Průběžná celoroční údržba v zahradě

V tomto díle neřešíme každodenní práce v zahradě, ale udržovací úkony pro její pěkný a zdravý vzhled. Jak roky ubíhají, mění se i potřeby zahrady vůči jejím uživatelům. Jednoduchá řešení zahrady nám usnadní péči o ni i ve vyšším věku. 

V průběhu roku se kompletně celá zahrada mění. Působení slunce, větru a mrazu má za následek opotřebení materiálů. Růst rostlin v zahradě se snažíme udržet v rovnováze, skalničky velmi často dělíme na trsy, záhony celoročně odplevelujeme a podobně…

Drobné stavby v zahradě

Stavby v zahradě jsou většinou postavené ze dřeva, kovových konstrukcí, skla a různých umělých materiálů. Dřevo však velmi často podléhá škůdcům a hnilobám. Proto vždy na podzim obejdeme všechny drobné stavby v zahradě a překontrolujeme jejich stav.

Pergoly porostlé popínavými rostlinami musíme nejdříve zbavit rostlin, pečlivě prohlédnout všechny části a potom vhodně ošetřit konzervační látkou nebo nátěrem. Podzim je navíc vhodnou dobou pro prořezání popínavých rostlin. Ty se již na nátěrem ošetřené dřevo nevyvazují, poněvadž by uhynuly.

Střešní zahrady

Střešní zaharady jsou velmi vytížené vlivem počasí a proto na ně nesmíme zapomínat. Průběžně kontrolujeme střešní konstrukci, zda je vše v pořádku, dále se soustředíme na elektrickou instalaci na zdech. Mezi nejdůležitější faktory pro bezproblémové využití zahrady je účinné odvodnění s dobrým spádováním do výpustních kanálů a pak do čistého odpadního potrubí. Pro vitální růst rostlinek v mobilních nádobách používáme vhodných hnojiv. Rostliny, které vyžadují zazimování, i s nádobami zazimujeme, respektive uskladníme na chladnějším a suchém místě, kde však nehrozí mrazy. Velmi podobná údržba je i u balkónů, lodžií a teras, respektive u rostlin zde umístěných v mobilních nádobách.

Skleníky a pařeniště

Výhodu mají kovové konstrukce, které vyžadují méně pozornosti oproti dřevu, což je jejich předností. Nátěry na dřevěných konstrukcích je nutné opakovat každé dva roky. Sklo musí být čisté, aby propouštělo co nejvíce světla. Skleněné tabule mějte navíc vždy nějaké v rezervě pro případnou výměnu. U zimní zahrady a u vytápěného skleníku představuje malá prasklina velké ztráty tepla. Základem je udržovat stavby v čistotě a pořádku, aby bylo jakékoli poškození snadno viditelné a co nejdříve také odstraněno.

Svahy na zahradě

Změny terénu (umělé svahy) vytvořeného násypem zeminy s čerstvou výsadbou - to je místo, které bychom měli pravidelně kontrolovat. Přesvědčte se, zda je násep na svém místě a nezapůsobil zde sníh a déšť. K lepšímu udržení svahu poslouží drátěná či plastová síť, přes jejíchž oka zasázíme výsadbu. Toto řešení je velice vhodné pro strmé svahy. Kosené náspy prohlédneme a uschlá místa trávníku doplníme čerstvými drny. Méně často využívané plochy dosejeme travním semenem.

Zamokřená zahrada

I kontrola odvodňovacího systému zamokřené zahrady má být pravidelná. Kontrolujeme stav poškození a zda není potrubí někde zanesené. Povrchové odvodnění se snadno zkontroluje a odstraní se z něj veškeré nečistoty.

Půda

Půdou se zabýváme hlavně na podzim, mimo některých běžných záležitostí, jako je pletí. V tomto období zapravujeme do půdy organická hnojiva - hnůj, kompost, případně vzrostlé zelené hnojivo. Vlivem mrazu a zimní vláhy se pak půda připraví na nové období a už brzy zjara bude v plné síle.

Voda a vodní plochy

Zahradní jezírko s čistou vodou je výsledkem harmonie společenství rostlinstva a živočichů. Dalo by se říci, že se jezírko v prvních letech vypouštět nemusí. Dobré je, když je jezírko průtokové a čištění tak probíhá samovolně. V podzimním období na jezírko nátáhneme ochranou síť proti spadanému listí, tak zabráníme velkému znečištění. Popraskané betonové rybníčky můžeme rychle opravit položením černé fólie, která je k dostání v obchodech. Položení fólie předchází kontrola, zda někde nejsou ostré hrany. Bazény před zimou vypouštíme a je dobré uklidit i jejich okolí. Zazimování bazénu může být poměrně složitou záležitostí, pokud je navíc bazénová voda přihřívána solárními panely či tepelným čerpadlem. Je nutné přesně dodržet pracovní postup. Šetrně musíme zacházet i s bazénovou technikou, stejně tak musíme důsledně zazimovat i zavlažovací systém a vůbec zavlažovací prvky zahrady - nikde nesmí zůstat voda.

