Jaká bude naše nová zahrada?

Než začnete s plánováním zahrady, je třeba si uvědomit několik zásadních skutečností. Každý si zahradu představuje jinak. Důležitý je indivuální přístup, proto si před tvorbou plánu položte otázku: „Co má zahrada poskytovat právě naší rodině?“ Zahradu si naplánujte podle toho, co od ní očekáváte, podle svého vkusu, kdo na ní bude trávit svůj čas, co chcete na zahradě pěstovat a k jakému domu patří a kolik času chcete věnovat její údržbě.

Nejprve se podívejte do budoucna a stanovte si pevný plán. Zrovna dnes nezáleží na tom, že chcete bazén a máte malé děti. Důležité je mít vymezen prostor, se kterým počítáte pro určitý účel. Nezáleží ani na tom, zda si můžete dovolit zahradu budovat hned. V nejbližší době je podstané vybudování některých návyků. Někde uskladňujete odpad, určitými směry povede budoucí chodník a své místo má na zahradě třeba i uložení dřeva atd.

Správné načasování

„Kdy zakládáme zahradu?“ Nejideálnější řešení je zároveň spolupracovat s architektem, který staví dům a zahradním architektem. To ale není v mnohých případech možné. Častějším řešením je úprava zahrady již k postavenému domu, kdy se přizpůsobíte vnitřnímu uzpůsobení stavby. Prostor pozemku se rozděluje tak, abyste měli převažující podíl zeleně nad zpevněnými plochami. Pokud navážete spolupráci se zahradním architektem, snažte se o několik návštěv ještě před vznikem plánu zahrady, kdy je nutné promyslet různá řešení. Právě vám vyhovující návrh zahrady nemůže vzniknout na dálku. Architekt může předložit několik variant řešení, které si porovnáte a rozhodnete se.

Lokalita, začlenění zahrady do okolí

Dalším podstatným kritériem je „lokalizace plánované zahrady.“ Lidé v dnešní uspěchané době touží po kousku soukromí. Satelitní města, městské části, dům vedle domu, jsou nejčastější možností bydlení. Samostatně stojící dům bez sousedů se už moc nevidí. Venkov se pomalu proměňuje na satelitní městečka. Prostory se na úkor velkého domu zmenšují a na samotnou zahradu nezbývá příliš místa. A pokud má někdo to štěstí a má velký pozemek, dá přednost okrasné části (méně náročné na údržbu, trvalkové výsadby…) a menšímu prostoru na část užitkovou (zeleninové záhony, skleník,…), která je na údržbu časově náročná.
Nezapomínejte na to, že prostor určený k tvorbě budoucí zahrady má tvořit celek s vaším domem. Po celodenním shonu zde budete hledat útočiště, relaxaci, místo pro hru svých dětí. Barvy, tvary, seskupení rostlin, využití vody, různé textury, jsou záležitosti vjemů a  pocitů. Proto postupujte opatrně a pokud nemáte odvahu začít sami, zkontaktujte odborníky.

Náročnost na celoroční údržbu

Lidé jsou v mnohých případech pracovně vytíženi a jejich hlavním požadavkem je, aby zahrada vypadala co nejlépe bez velkého úsilí. Řešením je individuální přístup zahradního architekta (v přizpůsobení návrhu zahrady) a spojení moderních technologií, které nejsou závislé na lidském faktoru (např. automatické závlahové systémy).

Prostor se dá najít i na střeše

Někde panují tak stísněné podmínky, že není jiné možnosti, než si vytvořit kousek soukromí a zeleně na střeše. Toto řešení má určité nevýhody. Nelze počítat s tím, že si zde vytvoříte výsadbu ze vzrostlých stromů, volte však druhy, které jsou přiměřeného vzrůstu. Jednodušší je využití mobilní zeleně. Stinné zázemí vytvoříte pergolou porostlou zelení. Technické parametry jsou však otázkou pro odborníka. Velmi náročná je izolace střechy, navíc je nutná její dostatečná únosnost. Střechy se osazují extrémně odolnými druhy rostlin, výsadba je na střeše mnohem více exponována klimatickým vlivům než v terénu.

Zimní zahrada, prostředí pro dlouhé zimní měsíce

Další z možností využití prostoru pro příjemné posezení v pěkném prostředí je zimní zahrada. Stává se doplňkem jak pro domov, tak i pro zahradu, proto se snažte zvolit vhodný materiál a provedení, které budou k architektuře na vašem a vašeho pozemku (zahrady) šetrné. Velká různorodost materiálu působí chaoticky a neesteticky. Zimní zahrada poskytuje celoroční využití pro pěstování různých druhů rostlin. Jelikož jde o velké zasklené plochy, je zde v létě horko a v zimě chladno. Používání zimní zahrady je tedy limitované teplotou. I přesto je velice příjemnou záležitostí a s teplotami si snadno poradíte okenní fólií, ventilací a v zimě vytápěním.

Příjemná změna v husté zástavbě

Vertikální zahrada je komplex zeleně tvořený z kovové opěrné konstrukce a poměrně velkého množství rostlin. Používají se rostliny, které pro svůj růst potřebují minimum substrátu nebo dokonce žádný. Konstrukce je opatřena plstí, která slouží k uchycení roslin. Druhy používanými pro rostlinné stěny jsou například různé popínavé rosliny, orchideje, kapradiny, některé traviny, begonie, plazivé či padající rostliny rostoucí do výšky. Živný roztok protéká konstrukcí a zásobuje rostliny živinami. Vertikální zahrady mají uplatnění v omezeném prostoru.V místech, kde pro zeleň nezbývá příliš místa, nebo ve velkých vnitřních prostorech (nákupní centra, velké haly, atria, …). Vytváří izolační vrstvu, čistí ovzduší, jsou zajímavým estetickým doplňkem. Výsadba tvoří neobvyklé obrazy, zátiší, a je velkým uměleckým dílem. Realizace vertikální zahrady je však záležitostí pro odborníka. A cena živých stěn bude vysoká.

Plánování konkrétní svažité zahrady

Konkrétní zahradu, kterou v rámci seriálu „Budujeme zahradu“ plánujeme, využívá mladá rodina. Pozemek je orientovaný na jih. Součástí zahrady je starší rodinný dům postavený pod mírným svahem. Pozemek je mírně zamokřený. Nejvíce podmáčené místo u domu je před hlavním vchodem, kde je vysoká hladina spodní vody. Po každém dešti či tání sněhu je tato část pozemku zamokřena. Majitelé domu vykopali ve sklepě dva metry hlubokou jámu, která slouží jako studna, jejíž vodu využívají k zavlažování zahrady. Domnívali se, že by tak mohli vyřešit problém se zamokřením prostoru před domem, k tomu však nedošlo.

Na zahradě je několik vzrostlých stromů a keřů, které mají nevzhledný růst. Výsadbu tedy doplníme o nové ovocné stromy a keře. Zahrada bude sloužit částečně jako užitková i okrasná. S minimálními nároky na údržbu.

Jak budeme postupovat?

  1. Konzultace s majiteli pozemku
  2. Vyhotovení plánu
  3. Vyřešení odvodnění pozemku
  4. Řešení svahu
  5. Geometrie prostoru
  6. Možnosti rekeačních míst
  7. Správná volba zeleně