Jak zavěsit skládací, otočné a posuvné dveře

Dveře slouží k oddělení místností z důvodu bezpečnosti, hlučnosti, prašnosti atd. Jsou pevnou součástí rodinných domů, obchodů, škol a dalších staveb. Používáme přitom více typů dveří. A součástí dveří je právě kování, na které jsou dveře usazovány na zárubni, která je osazena ve stavebním otvoru. Výjimku představuje právě stavební pouzdro a kolejnice na zavěšení dveří posuvných (do pouzdra či na stěnu) a také zavěšení dveří skládacích a otočných.

Zavěšení skládacích dveří

Dvojdílné skládací dveře dostaneme i s návodem na jejich zavěšení. Pokud jsou rozměrově přizpůsobeny, je zavěšení jednoduché. Interiérové dveře mají vodící kolej a tu upevníme na horní vnitřní stranu rámu. Vodící čepy zasuneme do otvorů vyvrtaných v horních rozích dveří. Jeden se otáčí a druhý klouže po vodící koleji.

U harmonikových dveří upevňujeme rám kolem dokola zárubně. Zde není šířka zárubně tak důležitá jako u jiných typů dveří. Sestavené dveře upevníme velice snadno. Jednoduše je usadíme do vodící koleje. U některých druhů tohoto typu se musí nejdříve sestavit dveře a poté upevníme konzolu, která zakryje mechanismus v horní části rámu. Konzolu uřízneme podle šířky dveří.

Zavěšení otočných dveří

Nejběžnějším z výše uvedených druhů jsou otočné dveře. Při jejich instalaci si musíme nejprve uspokojivým způsobem přidržet dveře v rámu a přitom šroubovat vruty do závěsů. V případě, že přijdeme na způsob, jakým tyto úkony najednou provést, je zavěšení velice snadné. Pokud dveře zavěšujeme sami, potřebujeme pomůcky, kterými vše jemně nastavíme bez ručního zvedání. Pomohou nám dřevěné klíny pod dveřmi. Pod dveře můžeme také zasunout páku a páčit je přes dřevěný špalík. Pokud páku přišlápneme nohou, dveře se začnou zvedat. Ve chvíli, kdy budou ve správném místě vůči závěsům a udržíme je, můžeme zašroubovat vruty.

Zavěšení posuvných dveří

Posuvné dveře bývají obvykle lehčí než dveře otočné a snáze se upevňují. S dveřmi se dodává podrobný návod a pro instalaci se používají různé vodicí mechanismy. Ve všech případech se upevní dřevěné latě ke stěně, na ně se uchytí vodicí lišta a na té jsou dveře zavěšeny. Pokud jde samozřejmě o dveře posuvné po stěně, dveře posuvné do stavebního pouzdra vyžadují poměrně složitý stavební zásah.

Nejdříve připravíme otevírání dveří. Zarážku vypáčíme dlátem. Při tom se může poškodit nátěr a dole se objeví hřebíky, které upevňují dveřní rám. Zarazíme je až pod povrch dřeva a před obnovením nátěru místo zatmelíme. V případě, že vyměňujeme otočné dveře novými posuvnými, vyplníme zapuštění po závěsech. Do prodlabaných míst nalepíme tenké dřevěné destičky a zarovnáme tmelem. Na straně, kde budou posuvné dveře upevněny je vhodné odstranit obložení zárubní.

Pokud bychom chtěli použít stávající dveře, musíme zmenšit průchodnost zárubně, aby pomocné dveře po upevnění kousek přesahovaly. Připevníme tedy k zárubni tenké prkno, které předtím přesně uřízneme. Upevníme na stěnu lať pro uchycení vodicí lišty. U dutých samonosných příček lať upevňujeme na vnitřní stojiny. Najdeme je poklepem na příčku a jsou od sebe ve vzdálenosti 40 cm. Lať musíme mít dlouhou nejméně jako vodící lištu nebo raději delší, pokud je to nutné vůči upevnění ke stojinám. Pokud chceme zakrýt povrch krycí konzolou, necháme na koncích místo pro upevnění. Tloušťku latě zvolíme tak, aby byl volný průchod dveří vedle rámu.

Pro veškeré práce je při zavěšování dveří důležitá přesnost, trpělivost a použití kvalitních prvků (závěsy, vruty apod.).

Zdroj použitých fotografií: www.shutterstock.com