Schodiště, rampy a oplocení

Aby bylo v naší zahradě bezpečno, je nutné postarat se také o schodiště, rampy a oplocení. Jestliže jsme stavěli tyto stavby nové, není třeba se zatím znepokojovat. Pokud jsme je však rekonstruovali, je lepší si čas od času vše prohlédnout. Schodiště musí být pevné a stabilní. Jakmile zjistíme nějaké nerovnosti, je třeba začít s opravou. Oplocení bývá často dřevěné, takže se nevyhneme ošetření vhodným nátěrem, který však vyžadují i kovové materiály. Zkontrolujeme také sloupky, jestli zde nezapracoval mráz. Je nutné překontrolovat hlavice sloupků a je také třeba odstranit poškozené části dřeva dřevěných plotů, nahradit je novými a ošetřit nátěrem.

Živé ploty

Údržba tvarovaného živého plotu je rozdílná v závislosti na jeho typu, respektive použitých rostlin a našeho požadavku na tvar plotu. Některé rychle rostoucí dřeviny jako ptačí zob, zimolez a hloh potřebují občasné stříhání během celého roku, aby působily upraveným dojmem.
Jiné dřeviny se stříhají v červenci a v srpnu a pak znovu až v říjnu, kdy se odstraňuje druhotný přírůstek po prvním stříhání. Do této skupiny patří zimostráz, habr, cypřišek Lawsonův, buk, cesmína ostrolistá, hlohyně, tis obecný a kalina. Jiné druhy stříháme jen jednou za rok jako například bobkovišeň. Velkolisté druhy se doporučuje stříhat zahradnickými nůžkami. 
Volně rostoucí živé ploty se udržují minimálně. Odstraňujeme hlavně mrtvé dřevo. Nemají se však setříhávat, protože bychom si mohli odstarnit květní pupeny. Druhy, které kvetou na letošních výhonech, se prostříhávají na jaře nebo v zimě. Jde o hortenzie, komule, třezalku, levanduli. Jiné kvetou na výhonech z předcházejícího roku a prostříhávají se hned po odkvětu. Jsou to dřišťály, kdoulovec, zlatice, rakytník. Dalšími druhy jsou ty, které potřebují málo pozornosti. Jako třeba hebe, pěnišníky, dřišťál Thunbergův a skimie.

Materiály v zahradě

Pevné povrchy tvořené dlažbou, kameny nebo cihlami kontrolujeme hlavně kvůli bezpečnosti. Je důležité, aby se dlažba nerozlézala a spáry byly pevné. Štěrkové plochy je čas od času nutné odplevelit a to buď ručně, nebo pomocí herbicidů. S chemií však opatrně, protože herbicidy musíme použít jen na místo, kde potřebujeme odstranit plevele, jinak si zničíma všechny rostliny, které přípravkem zasáhneme. Dřevěné plochy je dobré (pokud nestačí vyschnout na slunci) vydrhnout kartáčem na jaře a na podzim. A opotřebované dřevo pak raději vyměnit. Pro příležitostné opravy je dobré si uložit dřevo venku, aby přirozeně stárlo, musí však být dostatečně zakryté shora, z boků mu zase umožňujeme dýchat.

Trávník

Pokud jste se rozhodli pro pěstný trávník, pak vás během roku čeká docela dost práce. Vzrostlý a dobře ujmutý trávník se doporučuje sekat jednou týdně, maximálně jednou za dva týdny. Když se příliš opozdíme se sečením, neměli bychom trávník sekat více jak o jednu třetinu. Jestliže ho posekáme z větší části, může utrpět šok a tvořit nepěkná zežloutlá místa.
V místech zahrady, kde se tvoří v trávníku mech, je třeba provádět vyhrabávání mechu speciálními hráběmi, nebo na větších prostorách vertikutátorem. Tímto postupem se trávník provzdušní a odstraní se také stará tráva. Hnojit můžeme až třikrát ročně běžnými hnojivy, která jsou k dostání v obchodě. 
Pokud tedy nemáte zájem zabývat se ve své zahradě stále jenom trávníkem a jeho údržbou, můžete si vysít například luční louku. Veškerá údržba pak spočívá v tom, že ji prostě vysejete (pokud se některé druhy neujmou, můžete dosadit i větší sazenice), dvakrát za rok pokosíte a plochu v podstatě dál neřešíte. Vše se přitom obejde bez chemie.

