Zakomponovaná schodiště a rampy

Pěkné a dobře zakomponované schody dovedou nahradit různé nefunkční architektonické doplňky zahrady a jsou její dominantou i doplňkem domu. Správně vystavěné schodiště má být místem pro rozhled či chvilku zastavení. Proto se snažíme využít co nejvíce prostoru a schody vést co nejdelší cestou, aby nebyly více překážkovou dráhou. 

Jednotlivé stupnice zahradního schodiště mají být široké, mírné a nízké. Příliš strmé a krátké schody působí nepřirozeně a jsou nebezpečné. Schody mají nejen svou praktickou funkci, kdy nám pomáhají překonávat výškové rozdíly v zahradě, ale jsou také estetickým a dekorativním prvkem, který dotváří celistvost obrazu.

Materiál vybraný pro výstavbu schodů nám v podstatě bude diktovat jejich tvar. Vzhled ovlivní stavba opěrných zdí a výběr dlažby, kterou použijeme na začátku a konci schodiště.

Nepěkná místa v okolí schodiště nevhodná k sečení lze vyplnit opěrnou zídkou, která zároveň chrání schody po obou stranách.Schodiště můžeme vést do různých stran, plošinkami vznikne prostor pro chvilku zastavení. K ozvláštnění přispěje kombinace materiálů, různých tvarů a velikostí

Obecně platí, že materiál používaný v zahradě se dobře kombinuje s materiálem určeným pro schodiště. Opakující se prvky působí harmonicky a ucelují kompozici. Materiály a jejich kombinace jsou různorodé (kámen a cihla, kulatina a štěrk, velké kamenné šlapáky a malé oblázky, mozaiková kamenná dlažba s prorostlými nízkými rostlinami a podobně).

Betonové schody

Beton je materiál velice odolný, ale někdo by mohl namítnout, že vypadá nepřirozeně. Existují však různé metody, jak beton opracovat (narušení povrchu). Opěrnou zídku můžeme vystavět z kamenů, nebo z dutých betonových tvárnic (ty lze osadit rostlinami), případně betonových palisád. Z betonových palisád a výplně stupňů lze vytvořit i schodiště. Nabízí se mnoho způsobů, jak beton a betonové výrobky použít.

Prefabrikované dílce

Jsou cenově výhodnější než beton a při použití na menší plochu jsou snadno sestavitelné Jako materiál pro výstavbu opěrné zídky můžeme použít kameny, nebo zapuštěné dřevěné, betonové, dřevoplastové či plastové kůly do země (palisády).

Monolitické schody

O těchto schodech se dá říci, že jsou to schody „šité na míru“. Díky tvárnosti betonu lze monolitické schodiště dobře vytvarovat. Problém je jen s jeho dopravou na místo a usazením - bez těžké stavební techniky a dopravy na korbě nákladního vozu se neobejdeme. Obtížná je i případná budoucí manipulace, proto je monolitické schodiště nutné dobře a trvale usadit.

Cihlové schody

Mají dlouholetou tradici a své místo v zahradní architektuře. Cihly se hodně používaly jako zbytkový materiál při stavbě domu. Pro výstavbu schodů máme dvě možnosti. Buď položíme cihly rovnou na pískové lože (častým jevem je prorůstání trávy mezi spáry), nebo usazujeme cihly do cementu (pevnější varianta).

Dřevěné schody

Dřevo je určitě velice vhodné na použití pro výstavbu schodů. S tímto přírodním materiálem se v zahradě dobře pracuje. Dřevo musí být ošetřeno impregnací, aby bylo chráněné před rychlou zkázou. Polena se můžou zapustit do země a vystužit štěrkem nebo pískem. Další možností vytvoření zajímavých dřevěných schodů jsou dřevěné nízké kuláče z kmene stromů. Vypadají podobně jako kamenné šlapáky. Použít však lze i obdobu konstrukce teras z terasových prken či tradiční dřevěné schodiště, běžné jinak v interiérech - důležitá je volba materiálu a impregnace. Dřevo se hojně používá i v kombinaci s jinými materiály.

Železniční pražce

Jde o velice dlouho používaný materiál, kterým lze vytvořit zajímavé prvky v zahradě. Bohužel v dnešní době se jejich používání nedoporučuje z důvodu napuštění toxickými látkami. Tyto látky jsou nebezpečné jak pro člověka, tak pro zvířata a neprospějí ani rostlinám, jejichž plody či listy zrovna nebudeme konzumovat.

