filtrů. Ideální jsou pak takzvané pohyblivé filtry s větší plochou a ze speciálního materiálu (třeba Gore-Tex).
1.10. Hromadění prachových, ale i jiných částic
Kumulování částic, které neprojdou filtrem a nejsou tedy vyfouknuty mimo objekt, je velmi jednoduché. U suchých systémů běžně používáme papírové sáčky (stejně jako u obyčejných vysavačů). Tyto vaky by měly mít co největší plochu, navíc je možné zakoupit i vaky antibakteriální. Jedinou nevýhodou tohoto systému je, že pokud se vak z větší části naplní, sníží se nám účinnost sání (opět jako u běžných vysavačů). Proto je výhodnější, i když dražší, sání mokré.

Řešením vyšší třídy je cyklonová separace částic bez filtru. Zde využijeme tangencionální zaústění a kónusu. Docílíme tak rotace vzduchu, který obsahuje prachové částice. Těžší částice nám spadnou do prachového kanystru a lehčí částice jsou vyfouknuté mimo objekt (unášeny jsou přes lopatky turbíny agregátu). Tento systém ale snižuje životnost agregátu, protože prachové částice zapřičiní opotřebení turbíny. Vyfukované částice také mohou pošpinit vnější zdivo domu.

Další cestou je cyklonová separace s filtrem. Zde jsou lehké částice zachycené filtrem, který chrání motor (látkové, pěnové nebo papírové filtry). Tyto filtry se však často zanášejí, jelikož mají příliš malou plochu.

Vysávání vody a tedy mokrá cesta vysávání se řeší buďto připojením separátoru (viz. výše), dostupné jsou však i systémy, které vodu proženou celým systémem.
1.11. Agregáty centrálních vysavačů
Podstatné je, aby měl agregát minimální nároky na údržbu. Navíc by nám měly veškeré elektrické součásti agregátu umožnit snadný přístup. Motor agregátu musí být před přetížením chráněný tepelnou pojistkou. Uložený je do ložisek s vodotěsným uzávěrem. Doplněn je obtokovým systémem chlazení a je důležité, aby byly sací ventilátory vyrobené z lehkých slitin. Veškeré ocelové konstrukce agregátu jsou chráněné práškovou barvou.

Výhodné jsou agregáty s odhlučněním, osazené tlumícími vrstvami. Jen tak dosáhneme hodnot hlučnosti jen kolem 60 dB.

1.12. Naše rada k výběru agregátu
Zásadní je sací výkon agregátu. Musíme dbát především na to, abychom dosáhli co nevyššího výkonu za co nejnižšího příkonu (a tedy i spotřeby elektřiny). Pro nižší hlučnost agregátu je zase nutné, aby byl vybaven tlumičem a umístěn mimo náš obytný prostor, ideálně do technického přízemí domu (garáž, kotelna, sklep, …).

1.13. Vysavačové zásuvky a štěrbiny
Pokud si pořídíte kvalitní, bezhlučný agregát, budou přítomnost centrálního vysavače ve vašem domě dokazovat pouze vysavačové zásuvky či štěrbiny. Ty se vyrábějí plastové nebo kovové, od bílých až po barevné, v různých tvarech. Zásuvky lze navíc vybavit kontrolní diodou, která zajistí neustálou kontrolu stavu agregátu, pokud zrovna vysáváte. Ideálním řešením je automatický systém, kdy se agregát sám sepne, jakmile zapojíte hadici do zásuvky či štěrbiny.