Jak si položit trávník na svém pozemku

Jak na pozemku vybudovat nový trávník? Má smysl kombinovat přirozené travní plochy s pravidelnými nároky na údržbu s umělým travním povrchem? Kam umístit umělý a kam živý trávník? Je lepší osít plochu travním semenem, nebo položit travní koberce?

1.1. Travní plochy jsou součástí projektu zahrady

Realizace zahrady začíná důkladným plánováním. S konkrétní představou bychom měli navštívit zahradníka, respektive zahradního architekta, který zajistí její přenesení na papír, případně do počítače. Vycházíme z účelu zahrady a našich individuálních potřeb a přání. Od toho se bude odvíjet umístění a rozsah travních ploch. Dále můžeme zvážit, zda nebude vhodné část travní plochy nahradit trávníkem umělým, který není třeba udržovat. Jeho běžná údržba spočívá pouze v odstranění listí. V případě potřeby jej opláchneme vodou. Jde například o plochy kolem bazénu a terasy. Do bazénu nechceme na chodidlech vnášet trávu, stejně tak můžeme na umělý travní povrch vejít z interiéru domu bosí a zase se vrátit zpět, aniž bychom si dovnitř na chodidlech zanesli trávu a nečistoty.

Poměr travních ploch vůči celku bude dán také celkovou rozlohou pozemku. Mnohdy je vhodným řešením vysít na větší část rozlehlého pozemku luční porost, který stačí posekat dvakrát ročně, čímž získáme kvalitní seno. Budeme ale potřebovat sekačku s žací lištou, nebo tradiční kosu (pohyb na čerstvém vzduchu není vůbec od věci).

1.2. Pokládka travního porostu začíná terénními úpravami pozemku

Rovné povrchy zahrad mohou působit fádně a proto často volíme uměle vytvořené terénní vlny. Naopak ve svažitých zahradách tvoříme terasovité uspořádání s opěrnými stěnami a podobně. Prvním krokem terénních úprav je vždy stržení ornice. Po jejich dokončení (krumpáčem a lopatou zvládneme ještě menší terénní úpravy, jinak musí nastoupit stavební technika – např. minibagr) je třeba instalovat zavlažovací systém (pokud jej plánujeme a je součástí projektu zahrady). Postupy se u terénních úprav různí. Mnohdy si vystačíme s modulací terénu pomocí hlušiny, která je na pozemku. Často je ale třeba terén zpevnit kamenivem, vyřešit drenáž přemokřených míst, nebo hlušinu na pozemek navézt. V mnoha případech je třeba navézt na pozemek i ornici po dokončení terénních úprav. Před uložením ornice musíme vždy povrch pozemku utužit. Lze použít vibrační desku či menší válec. Teprve vrchní vrstva musí být kyprá a provzdušněná. Pokud ale budeme sít travní osivo či pokládat travní koberce hned po dokončení terénních úprav, je třeba utužit i orniční vrstvu. Podkladní vrstvy se liší v případě živého a umělého travního koberce, ale i osévané travní plochy, viz dále.

1.3. Travní koberec nebo osetou plochu?

Rozhodujete se mezi živým travním kobercem a vysetím travní plochy? A co třeba kombinace obou možností? Velmi výhodné je totiž vysetí stejné travní směsi, jaká je použita u travního koberce. Použít můžete například Luxusní rekreační travní směs 6/1. Tato okrasná směs je určena pro středně zátěžované typy trávníků a je výhradně z tuzemského osiva. Směs dodává společnost ČESKÝ TRÁVNÍK s.r.o. a získává ji od firmy OSEVA UNI a.s. Choceň. Luxusní rekreační travní směs 6/1 má snížený podíl rychle rostoucího jílku vytrvalého, který by po zásevu omezoval ostatní pomaleji rostoucí travní druhy ve směsi. Je tak dosaženo druhově pestrého a plastického travního porostu. Právě proto jsou z této směsi vyráběné i přírodní travní koberce, distribuované v pásech o rozměrech 111 x 45 cm, stočených do role. 1 m2 je tak možné přepočítat na 2 pásy. Hmotnost dvou pásů činí 30 až 32 kg v závislosti na vlhkosti půdy.