Kamenné schody

Kámen je snad nejčastěji používaný materiál pro vytvoření schodů v zahradě. Působí v kompozici přirozeným dojmem a nepodléhá skáze jako dřevo. Tvary, barvy a různorodost kamene umožňují mnoho kombinací i způsobů položení. Opět platí, že tímto přírodním materiálem lze různě prolínat celou zahradou. Ploché schody vytvoříme položením různě velkých plochých kamenů, kolem nichž vystavíme kamenou zídku. Zajímavě působí schody zarostlé nízkými rostlinami (bylinky - mateřídouška, římský heřmánek a jiné, běžně ale i jen travinami).

Zatravněné schody

Zatravněná plocha, kdy je každý stupeň zakončený cihlou či jiným materiálem dává schodům příjemný venkovský charakter. Nepraktické je však takové schody sekat.

Kovové schody

Mezi nejodolnější materiál určitě patří kov. Pro své kvality je ale dražší. Z ušlechtilých kovů se například používá ocel v podobě ocelových roštů. Kov musí být natřený správným nátěrem a žárově pozinkovaný. Takovéto schody se velice často používají i jako venkovní schodiště požární.

A ještě jednou zdůrazňujeme - POZOR na dřevěné železniční pražce, které se do nedávné doby používaly jako běžný materiál do zahrady. Železniční pražce jsou napuštěné impregnačními prostředky, které obsahují toxické látky nebezbečné zdraví. Proto se nedoporučuje tento matriál používat v zahradě ani v obytných stavbách. V současné době je navíc docela obtížné se k tomuto materiálu dostat a použít jej pro osobní účely. 

Rostliny vhodné pro schodiště

Pro příjemný dojem ze schodiště a splynutí se zahradou použijeme rostliny. Můžeme je vysadit okolo schodů, nebo je vsadit přímo mezi stupně (do podstupnic z hlíny). Důležitý je správný výběr rostlin. Musí být odolné a nesmí mít příliš bujný růst. Nevšední jsou byliny, které po rozšlapání krásně zavoní . Nízce rostoucí mateřídouška (Thymus), římský heřmánek (Chamaemelum nobile), polej (Pulegium vulgare). Výsadbu uděláme nerovnoměrně, aby působila přirozeným dojmem. Každé schodiště je pěkné osadit rostlinami, které je doplňují.

Rampy na zahradě

V zahradách vybudovaných v různých výškových úrovních se obtížně manipuluje s kolečkem a s různými zařízeními pro údržbu. Pokud máme dost místa, je možné vybudovat podél schodů rampu (zpevněnou cestičku). Při mírném svahu postačí vybudování několika schodů a zbývající terén upravit do mírného svahu. U obou možností je údržba a ošetřování rostlin problémem.

Bezpečnost zahradních schodů

Hlavním kritériem bezpečnosti schodů je jejich pevnost, materiál a spád. Příliš hladký materiál se může stát při dešti kluzký. Pokud nedodržíme dostatečný spád, tak v zimě schody namrzají a tvoří se na nich led. Proto mají schody určité parametry, které bychom měli při stavbě dodržet. Výška každé podstupnice by měla být asi 150 mm a nášlapné plochy by neměly být užší než 380 mm. Počet stupňů stanovíme tak, že si nejdříve musíme zjistit výškový rozdíl svahu (zjistíme vzdálenost), kterou vydělíme výškou podstupnice. Při stavbě začínáme vrstvou štěrku (o výšce 100 mm), na kterou navrstvíme vrstvu betonu. Potom pokládáme vybraný materiál. Druhou možností je položení materiálu rovnou do štěrkového lůžka tzv. „na sucho,“ ale i přímo do hlíny svahu, vytvarované rýčem do tvaru schodiště. Každé vícestupňové schodiště bychom nakonec měli opatřit zábradlím.

Schodiště v námi projektované zahradě

I v námi projektované zahradě je nutná výstavba schodiště. Dlouhý svah okolo 30 metrů, který má sklon více než 40 stupňů rozdělíme dvěma schodišti. Jako materiál použijeme velké placáky. Opěrné zídky po stranách schodiště vystavíme také z kamenů. Okolo schodiště vysázíme rostliny (nízké polštářové skalničky - mydlici, levanduli, mateřídoušku, oregano; nízké okrasné trávy, kamejku, hvozdík a půdokryvné dřeviny - skalník, jalovec; viz. ZDE). Stávající spodní a horní kamenná přístupová schodiště k domu budou zatím ponechána v původním stavu.