Ovocné dřeviny

V únoru až březnu nastávají vysoké teplotní rozdíly mezi dnem a nocí. Nejvíce tak dochází na jihozápadní straně kmene stromu, kde může kůra až odpadat. Pokud si v tomto období uděláme procházku po zahradě, upozorní nás barevné změny na kůře. Při tomto zjištění lze kůru ošetřit sadařským balzámem, nebo ji jakýmkoli způsobem zakrýt. Použít můžeme pytlovinu, chvojí, případně i papírový karton.
V této době je také čas na řez. Základní zasadou je, že nikdy neřežeme v mraze a ve vlkhém počasí, jinak hrozí, že strom poraníme. Vždy musí být bezmrazé a suché počasí. Jedná se především o zmlazování mladých jabloní a hrušní, které řežeme od poloviny listopadu až do začátku února. Prosvětlovacím řezem udržujeme bujné jádroviny od poloviny prosince až do února. Staré, nekvetoucí stromy, seřízneme před květem v březnu až dubnu.
Koncem února můžeme řezat všechny stromy, ktreré jsou na stanovišti déle než pět let. Peckoviny prořezáváme pokud možno olistěné, v červenci prořezáváme třešně (při a po sklizni) a na konci léta višně, švestky broskve a meruňky. Mladší stromy řežeme na jaře po opadnutí mrazů. Jinak hrozí jejich poškození.
Aby nám mráz nepoškodil kvetoucí ovocné stromy (ledoví muži), po mrazivé noci je vždy brzy ráno zalijeme rozprašovačem a jemně zamlžíme. Pro bohatou úrodu lze okamžitě po odkvětu provést postřik proti chorobám a žravým škůdcům. 

Okrasné záhony

U okrasné výsadby nám její celoroční údržbu velmi ovlivňuje to, jaké druhy zde vysadíme. Na jaře kvetoucí cibuloviny, stálezelené druhy a trvalky jsou kombinací, která nám dokáže na zahradě stále něco nabídnout. Použití vytrvalých trav vnese do zahrady něco exotického. Zakůrovaná výsadba nás poměrně dobře zbavuje celoroční starosti s odplevelováním.

Koření a byliny v zahradě

Byliny, které mají využití v kuchyni, ať už se jedná o bylinky do čajů nebo salátů či bylinky určené k dochucování tepelně zpracovávaných pokrmů, zastříháváme je během celého roku. U některých druhů postačí zaštipování, některé musíme ostříhat nůžkami. Vytrvalé druhy na podzim rozsadíme (dělením trsů), aby se mohly v dalším roce rozrůstat.

Cibulnaté a hlíznaté rostliny

Podle toho, jaké druhy pěstujeme, se o ně také musíme starat. Některé jsou mrazuvzdorné a tím pádem nám odpadá starost s uskladněním na zimu. Přes zimu vydrží sněženka, bledule, konvalinka, narcisy a jiné. Vyjmout z půdy ale musíme kany, jiřiny, begonie a mnoho jiných druhů. Než je uklidíme na zimu, musí být očištěné a suché.

Pokud máme rozkvetlý trávník časně kvetoucími cibulovinami, musíme mít trpělivost před prvním sečením a nechat cibuli zatáhnout. Potom se nám po dlouhé zimě znovu odmění drobnými kvítky.

Zahrada v květináči

Tento drobný ekosystém vyžaduje v průběhu roku zvláštní péči, jelikož je závislý jenom na tom, kolik času mu budeme věnovat. Kompaktní vzrůst rostlin je podmíněn pravidelnou péčí. Včasným zaštipováním, pravidelnou zálivkou, občasným přihnojováním. Na konci sezóny mobilní nádoby uklízíme na chladnější a suché místo, některé druhy přezimujících rostlin se hodí i do vyhřívané zimní zahrady. 

Průběžná údržba v námi projektované zahradě:

V průběhu roku bude třeba kontrolovat drobné dřevěné stavby, jako je pergola a přístřešek pro auto. Pozornost si také zaslouží čerstvě osázený svah, zda se všechny rostliny přijmou a zda se svah přiměřeně zpevní a nebude se již pohybovat. Práce bude samozřejmě i v ovocné části zahrady a nutná bude i průběžná péče o živý plot. Jellikož je prostor zahrady poměrně velký, sečení a další péče o trávník zaberou také dost času. Pro pěkný a zdravý vzhled zahrady je nutné ji udržovat a předcházet tak zbytečným škodám.