Osev travní plochy si můžeme udělat svépomocí, stejně tak i pokládku travního koberce, doporučuje se však nechat tyto práce zajistit dodavatelskou firmou. Travní koberce jsou pokládány manuálně (ručně), seté travní plochy jsou snadno realizované pomocí profesionálního secího stroje, který provede v jedné operaci předseťovou přípravu podloží (srovná terén, rozdrtí hrudky), zároveň zapraví osivo do půdy a lehce přiválí, čímž obnoví kapilární vzlínavost půdy a zajistí tak ideální podmínky pro vzklíčení osiva. Všechny tyto práce by bylo svépomocí třeba provádět odděleně, postupně. Kromě výše preferované travní směsi pro seté trávníky je samozřejmě možné použít další travní směsi - například hřibovou, protierozní, parkovou, luční a další.

Pokud se rozhodnete pro kombinaci travního koberce a setého trávníku, je třeba položit travní koberec na plochy, které budeme potřebovat rychle užívat. Čili plochy v nejbližší blízkosti domu, terasy a podobně. Na oseté plochy totiž nebude vhodné delší dobu vůbec vstupovat.

1.4. Složení Luxusní rekreační travní směsi 6/1

  • Jílek vytrvalý (Amadeus 10%, Bareuro 10%)
  • Kostřava červená dlouze výběžkatá Barustic 10%
  • Kostřava červená (Baroyal 5%, Krátce výběžkatá Viktorka 5%, Kostřava červená Barborka 15%, Kostřava trsnatá Barbirdie 5%)
  • Kostřava ovčí (Hardtop 5%, Jana 10%)
  • Lipnice luční (Harmonie 10%, Limousine 15%)

1.5. Jak založit setou travní plochu

Trávník je poměrně nenáročný na půdu, nejradši však má středně hluboké půdy s PH 5,5 až 6,5. Pokud je půda příliš písčitá, je třeba přidat složku jílu a naopak. Počítejte s tím, že výsevem získáme kvalitní travní plochu nejdříve za rok a budeme s ní mít hromadu práce. Rychlejším řešením zatravnění je takzvané drnování (o pokládce travního koberce nemluvě), je ovšem potíž zajistit dostatečné množství travního drnu.

Hrubou modelací terénu pozemku musíme dosáhnout stavu, kdy je zajištěna dostatečná vrstva zeminy s živinami bez kamenů (částic větší frakce). Poté je třeba myslet na přirozené ulehnutí rekultivované plochy. Čili necháme ji přes zimu ulehnout. Ulehnutí půdy může trvat až sedm měsíců. Pokud chceme osetí plochy urychlit, lze plochu nejprve utužit a poté její povrch lehce rozhrábnout. Uděláme to však pouze v případě, že nás tlačí čas.

Travní plochu oséváme na jaře (od dubna do konce května) a na podzim (nejlépe v září, podle počasí již koncem srpna). Travní plochu nejprve odplevelíme. Můžeme použít 14 dní před výsevem totální herbicid (např. Roundup). Poté plochu vyrovnáme do naprosté roviny a zároveň tak kultivujeme. Použít můžeme lehkou zahradní mechanizaci nebo železné hrábě. Kultivace půdy je nutná do hloubky 5 cm. Zároveň do půdy zapravíme granulované dlouhodobě působící hnojivo (například Multigreen). Z povrchu poté odstraníme kameny a výsev trávníku může začít.
Pokud použijeme secí stroj, není předchozí kultivace nutná, urovnání povrchu však ano. Sejeme-li trávník ručně, je třeba vysít cca 2 až 3 kg osiva na 100 m2. Čili změříme plochu a zvolíme poměrné množství osiva. Jako rezervu oddělíme z celku cca 10%. Veškeré osivo rozdělíme na čtvrtiny a stejně tak oséváme plochu pozemku po čtvrtinách (samozřejmě můžeme zvolit i dělení na menší díly). Větší plochy oséváme zásadně secím strojem.

Po osetí plochy zapravíme semeno do půdy (0,5 až 1 cm hluboko). Povrch proto uválíme, postačí ji však i uhrabat. Uválením přitlačíme půdu k semenům. Je-li v daném období nečekané sucho, musíme plochu denně (ale opatrně) zalévat mžením (silný proud vody by způsobil vyholené plochy, které bychom museli později dosít). Do 14 dní by se měl povrch travní plochy zelenat.

1.6. Jak položit živý travní koberec

Plochu připravíme stejně jako před výsevem travního semene. Následně však upravíme její povrch 2 až 3 cm silnou vrstvou písčitého trávníkového substrátu, který se stane vynikajícím vegetačním podkladem pro trávníkový koberec. Připravený povrch mírně přitlačte (lehkým válcem, deskou) a dorovnejte vzniklé nerovnosti, jelikož koberec přesně kopíruje povrch. Ještě jednou mírně přitlačte, aby se při chůzi nebořil. Počítejte s tím, že vrstva výživné zeminy by měla mít alespoň 10 cm celkem. Travní koberec pokládáme 1 až 2 dny po dokončení úpravy plochy. Je též vhodné přidat do vrchní vrstvy namísto písčitého substrátu hrubší písek. A nakonec nezapomeňte, že povrch pozemku musí být pro pokládku travního koberce jemně rozrušen.

