Svahy na zahradě a jejich zpevnění

Pokud vlastníte pozemek, který je svažitý a nevíte si s ním rady, nezoufejte. Členitý terén v  zahradě není vůbec na škodu, spíše naopak. Co se týká výtvarného dojmu, působí velice zajímavě. Složitější je však technické řešení svahů a jejich zpevnění. V dnešní době se nabízejí  různé možnosti využití materiálů a jejich kombinací ke zpevnění i těch nejprudších svahů.

Sklon svahu

Mírnější svahy kolem 20 stupňů je možné osít travním semenem, na svahy nad 30 stupňů pokládáme travní rohože (nedochází k vyplavování osiva), které uchytíme k terénu ocelovými skobami. Svahy mezi 30 až 40 stupni jsou náročnější pro výsev travního semene a maximálními možnými sklony pro údržbu travní sekačkou. Proto takové svahy raději zpevníme velkými kameny a osadíme nízkými konifery a skalničkami.

Poloha svahu vůči domu.

Pokud je Váš dům pložený nad svahem, neměla by být hranice svahu v blízkosti domu. Dům by mohl působit nestabilně. Proto upravíme terasu nad svahem tak, aby byla zajímavá s dostatečně velou terasou osázenou různými rostlinami pro její zpevnění.

V druhém případě, kdy je svah za domem, je také důležitým faktorem terasa. Svah v blízkosti domu navozuje stíněný dojem. Proto přemístěním zeminy okolo domu a zvětšením prostoru pro terasu oddělenou stabilní a pevnou zídkou s dobrou drenáží získáme zajímavý prostor pro další kompozici.
Další možností je, když máme svah před i za domem. Takový terén je ideální pro vytvoření protékajícího potůčku celou zahradou.

Expozice svahu a výběr rostlin

Podle orientace svahu vybíráme konkrétní rostliny. Na severní svah jsou vhodné jiné druhy rostlin než na jižní. V zahradnictvích a stromkových školkách je nabízené nepřeberné množství druhů rostlin.

Zpevnění svahu

Svahy kolem 30 stupňů a více můžeme prokládat velkými kameny, které zakotvíme do povrchu svahu a svah osázíme půdokryvnými rostlinami, nízkými konifery a různými druhy skalniček i dřevin, které se postuně rozrostou a svah zpevní svou kořenovou soustavou. Svah tak využijeme jako skalku.

Rozčleněním prudkého svahu pomocí opěrných zídek lze vytvořit terasovité uspořádání zahrady. Výsledný efekt může být okouzlující, ovšem samotné provedení je náročnější technický problém a vyžaduje větší investici. 
Při terénních úpravá se neobejdeme bez těžké techniky a naplánování. Je nutné počítat s velkou zátěží opěrných zídek, které musí mít dostatečně pevné základy (nasáklá půda po dešti či jarním tání). S organizací práce a projektu vám pomohou odborníci.

Materiál pro opěrné zídky

Nejpřirozeněji samozdřejmě působí přírodní materiál. Kámen a dřevo jsou odjakživa nejcenější surovinou pro stavby. Každý kámen je originál jak tvarem tak vybarvením, proto má své místo i v zahradní architektuře.Vhodně doplňuje venkovní prostředí zahrady a neodmyslitelně patří do zahrady se starším domem i novostavbou. Kámen vzbuzuje pocit, který u uměle vyrobených materiálů nenajdeme.
Zídky z přírodního kamene mají široké uplatnění. Kameny lze skládat na sucho a pokud se pouštíme do vyšší zídky použijeme na spojení maltu. Kámen je však dnes drahou záležitostí, pokud nemáme nějaký vlastní zdroj.

Obstojnou náhražkou se proto stává beton. Dávno už neplatí, že beton je jen šedivý. Na tomto materiálu je vidět velké zlepšení. Beton se přibarvuje do různých barev a dokonce se dělají povrchové úpravy , aby vypadal starší a opotřebený jako kámen a cihly nebo dřevo. Má velké možnosti ve vytváření tvarů a využití. Díky velké variabilitě, dlouhé životnosti a cenové dostupnosti (dnes je levnější než přírodní kámen a dokáže ho i věrně napodobit) se beton používá i v moderní architektuře. Z betonu se vyrábějí dlažby, svahovky na terénní úpravy, vegetační (zatravňovací) dlaždice, palisády určené k vystavění schodů či zpevnění svahu zídkami, případně plotové dílce.

Vzahradách na svazích najdou uplatnění právě betonové palisády a svahové tvárnice (svahovky). Vyrábějí se v různých tvarech (kruh, půlměsíc), nebo jsou nepravidelné. Používáme je ke spevnění svahu nebo k výstavbě nějakého zákoutí. Stavba ze svahových tvárnic není složitá. Může mít různou výšku i sklon s nejrůznějším zakřivením.
Obecně platí, že čím prudší je svah, tím musí být terasy stabilnější a dostatečně pevné vyzděné zídky.

K členění pozvolného svahu lze použít dřevěné palisády. Při výběru dřeva dbáme na to, aby bylo správně ošetřené. U každého kusu dřeva si ověříme druh impregnace. Čím kvalitnější impregnace, tím větší životnost dřeva.