Travní koberec začínáme pokládat na délku, rovnoběžně s delší stranou pozemku. Pásy koberce na sebe musí těsně navazovat, nesmějí se však překrývat. Další řadu pokládáme vždy rovnoběžně s tou předchozí, ale tak, aby mezera mezi konci drnů jedné řady nenavazovala na mezeru v předchozí řadě. Mezery se musí střídat jako v cihlovém zdivu spáry. Přebytečné části drnů (rohy, okraje ploch, …) odřežeme ostrým nožem. Svahy drnujeme od úpatí k vrcholu a svisle či šikmo, nikoli vodorovně. Na travní drn nesmíme při pokládce vstupovat! Pokud je to přece jen nutné, položíme na něj široké prkno.

Položený travní koberec nakonec uválcujeme šikmo ke směru položených drnů. Na svazích a okrajích ploch travní drn zajistíme dřevěnými kolíky. Nebude tak docházet k posunu koberce před zakořeněním do podkladních vrstev. Ihned po ukončení pokládky plochu řádně zavlažíme.
Na každý m2 je třeba 15 až 20 litrů vody. Zálivku pak opakujeme v menších dávkách 1 až 3 x denně, ovšem v závislosti na počasí. Dva týdny od pokládky je denní potřeba závlahy 15 až 20 litrů na každý m2.

A nezapomeňte, že jednotlivé pásy travního koberce musí být položeny nejpozději do 24 hodin od sloupnutí z místa předpěstění. V opačném případě je musíme rozvinout na stinném místě a zavlažovat. Po dvou týdnech (základním prokořenění) můžeme trávník používat. Získáme hustý trávník bez plevele, odolný vůči sešlapání. Travní koberce se nesmí pokládat za mrazu, tedy od konce října do začátku dubna.

Nový trávník z travního koberce sečeme poprvé po dvou týdnech, nebo když tráva dosáhne výšky 7 – 8 cm. Sečeme šikmo ke směru položených drnů a trávník zkracujeme nejvýše o 1/3. To platí po celou dobu pěstování trávníku. Takto dokonalé travní plochy sečeme 2x týdně, v létě 1x týdně. Běžná výška sečení je 2 až 5 cm.

Travní koberce hnojíme dva či tři týdny od položení. Nejvhodnější jsou dlouhodobě působící hnojiva, která trávníku dodávají živiny 6 až 10 týdnů. Použít lze například Kristalon. Hnojivo lze bez potíží rozhazovat ručně.

1.7. Jak položit umělý travní koberec

Stávající trávník, respektive povrch, který chceme nahradit, je třeba nejprve vykopat. Dokonce je možné odstranit i pouze trávu (cca. 20 – 50 mm). Pokud je to někde třeba, vytvoříme okraje, kde použijeme dřevěné lišty, cihelné, kovové, či jiné hrany. Poté plochu vysypeme 5 mm silnou vrstvou písku či hlíny, udusáme a vyrovnáme. Její povrch musí být hladký a rovný, poté na plochu uložíme a upevníme prostupnou geotextilii – musí propouštět vodu. Umělý travní povrch pokládáme s drobnými přesahy, které později zařežeme. Dejte pozor na stejný směr vláken jednotlivých dílů koberce. Pokud je trávník položen správně, zmizí nám spojovací čáry.

Spojujete li dva a více kusů trávníku, tak si je nejdříve zarovnejte nahrubo. Poté přeložte kraje tak, aby se daly odříznout. Poté odpočítejte dvě řádky stehů a řez veďte mezi nimi. Na opačné straně odpočítejte tři řádky stehů a odřízněte. Právě odříznutím rozdílného počtu řádků stehů dosáhnete neviditelného spojení dílů. Nyní zkuste nasucho spojení dílů trávníku a ujistěte se, že spoj není na žádné straně vidět. Opatrně zařízněte trávu podél rohů. Ujistěte se, že dokonale sedí na podkladu bez zvlnění a nerovností. Postupujte pomalu a opatrně! Poté přeložte obě strany spoje dozadu. Odmotejte si pásku, abyste měli na obou dílech trávníku stejnou část. Odstraňte ochrannou fólii a opatrně na ni přitlačte trávník. Opatrně postupujte po délce spoje. Ujistěte se, že mezera mezi spojovanými částmi je po celé délce stejná. Několikrát se projděte po délce spoje, čímž zajistíte dokonalé prosáknutí lepidla. Nakonec narovnejte vlákna pomocí tvrdého kartáče. Na úplný závěr lze (není to však nutné) trávník vysypat pískem. Prodlouží se tím jeho životnost a docílíte přirozeného vzhledu.
Video: Jak položit umělý travní povrch

1.8. Celoroční údržba živého trávníku

Od prosince do února necháme trávník v klidu přezimovat. Již koncem března můžeme v závislosti na počasí (zima se může o měsíc i déle prodloužit) trávník poprvé posekat. V tuto dobu také bojujeme proti mechu, vyrovnáváme nerovnosti, provzdušňujeme, hrabeme listí, které na trávníku zbylo před zimou a trávník přihnojíme kombinovaným hnojivem. Chceme-li zakládat v dubnu nový trávník, zlikvidujeme nyní ten starý.

V dubnu zakládáme nové trávníky. Začínáme s přihnojováním stávajících trávníků, jejich sečením (ne více jak 2/3, u nových travních koberců 1/3), doséváme řídká místa, trávník také provzdušníme. Se zavlažováním trávníku začínáme v květnu, stejně jako s bojem proti plevelu. V letní sezóně trávník zavlažujeme, sečeme a přihnojujeme. Zavlažujeme ráno či večer, čímž omezíme výpar závlahy. Již na konci srpna lze zakládat nové travní povrchy, pozor však na dostatečnou závlahu a správnou travní směs. Ideální je k realizaci nových travních ploch září. Ve všech běžných činnostech kolem údržby trávníku pokračujeme i během října. Začátkem října lze ještě zakládat nové travní plochy.

V listopadu provedeme podzimní hnojení trávníku, naposledy posečeme a řídká místa můžeme dosít nejdéle do poloviny listopadu, ovšem v závislosti na počasí. Trávník provzdušníme a definitivně z něj odstraníme popadané listí.

Prostudujte si náš Kompletní podrobný kalendář údržby trávníku.

1.9. Umělé trávníky pro terasy a balkóny

Umělé travní koberce jsou elegantní náhradou za živé travní plochy bez ztráty svěží zelené barvy. Umělé travní plochy se vyznačují především schopností udržet si přirozený vzhled, dlouhou životností, nízkými provozními náklady, úsporou vašeho času a také životního prostředí. A právě na terasách, lodžiích a balkónech se bude umělý travní povrch vyjímat nejlépe. Umělý travní koberec stačí jen trochu postříkat vodou či zlehka shrabat listí a jiné nečistoty a je opět jako nový. Umělé travní povrchy lze pokládat na pevné plochy, stejně jako terasy s původní přirozenou zelení.

Balkón je předsazená konstrukce, která přečnívá přes nosnou zeď, nebo do ní může být i napůl zapuštěna (konstrukčně jde v tomto případě o kombinaci balkónu a lodžie). Šťastlivci, kteří mají balkón větších rozměrů, jej užívají docela často, například jako hlavní prostor pro grilovací párty či jiné akce. Povrch balkónu musí být odolný, lehce čistitelný, nesmí studit jako například dlaždice a musí tedy být příjemný i pro bosá chodidla. Proto se právě zde uplatňují umělé travní povrchy. Stejné je to i s lodžiemi, střešními, ale i zahradními terasami.

1.10. Barevné umělé travní povrchy

Umělý travní povrch nemusí být jen zelený. Nabízeny jsou barevné tóny umělých trávníků Living colours. Řada umělých travních porostů 'Living Coulours' představuje svět, kde barvy ožívají. Přitom si můžeme venku užít ten samý luxus a pohodlí, jaké máme doma. Nabízena je široká škála barevných provedení s cílem zpříjemnit co nejvíce atmosféru venkovní relaxace.

Kolekce Living Colours asociuje komfort, luxus a moderní venkovní bydlení a relaxaci. Otevírá nám nové možnosti k vylepšení a zpříjemnění nejen venkovního pobytu. Dokonale se totiž hodí i pro vnitřní využití. Nabízeny jsou role umělých travních koberců o šířce 2 a 4 metry, které není žádný problém seříznout podle individuálního požadavku.

Zdroj: www.ceskytravnik.cz

Zdroj použitých fotografií: www.ceskytravnik.cz, www.shutterstock.com
ČESKÝ TRÁVNÍK s.r.o. Poslat poptávku