Efektivní zpevnění svahu pomocí gabionové konstrukce

Gabionové konstrukce jsou samonosné drátěné koše naplněné přírodním materiálem. Používají se ke zpevnění svahu a působí staticky. Někomu by mohl vadit jejich nepřirozený vzhled, ale pokud se s nimi pracuje s citem a vhodně se zakomponují, určitě nenarušují okolí. Gabionové konstrukce mají odhlučňovací schopnost, taže to určitě ocení ti, kteří mají dům v blízkém sousedství s frekventovanou komunikací. Další výhodou je, že se dají použít v každém ročním období (jediným požadavkem je, že musí být při pokládce sucho, kvůli dostatečné stabilitě celé konstrukce). Gaboinová kostrukce se dobře snáší také s vodou, kamenou náplní respektuje vodní režim pozemku, netvoří vodě překážku.

Řešení svahu pomocí moderních materiálů

Kokosová rohož je vyvinutá pro zpevnění strmých svahů, je to unikátní spojení dvou materiálů (Plantex a přírodního kokosového vlákna) tzv. 2 v 1. Skládá se z textilie zabraňující prorůstání plevelů, zároveň drží vlhkost v půdě a neuvolňuje třísloviny. Používá se na velmi strmé svahy, které dostatečně zpevní. Vrstva kokosových vláken přitom vypadá velice přirozeně (vzhledem nahrazuje vzhled mulčovací kúry, která však ze strmých svahů padá - netvoří kompaktní, spojený celek), zabraňuje prorůstání plevelů, udržuje vlhkost a propouští hnojivo, vzduch i vodu. Kokosová rohož je lehký materiál, který má životnost 2 až 3 roky.

Zatravňovací plastová dlažba

Je snadným řešením pro zpevnění venkovních ploch bez uzavření půdy. Zatravňovací plastová dlažba má spoustu výhod. Bez větších problémů ji ploží i amatér za krátký časový úsek, nízké jsou její náklady na přepravu, vysoká nosnost, patentovaný bezpečnostní spojovací systém. Materiál je protiskluzný a nerozbitný, odolávající povětrnostním vlivům. Umožňuje snadný růst vegetace a nechá dýchat povrch zahrady. Snadná je manipulace s vegetační dlažbou a jednoduché je upravení jejích okrajů (ruční pilou, bruskou). Zatravňovací plastová dlažba má mnohostranné využití - kromě tradičního budování příjezdových cest na pozemek i na pozemku či parkovišť je lze použít právě i pro zpevnění svahu.

Geomřížovina

Geomřížovina má využití hlavně u velice strmých a členitých svahů. Její hlavní výhodou je bezproblémová realizace staveb a použitelnost v oblastech, kde hrozí riziko posunu svahu, vyžadujeme menší zásah do krajiny, je nutné uspořit místo v oblasti koruny svahu následkem strmějšího provedení svahu (vyšší smyková pevnost), vyžadujeme vysokou hospodárnost, která je zde daná využitím stávajícího půdního materiálu a krátkou dobou zhotovení. Geotextilií uspoříme náklady na přípravu půdy, svah vhodně zazeleníme a zpevníme i bez použití těžké techniky. 

Schody

K pohodlnému překonávání výškových rozdílů v zahradě potřebujeme postavit venkovní schodiště. Materiál můžeme použít různý, podle toho jaký máme vkus - kámen, beton, betonové či dřevěné palisády a další. Je dobré ladit venkovní schodiště s již použitým materiálem v zahradě a s domem, jeho vzhledem a případnými obklady. Po venkovním schodišti se musí příjemně chodit. Na rozdíl od toho interiérového je vhodné konstruovat širší a pokud je to možné, pak i nižší stupně venkovního schodiště. Výšku stupňů však ovlivňuje sklon svahu.

Popis osazení svahu:

1) Cotoneaster horizontalis (skalník vodorovný)
2) Picea pungens - "GLAUCA GLOBOSA" (smrk stříbrný)
3) Juniperus Comunis - "HIBERNICA" (jalovec obecný)
4) Lavandula angustifolia (levandule úzkolistá)
5) Lithospermum diffusum (kamejka - skalnička)
6) nízké okrasné trávy

Řešení svahu konkrétní zahrady

Naše řešená zahrada má svažitý terén, který jí přidává na zajímavosti. Majitelé domu potřebují jednoduché řešení, které nebude příliš nákladné. Svah je strmější než 20 stupňů a exponovaný na jižní stranu, proto jsme se rozhodli pro osázení půdokryvnými rostlinami, nízkými konifery a nízkými trvalkami. Druhy rostlin budeme vybírat z poléhavých skalníků (Cotoneaster), jalovců (Juniperus), ze stálezelených druhů brslenu (Eonymus) a z nevymrzajících vřesů (Erica). 
Po zakořenění rostlin se svah zpevní a bude minimálně náročný na údržbu. Kvůli jednoduššímu překonání výškového rozdílu začleníme do svahu schody. Použitý materiál ještě nebyl s majiteli konzultován, vzhledem k již existujícím kamenným schodištím na pozemku však předpokládejme opět kámen. Kámen je pro majitele pozemku navíc snadno dostupný.